ไลฟ์สไตล์
100 year

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ เปิดงานเทศกาลชมสวนฯ 2015

ไทยรัฐออนไลน์
2 ธ.ค. 2558 02:30 น.
SHARE

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ เปิดงานเทศกาลชมสวนสุดยิ่งใหญ่ เป็นเวลา 3 เดือนเต็ม ระหว่าง 1 ธ.ค. 58 ถึง 29 ก.พ. 59

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2558 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเทศกาลชมสวน Flora Festival 2015 โดย มี ดร.อำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถวายรายงาน พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา หัวหน้าฝ่ายพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และผู้ร่วมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ บริเวณประตูช้างค้ำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวแนะนำ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

สำหรับเทศกาลชมสวน (Flora Festival) นับเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปี ที่นักท่องเที่ยวต่างให้การรอคอยที่จะได้ชื่นชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด โดยในปี 2558 นี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภาคี ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ ได้จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด “Flora of the Queen พฤกษา ราชินี” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล พร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านพฤกษศาสตร์การเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่

ภายในงาน ทุกท่านจะได้ชมไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณ จากมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวง กว่า 20 แห่ง รวมทั้ง 7 จุด ไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดในงาน เริ่มต้นด้วยนิทรรศการ 84 พรรณพฤกษาราชินี ซึ่งจัดแสดงพรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 84 พรรณไม้ ในรูปแบบนิทรรศการ และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ชมนิทรรศการ “ภูษาราชินี” จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าทอที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงส่งเสริมและพัฒนา งานเสวนาวิชาการ เรื่องภูษาราชินี และ เรื่องอนาคตผ้าทอไทย การออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม รวมทั้งการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าทอไทย

พิธีเปิดเทศกาลชมสวน Flora Festival 2015
พิธีเปิดเทศกาลชมสวน Flora Festival 2015

ไฮไลต์ที่ 2 เรียนรู้วิถีแบบพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ จำลองบรรยากาศและวิถีชีวิตเกษตรกรรมตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ สาธิตการสีข้าว การเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา ไส้เดือนดิน การเลี้ยงจิ้งหรีด รวมทั้งการปลูกไม้ผล และพืชผักสวนครัว ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่มากยิ่งขึ้น

ไฮไลต์ที่ 3 ศึกษาป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณสวนไม้ชุ่มน้ำ แหล่งสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รู้จักพรรณไม้หลากหลายชนิดทั้งไม้ใช้สอย ไม้อาหาร และไม้เศรษฐกิจ เรียนรู้รูปแบบ และประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ ตามวิธีการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้

ไฮไลต์ที่ 4 ตระการตากล้วยไม้นานาพันธุ์ ทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ผสม กว่า 10,000 ต้น พร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆ ที่ผสมผสานประติมากรรมดอกไม้ในรูปแบบ Orchid chandelier ซึ่งได้จัดแสดงขึ้นในงานนี้เป็นครั้งแรก และครั้งเดียวเท่านั้น

ไฮไลต์ที่ 5 มนต์เสน่ห์พรรณพฤกษา ราชินีของดอกไม้ ตรึงตาตรึงใจไปกับมนต์เสน่ห์ของไม้ดอกเมืองหนาว ที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมกันทุกเดือน เริ่มต้นด้วยเดือนธันวาคม เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของราชินีกล้วยไม้ และกล้วยไม้สายพันธุ์อื่นๆ ช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึงมกราคม ชมราชินีแห่งดอกไม้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ทิวลิปหลากสีสันบานสะพรั่งนับหมื่นดอก เดือนกุมภาพันธ์ ชมเสน่ห์ล้ำลึกของกุหลาบ ราชินีแห่งดอกไม้ที่จะตราตรึงใจท่านไปตลอดช่วงเดือนแห่งความรัก ณ เรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิ

เทศกาลชมสวน (Flora Festival) 2015 ที่นักท่องเที่ยว จะได้เยี่ยมชมความงดงามของไม้ดอก-ไม้ประดับ
เทศกาลชมสวน (Flora Festival) 2015 ที่นักท่องเที่ยว จะได้เยี่ยมชมความงดงามของไม้ดอก-ไม้ประดับ

ไฮไลต์ที่ 6 ตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ไม้ดอกที่สุดแสนโรแมนติก แต่งแต้มด้วยไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณที่เรียงร้อย พร้อมผลิบานสร้างสีสันบนเส้นทางยาวกว่า 70 เมตร ปิดท้ายด้วย Flower Mosaic: มงกุฎดอกไม้ การผสมผสานของดอกไม้หลากหลายสีสัน ที่ออกมาเป็นลวดลายคล้ายกับมงกุฎดอกไม้ ซึ่งเปรียบเสมือนดั่งสัญลักษณ์แห่งความสุข ความสมหวัง และความสำเร็จ พิเศษสุดกับกิจกรรม Photo Spot สุดชิก จุดถ่ายภาพในสวนสุดเก๋ และมุมถ่ายภาพใหม่ๆ ที่ผู้เข้าชมยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน

ร่วมสัมผัสช่วงเวลาแห่งความประทับใจในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ภายใต้แนวคิด “Flora of the Queen พฤกษา ราชินี” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อุทยานหลวงราชพฤกษ์พฤกษา ราชินีเปิดงานชมสวนFlora Festival 2015ไม้ดอกเมืองหนาวเทิดพระเกียรติภีศเดช รัชนีเชียงใหม่ประธานมูลนิธิโครงการหลวงปวิณ ชำนิประศาสน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวสังคมภูมิภาคทั่วไทย

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 00:45 น.