ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ชวนร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึก 'อย่าให้ใครว่าไทย' เสริมพฤติกรรมเชิงบวก

  ไทยรัฐออนไลน์1 พ.ย. 2558 10:00 น.
  SHARE

  กอ.รมน.ร่วมเครือข่ายกว่า 85 องค์กร จัดโครงการ "อย่าให้ใคร ว่าไทย" สร้างจิตสำนึกให้มี "วินัยกับความเพียร ไร้หนี้ มีปัญญา" มุ่งเน้นเสริมพฤติกรรมเชิงบวก เชิญร่วมกิจกรรม วันอังคารที่ 3-4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ลานกิจกรรม Siam Square One

  โครงการ Thailand : Campaign ภายใต้ชื่อ “อย่าให้ใครว่าไทย” เครือข่ายอนาคตไทย โดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สภาหอการค้าไทย และมูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 85 องค์กร จัดทำโครงการ Thailand : Campaign ภายใต้ชื่อ “อย่าให้ใครว่าไทย” ช่วยสร้างพฤติกรรมไร้หนี้ มีจุดมุ่งหมายกระตุ้นให้คนในชาติปรับเปลี่ยนทัศนคติ ลดเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดี

  นอกจากนี้ ยังรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้มี “วินัยกับความเพียร ไร้หนี้ มีปัญญา” สร้างการเรียนรู้เรื่อง “ความไม่ฟุ้งเฟ้อ” ว่าการจะใช้เงินต้องคิดก่อนใช้ เช่น การกู้เงินเพื่อสิ่งจำเป็นได้แต่ไม่ควรเป็นหนี้เกินตัวหรือใครที่มีรายได้แล้วต้องรู้จักออม เหมือนเป็นการกระตุ้นการรับรู้ว่าการใช้เงินให้คุ้มค่าแต่พอดีนั้นสามารถทำได้ จึงจะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ประเทศพัฒนาต่อไป

  ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวก ใน 4 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยใช้กลยุทธ์ “หนามยอกเอาหนามบ่ง” ภายใต้ 4 แกนหลัก คือ อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ และอย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย

  โดยจะมีงานโครงการ Thailand : Campaign ภายใต้ชื่อ “อย่าให้ใครว่าไทย” ในวันอังคารที่ 3-4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ลานกิจกรรม Siam Square One เพื่อเข้าถึงประชาชนได้เกิดการเรียนรู้ ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กอ.รมน.อย่าให้ใครว่าไทยเครือข่ายอนาคตไทยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวทั่วไทย

  คุณอาจสนใจข่าวนี้