ไลฟ์สไตล์
100 year

สัมปทานรังนกตรังส่อวุ่น! อุทยานจับบุกรุกสร้างอาคารท่องเที่ยว

ไทยรัฐออนไลน์
1 พ.ย. 2558 02:30 น.
SHARE

สัมปทานรังนกตรัง ส่อเค้าวุ่น ผู้ว่าฯ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมถกปัญหาสัมปทานรังนกอีแอ่น หลังเจ้าหน้าที่อุทยานหมู่เกาะเภตราบุกจับกุม ผู้สัมปทานฯจะเข้าไปก่อสร้างอาคารเพื่อทำการท่องเที่ยว...

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 31 ต.ค. ที่ห้องประชุม อบจ.ตรัง นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2558 โดยได้มีการพิจารณาในหลายวาระ โดยมีวาระที่สำคัญ คือ วาระที่ 5 รายงานและหารือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจการสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ สืบเนื่องจากกรณีที่ทางอุทยานฯ ได้เข้าบุกจับคนงานก่อสร้างของ บริษัท ญาตา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำนวน 9 คน ฐานเข้าเข้าไปก่อสร้างแผ้วถางในเขตอุทยานฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอุทยานฯ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่

ข่าวแนะนำ

นายวิทยา บุญคิด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา กล่าวชี้แจงในที่ประชุมต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่ของทางอุทยานฯ พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปทำการจับกุมคนงานก่อสร้างของ บริษัท ญาตา รีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากทางบริษัท ญาตา รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานรังนก จาก อบจ.ตรัง ได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ มีการนำเครื่องจักรเข้าไปภายในพื้นที่โดยที่ไม่ได้ทำหนังสือขออนุญาตกับทางอุทยานฯ ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของอุทยานฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกุม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ต่อมา วันที่ 20 ตุลาคม ทางผู้ได้รับสัมปทาน ได้เข้าไปหารือ และได้ยื่นคำร้อง อช.9 เพื่อขออนุญาต แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องได้รับการอนุญาตจากเอกสาร อช.10 ก่อน ที่จะดำเนินการต่อได้ อีกทั้งต้องปฏิบัติไปตามเงื่อนไขการเก็บรังนก ยืนยันว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่ทุกนายได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่

ด้านตัวแทนของ บริษัท ญาตา รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าวว่า ยอมรับว่า การกระทำของทางบริษัทเป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาจริง แต่กระทำไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สาเหตุที่ต้องเอาเครื่องจักรเข้าไป เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีขยะเยอะมาก จึงจำเป็นต้องนำรถแบ็กโฮเข้าเกลี่ยพื้นที่ ส่วนไม้ที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐตรวจยึดไปนั้น ไม่ได้เป็นไม้ในเขตพื้นที่ แต่เป็นไม้ที่นำมาจากพื้นที่อื่น

ขณะที่ นายเดชรัฐ ได้กล่าวสรุปต่อประเด็นปัญหานี้ว่า ในส่วนของผู้ได้รับสัมปทานที่เอาเครื่องจักรเข้าไปในพื้นที่โดยไม่ได้มีการขออนุญาตกับทางเจ้าของพื้นที่ก่อน เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ โดยให้ฟ้องร้องดำเนินการไปตามกฎหมาย

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังมีการพิจารณา เรื่องที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ขอให้ถอนรายชื่อเกาะหลาวเหลียงเหนือ ออกจากสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น จากจำนวน 10 เกาะ เหลือ 9 เกาะ เพื่อกันเป็นเขตบริการสำหรับอำนวยความสะดวกและบริการนักท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งเดิมเกาะหลาวเหลียงเหนือ เป็นเขตพื้นที่สัมปทานรังนกมาตั้งแต่ปี 2540 ต่อมาปี 2552 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ได้แจ้งขอกันพื้นที่ บริเวณหาดทราย ประมาณ 8 ไร่ เพื่อเป็นเขตบริการ ตามแผนแม่บท ปี 2550-2557 พื้นที่เกาะประมาณ 70 ไร่ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรังนกอีแอ่น จ.ตรัง เห็นชอบให้ยกเว้นเกาะหลาวเหลียงเหนือทั้งเกาะ เป็นพื้นที่สัมปทาน ในปี 2553 ประชาชนตำบลเกาะสุกรขอให้มีการทบทวนมติคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรังนกอีแอ่น จ.ตรัง เพราะมีปัญหาลักเก็บรังนกอีแอ่นและปัญหาอื่นๆ เป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการฯตรวจสอบ และเมื่อพบว่า มีการลักลอบเก็บรังนกอีแอ่นจริง จึงนำเกาะหลาวเหลียงเหนือเข้าสู่สัมปทาน เพื่อจัดหาผลประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรังนกอีแอ่น จ.ตรัง ได้นำพื้นที่เกาะหลาวเหลียงเหนือ ให้สัมปทานในสัญญาสัมปทานตามเรื่องเดิม ยกเว้นถ้ำน้ำ และพื้นที่ชายหาด จนกระทั่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ขอให้ถอนรายชื่อเกาะหลาวเหลียงเหนือ ออกจากสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น อีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้อภิปรายต่อประเด็นดังกล่าว โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย และค่อนข้างตึงเครียดนานกว่า 2 ชั่วโมง ต้องมีการเบรกการประชุม เพื่อสรุปเรื่องดังกล่าว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เสนอ ให้ หจก.ญาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท ผู้รับสัมปทาน จัดเก็บรังนกอีแอ่นตามธรรมชาติ ในท้องที่อำเภอปะเหลียน จ.ตรัง จำนวน 10 เกาะ ซึ่งรวมเกาะหลาวเหลียงเหนือด้วย ยอมถอนรายชื่อตามที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เสนอ และคงเหลือ 9 เกาะในสัญญาสัมปทาน และจะต้องมีการแก้ไขสัญญา และเยียวยาผู้รับสัมปทาน คืนเงินตามสัดส่วน โดยให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อกำหนดรายละเอียดการเยียวยา แต่บริษัทผู้สัมปทานฯ ไม่สามารถเห็นชอบกับข้อเสนอของอุทยานฯได้ โดยอ้างว่า บริษัทฯดำเนินการในรูปแบบกรรมการบริหาร จำเป็นต้องปรึกษาหารือร่วมกัน และขอเข้าพื้นที่เกาะหลาวเหลียงเหนือ ไปตรวจสอบก่อน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปว่า การประชุมครั้งนี้ไม่สามารถลงมติตามที่อุทยานฯ เสนอได้ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ลงพื้นที่เกาะหลาวเหลียงเหนือ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สัมปทานรังนกส่อวุ่นอุทยานหมู่เกาะเภตราตรังรังนกอีแอ่นญาตา รีสอร์ท แอนด์ สปาเดชรัฐ สิมศิริผวจ.ตรังวิทยา บุญคิดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราอช.9อช.10ข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวสังคมภูมิภาคทั่วไทย

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 04:36 น.