king10
Thairath Logo
กีฬา

ลาดกระบังชวนเด็กครบ 7 ปีทำบัตร ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ต.ค.-แจกนมกล่อง

Share :
line-share-logo

นายสิน นิติธาดากุล ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตมีกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้สูงอายุ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตามนโยบายของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตลาดกระบัง โทร. 0-2326-9149 ต่อ 6887-9

ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง แจ้งด้วยว่า เขตฯ ขอเชิญชวนน้องๆที่มีอายุครบ 7-12 ปีบริบูรณ์ ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกภายในกำหนด สำนักงานเขตลาดกระบัง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ต.ค.58 จะได้รับผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีฟรี 1 กล่อง สามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดกระบัง ชั้น 1 ตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2326-9009.

อ่านเพิ่มเติม...