king10
Thairath Logo
กีฬา

'จักรทิพย์' ประเดิมเก้าอี้ ผบ.ตร. เด้งผู้การฯ ปัตตานี ช่วยงาน ศปก.

Share :
line-share-logo

“จักรทิพย์” ประเดิมตำแหน่ง ผบ.ตร. เซ็นคำสั่งเด้ง "ผู้การปัตตานี" ไปช่วยราชการ ศปก. เริ่มตั้งแต่ 2 ต.ค.ถึง สิ้น ต.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. มีรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 559/2558 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีภารกิจเกี่ยวกับงานความมั่นคงที่จะมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และข้อ 8(1) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552

ทั้งนี้ ให้ พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย เป็นครั้งคราวแต่ไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2558 นี้.

อ่านเพิ่มเติม...