โผนายพลสีกากีปี 58 ฉลุย 'ประวุฒิ' ขึ้นพล.ต.อ. 'ศรีวราห์' ได้เยียวยา นั่งผช.ผบ.ตร.

ข่าว

  โผนายพลสีกากีปี 58 ฉลุย 'ประวุฒิ' ขึ้นพล.ต.อ. 'ศรีวราห์' ได้เยียวยา นั่งผช.ผบ.ตร.

  ไทยรัฐออนไลน์

  15 ก.ย. 2558 08:32 น.

  โผโยกย้ายแต่งตั้งนายพลสีกากี ประจำปี 58 จำนวน 37 ตำแหน่งลงตัว ชงที่ประชุมก.ตร. 21 ก.ย. “ประวุฒิ” จ่อขึ้นพล.ต.อ. นั่งตำแหน่งเปิดใหม่ ที่ปรึกษา (สบ10) ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที เปิดทางให้ ”ศรีวราห์” ได้รับเยียวยา เป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. ขณะที่ “ศักดิ์ดา” อดีตนายเวร ”บิ๊ก ป๊อด” ขยับจาก ผบช.สตม. ขึ้นผู้ช่วย ผบ.ตร….

  เมื่อวันที่ 15 ก.ย. มีรายงานว่า พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. จะนัดประชุมเพื่อคัดเลือกเลื่อนตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (สง.ผบ.ตร.) ในวันที่ 16 ก.ย. เวลา 10.00 น. จากนั้นเวลา 13.00 น. จะประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่เหมาะในตำแหน่งที่สูงขึ้นของทุกกองบัญชาการ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร. ก่อนจะนำเข้าสู่วาระการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 58 ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วันที่ 21 ก.ย. เวลา 13.00 น.

  มีรายงานว่าในการแต่งตั้งโยกย้ายระดับ รองผบ.ตร.-ผบช.วาระประจำปี 58 มีตำแหน่งว่างระดับ รองผบ.ตร. และตำแหน่งเทียบเท่า 6 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. 11 ตำแหน่ง และ ผบช. 20 ตำแหน่ง โดยผู้ที่คาดว่าได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ ที่ปรึกษา (สบ10), พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร ที่ปรึกษา (สบ10), พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ที่ปรึกษา (สบ10) โยกเป็น รองผบ.ตร., พล.ต.ท.วินัย ทองสอง รอง จตช. (สบ9) ขึ้นเป็น จตช., พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นเป็นที่ปรึกษา (สบ10)

  พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นเป็นที่ปรึกษา (สบ10), พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผู้ช่วยผบ.ตร. ขึ้นเป็นที่ปรึกษา (สบ10), พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นเป็นที่ปรึกษา (สบ10), พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วยผบ.ตร. ขึ้นเป็นที่ปรึกษา (สบ.10) ส่วน พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะ โฆษก ตร. ได้พิจารณาขึ้นไปนั่งตำแหน่งเปิดใหม่ที่ปรึกษา (สบ10) ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

  รายชื่อที่คาดว่า จะได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. มี พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ จตร.(สบ8) (หน.จต.) ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ จตร.(สบ8) ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบช.ภ.6 ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตร.(สบ8) ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ ผบช.ศชต. ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผบช.สงป. ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผบช.สกบ. ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผบช.ตชด. ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ จตร.(สบ8) ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ศักดิ์ดา ชื่นภักดี ผบช.สตม. อดีตนายเวร พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.เดชา ชวยบุญชุม ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร.

  ส่วนระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่ว่างอีก 1 ตำแหน่ง ในตำแหน่งของ พล.ต.ท.ประวุฒิ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะโฆษก ตร.นั้น คาดให้ พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผบช.น. ที่จะได้รับการเยียวยาตามที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้ ก.ตร. เพิกถอนมติที่เคยไม่ให้สิทธิการนับอายุราชการแบบทวีคูณ

  สำหรับระดับ ผบช. มีผู้ที่คาดว่าได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามเกณฑ์อาวุโส 33 เปอร์เซ็นต์ รอง ผบช. ขึ้นเป็น ผบช. ได้แก่ พล.ต.ต.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.กิตติสัณห์ เดชสุนทรวัฒน์ รองผบช.ภ.8, พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ รอง ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว รอง ผบช.สตส., พล.ต.ต.สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ รอง ผบช.ภ.3 และ พล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รอง ผบช.ภ.4

  ขณะที่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ชาญเทพ เสสะเวช รอง ผบช.น., พล.ต.ต.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รอง ผบช.น., พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบช.น., พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบช.สกบ., พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สาระ รอง ผบช.ก, พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง รอง ผบช.น., พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบช.ก.รักษาราชการแทน ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร., พล.ต.ต.เพิ่มพูน ชิดชอบ รอง ผบช.สง.ก.ตร., พล.ต.ต.ปรีชาเจริญ สหายานนท์ รอง ผบช.ภ.1 และ พล.ต.ต.ทวิชชาติ พละศักดิ์ รอง ผบช.น.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  แต่งตั้งนายพลตำรวจโผนายพลตำรวจปี58วาระแต่งตั้งนายพลตำรวจแต่งตั้งโยกย้ายนายพลตำรวจก.ตร.เลื่อนตำแหน่งข้าราชการตำรวจตำรวจนายพลสีกากีประวุฒิ ถาวรศิริโผนายพลตำรวจลงตัวศักดิ์ดา ชื่นภักดีบิ๊กป๊อดศรีวราห์ รังสิพรามณกุลวินัย ทองสองผู้ช่วย ผบ.ตร.สมยศสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วงข่าวไทยรัฐออนไลน์

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 03:59 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์