ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สร้างชุมชนสามัคคี ที่ "นานวล" ร้อยเอ็ด

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 ก.ย. 2558 07:51 น.
  SHARE

  เมื่อวันที่ 1 ก.ย. นายวสันต์ สวัสดิ์รัมย์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและเกษตรกรอย่างแท้จริง ดังเช่น ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เกษตรกรกว่า 990 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก เกษตรกร 20% มีพื้นที่ทำนาอยู่ในพื้นที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้า ส่วนอีก 80% อยู่ในพื้นที่นอกเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไม่มีระบบชลประทาน ซึ่งทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะจากภาวะฝนทิ้งช่วงแทบทุกปี นาข้าวของเกษตรกรได้รับความเสียหายและมีผลผลิตต่ำ

  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) นานวล ได้ดำเนินการจัดเวทีให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนทั้ง 13 หมู่บ้านใน ต.นานวล และมีความเห็นตรงกันว่าต้องการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในไร่นา พร้อมสร้างถังพักน้ำและส่งน้ำสู่ไร่นาของเกษตรกรตามระบบท่อ โดยมอบหมายให้กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต.นานวล ดำเนินการและจัดทำโครงการ โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปลัดอำเภอ
  ผู้รับผิดชอบตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 1 ล้านบาท

  ผลการดำเนินงานโครงการนี้ ทำให้ได้ถังพักน้ำขนาด 3×3×3 เมตร จำนวน 1 ถัง มีการวางระบบท่อส่งน้ำพร้อมจุดเปิดน้ำลงแปลงนาเกษตรกรจำนวน 48 จุด ความยาว 3,000 เมตร มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ 9,163 ไร่ สามารถสร้างรายได้จากการปลูกข้าวคุณภาพดีและการปลูกพืชฤดูแล้ง ทำให้เกษตรกรสามารถทำนาปีและปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปี มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 50,000 บาท ต่อครัวเรือน และมีรายได้ การจ้างแรงงานในโครงการระยะเวลา 3 เดือน ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท และช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในระยะยาวได้อีกด้วย.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วสันต์ สวัสดิ์รัมย์ร้อยเอ็ดนานวลสร้างชุมชนสามัคคีสร้างรายได้ถังพักน้ำระบบท่อส่งน้ำการเกษตรไทยรัฐฉบับพิมพ์

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้