กอ.รมน. สรุปสถานการณ์ห้วง 16-31 ส.ค. พบยาเสพติดยังคงความรุนแรง

Share :
line-share-logo

ขอบคุณภาพจาก : facebook บรรพต พูลเพียร

โฆษก กอ.รมน. สรุปเหตุในห้วง 16-31 ส.ค. สถานการณ์ยาเสพติดยังคงความรุนแรง พบ ลักลอบส่งออกนอกประเทศ ขณะยังพบบุกรุกตัดไม้พะยูงในอุทยานแห่งชาติ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า...

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 58 พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความสงบแห่งชาติ (กอ.รมน.) เปิดเผยสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ห้วงวันที่ 16-31 ส.ค.58 ซึ่งได้รวบรวมจากการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีสาระสำคัญดังนี้ สถานการณ์ด้านยาเสพติด ทั้งยาบ้า ยาไอซ์ กัญชาแห้ง และยาเค/เคตามีน ยังคงความรุนแรง โดยมีการจับกุมการส่งผ่านประเทศไทยไปยังต่างประเทศ

ขณะที่สถานการณ์ด้านบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ทั้งเรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเงื่อนไขการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย การลดความยุ่งยากซับซ้อนในเงื่อนไขและขั้นตอนดำเนินการ และการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายในรูปแบบต่าง เชื่อว่าจะสามารถควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การจัดระบบการสกัดกั้น การตรวจสอบ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการดำเนินการกับกลุ่มขบวนการลักลอบนำพาอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นมาตรการที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป

นอกจากนี้ สถานการณ์ด้านการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การลักลอบนำไม้พะยูงออกนอกราชอาณาจักร ยังคงพบอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้วิธีการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีการแยกหรือกระจายกันลำเลียงนำมาพักไว้ที่จุดย่อย เช่น สวนยางพารา บ่อน้ำ โกดังเก็บของ เพื่อรอโอกาสขนย้ายข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน.

อ่านเพิ่มเติม...