ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เชียงรายเป็นสุขเดินหน้า สู่ต้นแบบอาหารปลอดภัย

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์7 ส.ค. 2558 08:51 น.
  SHARE

  นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานการสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2558 ของ จ.เชียงราย ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเวียงอินทร์ ว่า ความปลอดภัยด้านอาหารได้ถูกยกขึ้นเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ จ.เชียงรายนับเป็นจังหวัดแรกของภาคเหนือ แต่เป็นแห่งที่4ของประเทศในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งได้มุ่งเน้นการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อาหาร โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรท้องถิ่น ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้บริโภค ซึ่งได้ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการผลิต และการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยภายใต้โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข (Food Safety ChiangRaiModel)ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ นำมาสู่นโยบายระดับจังหวัดเมืองเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัย (FoodSafetyCity)

  “ในปี พ.ศ.2558 นี้ รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพด้านบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชน เน้นการจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีมติเร่งรัดการดำเนินงานในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยใน 6 ประเด็น คือ 1.น้ำดื่มและน้ำแข็ง 2.นมโรงเรียน 3.ผักและผลไม้ 4.เนื้อหมูและไก่ 5.เกลือไอโอดีน และ 6.การควบคุมสถานประกอบการค้าอาหาร ให้มีแนวทางการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดการบูรณาการจัดการระบบงานอาหารปลอดภัยในระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม”.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เชียงรายเป็นสุขต้นแบบอาหารปลอดภัยสุริยะ วงศ์คงคาเทพความปลอดภัยด้านอาหารโรงแรมเวียงอินทร์เชียงรายไทยรัฐฉบับพิมพ์

  คุณอาจสนใจข่าวนี้