กปน.ครบ 48 ปีจัดกิจกรรมลงพื้นที่พบประชาชนพร้อมกัน 5 สาขา ประปาจับมือไฟฟ้าบริการ

Share :
line-share-logo

นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 48 ปี กปน.จะจัดกิจกรรมพบประชาชนพร้อมกันทั้งหมด 18 สาขา และในปีนี้จะร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนองนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย พร้อมกัน 5 สาขา คือ 1.สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ที่ชุมชนพิทักษ์ธรรม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 2.สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ที่ชุมชนบ้านครัวใต้ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน 3.สำนักงานประปา สาขาประชาชื่น ที่หมู่บ้านซิเมนต์ไทย ถนนประชาชื่น เขตจตุจักร 4.สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ที่ชุมชนฉัตรชัยเสริมโชค ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตหนองแขม และ 5.สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ ที่วัดสิงห์ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางคูเวียง จ.นนทบุรี โดยจะมีผู้ว่าการ กปน. และ กฟน. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานที่หมู่บ้านซิเมนต์ไทย ถนนประชาชื่น เขตจตุจักร ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 นี้ เพื่อให้บริการตรวจ/ซ่อมท่อประปาเบื้องต้น พร้อมรับฟังปัญหาและให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา

อีกทั้งมีกิจกรรมมากมายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า รวมถึงทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...