ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  นัด 26 ส.ค.ถกงบ กทม.วาระ 2

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์7 ส.ค. 2558 05:01 น.
  SHARE

  อนุ กก.สภาลดไปแล้ว 59 ล้าน-ปรับเพิ่มให้เขตกับโรงเรียน

  เมื่อวันที่ 6 ส.ค.58 นายคำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภา กทม. ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาฯ 35 คน ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภา กทม. 26 คน ผู้บริหาร กทม. 9 คน ได้ร่วมกันพิจารณา โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 16 คณะ เพื่อให้การพิจารณาและตรวจสอบรายการงบประมาณรายจ่ายในหมวดต่างๆเป็นไปด้วยความรอบคอบ ซึ่งหลักการพิจารณาจะต้องเป็นไปด้วยความชัดเจนและมีความเหมาะสมต่อการเสนอของบประมาณ

  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17-29 ก.ค. ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณางบประมาณหน่วยงานทุกหมวดรายจ่าย และจัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ และได้เชิญหน่วยงานเข้าชี้แจง รายละเอียดระหว่างวันที่ 3-14 ส.ค. 58 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาในช่วง 3 วันแรก พบว่า การพิจารณาหน่วยงานบางส่วน และ 40 สำนักงานเขต ได้มีการปรับลดงบประมาณเบื้องต้นไปแล้วกว่า 59 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการปรับลดในรายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นอกจากนี้มีโครงการที่รอการพิจารณาอีกกว่า 199 ล้านบาท เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจน

  นายธวัชชัย ฟักอังกูร สมาชิกสภา กทม. ในฐานะเลขานุการ และโฆษกประจำคณะกรรมการวิสามัญฯกล่าวว่า ในปีนี้งบประมาณในส่วนของสำนักงานเขต ประมาณ 300-400 ล้านบาทต่อเขต ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะเป็นจำนวนกว่า 25% ของงบประมาณทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับภารกิจของเขตที่ต้องทำงานบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้เสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่เขตมากขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของงบประมาณการซ่อมแซมและปรับปรุงด้านกายภาพของโรงเรียนต่างๆเพื่อให้ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยของนักเรียนนั้น จะได้รับงบประมาณดำเนินการทุกโรงเรียน โดยจะพิจารณากลั่นกรองในรายละเอียด และจะนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครพิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 ต่อไป ในวันพุธที่ 26 ส.ค.58.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ทีมข่าว กทม.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559คำรณ โกมลศุภกิจสมาชิกสภา กทม.จัดสรรงบประมาณสำนักงานเขตโรงเรียนประชุมสภากรุงเทพมหานครวาระ 2วาระ 3ข่าวข่าวภูมิภาคไทยรัฐฉบับพิมพ์

  คุณอาจสนใจข่าวนี้