ชีวิตก่อน-หลังฆ่าตัวตาย! เจาะมุมคิดหลักวิทย์ VS หลักพุทธ

ข่าว

  ชีวิตก่อน-หลังฆ่าตัวตาย! เจาะมุมคิดหลักวิทย์ VS หลักพุทธ

  ไทยรัฐออนไลน์

  7 ส.ค. 2558 05:31 น.

  ฆ่าตัวตาย...ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นั้น มีมูลเหตุ อาการ และวิธียับยั้งผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายอย่างไร ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ พูดคุยกับ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมฟังมุมมองทางศาสนาจาก พระราชธรรมนิเทศ หรือ “พระพยอม กัลยาโณ” เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ฆ่าตัวตายสิทธิส่วนบุคคล หรือผิดหลักศาสนาอย่างไร ต้องติดตาม!

  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร แนะคนรอบตัวผู้ที่เสี่ยงฆ่าตัวตาย ให้จับสัญญาณความคิดของคนเหล่านี้ให้ได้
  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร แนะคนรอบตัวผู้ที่เสี่ยงฆ่าตัวตาย ให้จับสัญญาณความคิดของคนเหล่านี้ให้ได้

  Part 1 : หลักวิทยาศาสตร์
  เหตุแห่งความคิดฆ่าตัวตาย มีที่มาจากสิ่งใดได้บ้าง?
  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการฆ่าตัวตาย มีหลายปัจจัย 2 ประการร่วมกัน คือ 1. มีปัญหาบางอย่างที่สะสมอยู่ภายใน ทำให้คิดและตัดสินใจออกมาในรูปแบบเฉพาะของตัวเอง 2. ได้รับแรงกดดันจากสภาวะต่างๆ รอบตัวอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ปัญหาความเครียดที่พบมาก คือ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว เช่น ครอบครัว คนรัก เพื่อน รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากความเจ็บป่วยจะทำให้เกิดความตึงเครียดเรื้อรัง เป็นต้น

  ซึมเศร้า อกหัก...เสี่ยงจบชีวิตตัวเอง!
  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าว่า คนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะคิดฆ่าตัวตาย เนื่องจากโรคซึมเศร้า เป็นโรคที่มีความเศร้าสูง ขาดความรื่นเริงในชีวิตอย่างที่เคยเป็น จึงส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นกับชีวิตในทางที่ไม่ดี เช่น วิธีคิดและทัศนคติในแง่ลบ มองเห็นคุณค่าในตัวเองน้อยลง มองสิ่งแวดล้อมไปในทางแย่ และเมื่อช่วงเวลาผ่านไปสักระยะ จะยิ่งรู้สึกว่า ตัวเองไม่มีความหมาย จึงตัดสินใจจบชีวิตโดยการทำร้ายตัวเอง โดยไปสู่ความคิดฆ่าตัวตาย ดังนั้น หากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มีโอกาสสูงที่จะมีความคิดฆ่าตัวตาย

  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

  ยาเสพติด แอลกอฮอล์...ยาแรงกระตุ้นคิดสั้น?
  จากสถิติการฆ่าตัวตายที่ผ่านมา พบว่า การใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ มีผลต่อการตัดสินใจฆ่าตัวตายเป็นอย่างมาก เนื่องจากฤทธิ์ของยา จะเป็นตัวกล่อมให้กระทำการบางอย่างได้ง่ายขึ้น อีกทั้งมีสติในการหยุดความคิด ความชั่งใจ ความยับยั้งตัวเองได้ยากขึ้น

  อาร์ตตัวแม่ ศิลปินตัวพ่อ เสี่ยงฆ่าตัวตายที่สุด จริงหรือ?
  “ทุกอาชีพมีความเครียดและมีโอกาสเกิดโรคซึมเศร้าด้วยกันทั้งนั้น แต่สำหรับอาชีพศิลปินจะมีความเครียดแตกต่างจากอาชีพอื่นๆ เนื่องจากศิลปินจะต้องผลิตผลงานมาจากอารมณ์และความรู้สึก รวมถึงต้องสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมและแฟนคลับ เบื้องหน้าอาจดูมีความสุข แต่เบื้องหลังอาจเป็นทุกข์อยู่ก็ได้” รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต สะท้อนความนึกคิดกลุ่มอาชีพศิลปิน

  ส่วนใหญ่ปัญหาที่พบในกลุ่มอาชีพศิลปินนั้น เป็นปัญหาเหมือนคนทั่วไป แต่ต้องทำความเข้าใจว่า กลุ่มศิลปินเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยง มีขึ้นมีลง มีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตได้ง่าย ไม่มีความแน่นอน และมีโอกาสตกงานตลอดเวลา

  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีดาราศิลปินที่มีชื่อเสียงเข้ามารับการรักษาจำนวนไม่น้อย แต่ พญ.พรรณพิมล ไม่ขอระบุชื่อผู้ป่วย

  สถิติการฆ่าตัวตายของประเทศไทย
  สถิติการฆ่าตัวตายของประเทศไทย
  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร
  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

  เช็กตัวเอง! คุณเครียดเข้าขั้นฆ่าตัวตายได้หรือไม่?
  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร แนะคนที่มีความเสี่ยงในการคิดฆ่าตัวตาย จะมีข้อสังเกต ดังนี้ 1. ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองมีความคิดตกร่อง หรือไม่สามารถถอนความคิด หรือทัศนคติในแง่ลบ ออกจากความรู้สึกภายในของตัวเองได้ นั่นหมายถึง สัญญาณว่าคุณกำลังต้องการความช่วยเหลือ ให้เริ่มจากการเข้าหาหรือพูดคุยกับคนใกล้ชิดก่อน เช่น คนรัก คนรอบตัว เพื่อนสนิท เพื่อให้ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้ 2. ผู้ป่วยทางด้านจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า ควรได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล เนื่องจากคนที่มีความคิดจะฆ่าตัวตายจะสร้างโอกาส หรือพร้อมที่จะทำร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น คนประเภทนี้ จะต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และควรจะได้รับการรักษาจนกว่าจะพ้นภาวะเสี่ยงเหล่านั้น

  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ชี้ทุกอาชีพมีความเครียดและมีโอกาสเกิดโรคซึมเศร้า
  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ชี้ทุกอาชีพมีความเครียดและมีโอกาสเกิดโรคซึมเศร้า

  “ชั่ววูบ”...เหตุเหล่านี้จับสัญญาณ เข้ายับยั้งทัน!
  พญ.พรรณพิมล กล่าวถึงคำว่า “อารมณ์ชั่ววูบ” ไว้ว่า ก่อนจะเป็นความคิดเพียง "ชั่ววูบ" โดยส่วนใหญ่บุคลนั้นๆ จะมีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายมาก่อน เมื่อความคิดนี้รุนแรงขึ้นจนถึงจุดที่ท้อแท้กับชีวิตมากถึงมากที่สุด จึงรู้สึกว่าอยากลงมือที่จะกระทำบางสิ่งบางอย่างให้ถึงแก่ความตาย

  ดังนั้น คนรอบข้างจะสามารถสังเกตได้จากสัญญาณต่างๆ เช่น การบอกลา ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม หรือสัญญาณบ่งบอกว่า เขาเปลี่ยนไป รวมถึงการเริ่มเตรียมการบางสิ่งบางอย่าง เตรียมอุปกรณ์ หรือการเขียนจดหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงมือ จะมีการคิดวนซ้ำๆ และลังเลว่า จะตัดสินใจลงมือดีหรือไม่ แต่แล้วเมื่อถึงจุดๆ หนึ่งที่รู้สึกว่ามีแนวโน้มที่จะดำดิ่งลงไปมากๆ กระทั่งไม่สามารถต่อต้านความรู้สึกภายในได้แล้ว บุคคลนั้นๆ จะมีการลงมือทันทีทันใด

  
รู้ให้ไว ดูแลให้ทัน! ทางสกัดคนคิดสั้นฆ่าตัวตาย

  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงแนวทางการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุฆ่าตัวตายว่า 1. จะต้องรู้ว่า กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความคิดฆ่าตัวตายเป็นใคร เช่น เมื่อรู้ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามีความเสี่ยง จึงสามารถดูแลรักษาได้และลดความเสี่ยงได้ต่อไป 2. เมื่อมีสัญญาณการเกิดวิกฤติกับคนรอบข้าง เช่น เขากำลังท้อแท้กับชีวิต มีภาวะความเครียดและความวิตกอย่างรุนแรง จนถึงจุดที่คาดว่าจะทำร้ายตัวเอง ดังนั้น สิ่งที่คนรอบข้างพึงกระทำ คือ ควรพูดคุยให้กำลังใจ เพื่อเป็นการช่วยดึงเขาออกมาจากห้วงความคิดในโลกของเขาเอง 3. เมื่อรู้ว่าคนรอบข้างอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง จะต้องป้องกันไม่ให้เขาใช้สุราและยาเสพติด เนื่องจากเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 4. การสร้างความเข้มแข็งภายในใจ เนื่องจากมนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆ เมื่อโตขึ้นทุกคนจะต้องมีวิธีการต่อสู้กับปัญหาที่ต่างกัน ฉะนั้น จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันจุดนี้ให้ได้ และในที่สุดจะสามารถผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้

  “คนที่คิดฆ่าตัวตาย ในที่สุดคุณจะค้นพบว่า ในชีวิตคนเราจะมีคนๆ หนึ่งเสมอ คนที่อยากอยู่กับเรา และรู้สึกไม่อยากให้เราจากไป แม้ว่าเราจะรู้สึกผิดหวังจากใครอีกคนหนึ่งก็ตาม” พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ทิ้งท้าย  มูลเหตุของผู้ที่คิดสั้นนั้น มาจากปัญหาบางอย่างที่สะสมอยู่ภายใน และได้รับแรงกดดันจากสภาวะต่างๆรอบตัว
  มูลเหตุของผู้ที่คิดสั้นนั้น มาจากปัญหาบางอย่างที่สะสมอยู่ภายใน และได้รับแรงกดดันจากสภาวะต่างๆรอบตัว

  Part 2 : หลักศาสนา
พุทธ
  ฆ่าตัวตาย...ความเช่ือตามหลักศาสนาเป็นเช่นไร?
  พระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว แสดงหลักธรรมทางศาสนาพุทธเรื่องการฆ่าตัวตายให้ทีมข่าวฟังว่า การเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนลำบากยากเข็ญ กว่าจะวิ่งแข่งกันมาถึงรังไข่ของผู้เป็นแม่ได้มิใช่เรื่องง่าย เนื่องจากจะมีเพียงผู้โชคดีเพียงตัวเดียวเท่านั้น นอกจากนั้น ตัวอื่นๆ จะต้องตายหมด

  “ตัวเล็กๆ เป็นล้านๆ ตัววิ่งแข่งกันเพื่อมาเกิด มีตัวหนึ่งเข้มแข็งแซงพวกเขาเหล่านี้มาได้ แต่ดันเกิดมาแล้วอ่อนแอ ใจเสาะ เปราะบาง ฆ่าตัวตายตอนโต ดังนั้น คนเหล่านี้ขาดหลักธรรมอยู่ข้อหนึ่ง คือ ตั้งใจจะอยู่ทำนุบำรุงบิดามารดาให้มีความสุข ไม่ต้องให้บิดามารดามาร้องไห้เป็นทุกข์ ฉะนั้น การฆ่าตัวตายจึงเป็นบาปชนิดหนึ่งที่โบราณเขาเรียกกันว่า คนฆ่าตัวตายเกิดกี่ชาติๆ ก็เป็นปัญญาอ่อน เนื่องจากสติปัญญาที่มีไม่เข้มแข็งพอ ที่จะห้ามปรามไม่ให้ตัวเองฆ่าตัวตาย” พระพยอม กัลยาโณ แสดงธรรม

  อย่างไรก็ตาม เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ระบุอีกว่า คนโบราณมีความเชื่อที่ว่า คนคิดสั้นฆ่าตัวตายนั้น ชาติหน้าจะเกิดเป็นคนสติสตังไม่ค่อยดี ขาดความรู้สึกตัว ความฉลาดจะไม่ติดเป็นนิสัยไปทุกภพทุกชาติ แต่จะติดนิสัยน้อยอกน้อยใจแทน โบราณจึงบอกว่าเมื่อไปเกิดแล้วจะปัญญาอ่อนบ้าง เป็นสุนัขบ้าง คนเหล่านี้มักจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเกิดในที่ดีๆ เพราะตายก็ตายไม่ดี ตอนตายคิดไม่ดี ไม่ได้คิดถึงบุญกุศล พ่อแม่อาจจะคิดน้อยใจ นิมิตไม่ดีก็พาไปเกิดที่ไม่ดี และดั้งเดิมตามบาลีได้ชี้ชัดไว้ว่า จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติปาฏิกังขา เมื่อจิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ทุคติเป็นที่ไป

  พระพยอม แนะชีวิตมีทุกข์ได้ ก็มีสุขได้เช่นกัน ทุกอย่างต้องคละเคล้ากันไป
  พระพยอม แนะชีวิตมีทุกข์ได้ ก็มีสุขได้เช่นกัน ทุกอย่างต้องคละเคล้ากันไป

  ผลกรรมของการฆ่าตัวตายสำเร็จ คือ...?
  พระพยอม กล่าวถึงผลกรรมของการฆ่าตัวตายว่า หากได้เกิดเป็นคน ก็จะเป็นคนปัญญาอ่อน ถ้าไม่ได้เกิดเป็นคนก็ต้องเป็นอสุรกาย เดรัจฉาน สัตว์นรก เมื่อมนุษย์ทำตัวเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ให้กับคนอื่นๆ มนุษย์ผู้นั้นจะเป็นเกิดในที่ที่เป็นสุขได้อย่างไร

  เมื่อทีมข่าวถามว่า จากความเชื่อที่ว่า ผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ จะต้องฆ่าตัวตายซ้ำๆ ที่เดิม อีก 500 ครั้ง เป็นความเชื่อที่เท็จจริงประการใด? เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ให้คำตอบในทันทีทันใดว่า “ไม่ใช่ คนที่ไม่ได้ตายด้วยอายุไขอันควร คนที่เกิดมาแล้วทำให้พ่อแม่ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมา ต้องมาพลัดพรากจากกัน โดยที่ตั้งเนื้อตั้งตัวรับไม่ทัน เขาเรียกว่า ชะตากรรมร่วมกันต้องมาเกิดร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน”

  อกหัก รักร้าว ปัจจัยสำคัญคิดฆ่าตัวตาย
  อกหัก รักร้าว ปัจจัยสำคัญคิดฆ่าตัวตาย

  คนที่ท้อแท้ สิ้นหวัง กำลังคิดฆ่าตัวตาย โปรดฟังทางนี้สักนิด...
  เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว แนะวิธีคิดแก่ผู้ที่กำลังจะคิดฆ่าตัวตายว่า 1. เราเป็นมนุษย์ มนุษย์เกิดยาก ทำไมเราต้องมาตายง่ายๆ 2. ต้องคิดว่าถ้าอยู่เราอาจจะได้ดูอะไรดีๆ ในโลกนี้ สลับกับความทุกข์ที่เราเห็นมาก็ได้ เช่น วันนี้สุข พรุ่งนี้ทุกข์ เพราะโลกใบนี้มันมีทั้งสองอย่าง มีได้มีเสีย มีบวกมีลบ มีสมหวังมีผิดหวัง มีแพ้มีชนะ หรือเลิกคนนี้ไปอาจจะได้แฟนใหม่ที่ดีกว่าคนนี้ก็ได้ เสียดายไม่ทันอยู่เจออีกคน เพราะว่าคิดว่าคนๆ นี้ดีที่สุด เพราะโลกใบนี้มีหลายมุม จะพินิจพิเคราะห์เพียงจุดๆ เดียวไม่ได้ และ 3. เขาบอกว่า เวลาจะคิดฆ่าตัวตายอย่าไปกระโดดตึกตาย เพราะเมื่อร่างตกลงจากที่สูง ร่างหรืออวัยวะต่างๆ จะได้รับความเสียหาย จนไม่สามารถนำร่างไปเป็นอาจารย์ใหญ่ หรือครูผู้ให้ความรู้ได้

  คนเราต้องระวังอยู่ 2 เรื่อง คือ 1. อย่าเป็นต้นเหตุให้ใครเป็นทุกข์ ซึ่งการฆ่าตัวตายทำให้พ่อแม่เกิดทุกข์ 2. อย่าโง่เอาทุกข์มาถมตนเสียเปล่าๆ ถ้าพยายามฆ่าตัวตายแล้ว ทำให้ร่างกายพิกลพิการ ก็นำมาสู่ความทุกข์ให้เกิดแก่ตนเองและคนรอบข้างได้อีก หากระวัง 2 เรื่องนี้ได้ การฆ่าตัวตายจะเกิดขึ้นได้ยาก

  พระพยอม แนะแนวทางเอาชนะความทุกข์ว่า “ต้องท่องคาถาหลวงพ่อพุทธทาส คือ มนุษย์ต้องรู้จักตะเพิดหรือตวาดความทุกข์เสียบ้าง ให้พูดดังๆ เวลาเราเครียด เรามีความทุกข์ เราซึมเศร้า เราอกหัก เราผิดหวัง โดยให้ตะโกนดังๆ ว่า กูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โว้ย โดยตัวทุกข์ก็จะตกใจและหลีกหน้าหายหนีเราไปสักระยะหนึ่ง ถ้าเราตะเพิดบ่อยๆ ทุกข์จะไม่เข้าหาเรา หากวันใดวันหนึ่งที่เราโดนคนรักทิ้ง แล้วเราโดนคนรักบอกว่า หากขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ให้เราตอบสวนทันพลันว่า ตั้งแต่ขาดเธอฉันเพิ่งเจอความสุข แค่นี้ก็สบายโล่งไป”  “หลายคนอาจจะมองว่า การฆ่าตัวตายเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ลองพินิจวิเคราะห์ดูเถิดว่า พ่อแม่เลี้ยงดูบุคคลนั้นๆ มาด้วยความเหนื่อยยาก กว่าจะเติบใหญ่ เขาใช้ทรัพยากรจากสังคมมามากมายเท่าใดแล้ว แต่เขากลับคิดสั้นฆ่าตัวตายลงเสียอย่างนั้น ทำไมถึงไม่อยู่ชดเชย สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่คนที่คุณรัก คนที่รักคุณ และสังคมโดยรวมต่อไป” พระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิด.


  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   แม่ค้าทุเรียนปราจีนฯ ขี้ร้อน ใส่บรานุ่งขาสั้น ลูกค้าแห่ซื้อไม่ขาดสาย
   01:13

   แม่ค้าทุเรียนปราจีนฯ ขี้ร้อน ใส่บรานุ่งขาสั้น ลูกค้าแห่ซื้อไม่ขาดสาย

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:28 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์