king10
Thairath Logo
กีฬา

จนท.แม่ฮ่องสอน จัดหน่วยเคลื่อนที่แจกจ่ายน้ำสะอาดให้ราษฎรในพื้นที่ประสบภัย

Share :
line-share-logo

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง นำรถบรรทุกน้ำและติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำดื่ม-น้ำใช้ในครัวเรือนให้กับราษฎรในพื้นที่ประสบภัยดินโคลนถล่ม บริเวณ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มปิดถนนทั้ง 5 ตำบลใน อ.สบเมย นานกว่า 1 สัปดาห์ทำให้ราษฎรเดือดร้อนขาดแคลนน้ำดื่มน้ำบริโภคในครัวเรือน จากนั้นเมื่อเช้าวันที่ 4 ส.ค.58 กรมทรัพยากรน้ำ ได้ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาในระบบกรองน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่ประชาชน ซึ่งตั้งบริการอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยติดตั้งระบบกรองน้ำไว้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ประชาชน หรือหน่วยงานในบริเวณนั้น ที่ต้องการน้ำดื่มหรือนำน้ำไปใช้ในครัวเรือน สามารถเตรียมภาชนะ ไปรองรับน้ำไว้ใช้ได้

กรมทรัพยากรน้ำ ได้ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาในระบบกรองน้ำแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด
ปภ.เขต 10 ลำปาง นำเอา รถผลิตน้ำดื่ม มาช่วยผู้ประสบภัย
ชาวบ้านนำภาชนะต่างๆ มารองรับน้ำ

ด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ได้นำรถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 คัน มาจอดคอยให้บริการที่หัวสะพานแม่น้ำเงา ต.แม่สวด อ.สบเมย ซึ่งได้มีชาวบ้านผู้ประสบภัยและเด็กนักเรียนได้นำภาชนะต่างๆ มารองรับน้ำเพื่อนำไปใช้ในการดื่มและบริโภคในครัวเรือน ส่งผลให้บรรเทาเรื่องการขาดแคลนน้ำดื่มไปได้มาก.

อ่านเพิ่มเติม...