king10
Thairath Logo
กีฬา

โรงงานปาล์มพัทลุงหยุดชะงัก ชาวสวนเสียรายได้กว่า 60 ล.

Share :
line-share-logo

ชาวสวนปาล์มฯ พัทลุง ยื่นขออนุญาตใหม่ต่ออุตสาหกรรมจังหวัด ให้โรงงานดำเนินการ สกัดปาล์มน้ำมันตามปกติ หลังถูกระงับมาประมาณ 1 ปี ด้านที่ปรึกษาสหกรณ์ เผย ชาวสวนปาล์มฯ ในสหกรณ์ เสียรายได้กว่าปีละ 60 ล้านบาท...

วันที่ 3 ส.ค.2558 นายโอภาส หนูชิต ที่ปรึกษาสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.พัทลุง จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.พัทลุง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดอ่าวไทย เมื่อปี 2548 จำนวน 80 ล้านบาท ซึ่งต่อมาทาง จ.พัทลุง มอบหมายให้สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.พัทลุง ที่ได้เข้ามาดำเนินการสกัดปาล์มน้ำมันนั้น ระงับการผลิตการสกัดปาล์มน้ำมันมาแล้วประมาณ 1 ปี เพราะมีปัญหาสหกรณ์หาทางด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ทางสหกรณ์ฯ จึงได้ยื่นขออนุญาตใหม่ต่ออุตสาหกรรม จ.พัทลุง ในวันที่ 28 ก.ค ที่ผ่านมา ให้โรงงานปาล์มน้ำมัน ดำเนินการสกัดปาล์มน้ำมันได้ตามปกติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอการพิจารณาอนุมัติ

ที่ปรึกษาสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.พัทลุง กล่าวด้วยว่า จากการที่มีปัญหาในกระบวนการของโรงงาน ทำให้สหกรณ์และชาวสวนปาล์มน้ำมัน ต้องสูญเสียรายได้ในการผลิตการสกัดน้ำมันปาล์มวันละ 200 ตัน เป็นเงินมูลค่าไม่ต่ำกว่าวันละ 200,000 บาท จนทำให้เกษตรกรในพื้นที่ จ.พัทลุง นครศรีธรรมราช และ สงขลา ที่นำปาล์มน้ำมันมาจำหน่ายให้กับสหกรณ์ฯ ต้องสูญเสียรายได้ ประมาณปีละกว่า 60 ล้านบาท นอกจากนั้น ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินงานตามโครงการผลิตไฟฟ้าไบโอแก๊สใน จ.พัทลุงอีกด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...