ขอนแก่นปิดภัยแล้ง หลังมีฝนตก พร้อม ตั้งศูนย์บริการน้ำฯ ครอบคลุมทั้ง จ.

ข่าว

  ขอนแก่นปิดภัยแล้ง หลังมีฝนตก พร้อม ตั้งศูนย์บริการน้ำฯ ครอบคลุมทั้ง จ.

  ไทยรัฐออนไลน์

  20 ก.ค. 2558 22:40 น.

  ผวจ.ขอนแก่น เผย ปิดสถานการณ์ภัยแล้งได้แล้ว หลังมีฝนตกเฉลี่ย 83 วัน ช่วงนี้อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง พร้อมทั้ง ได้จัดตั้งศูนย์บริการน้ำฯ พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือ ปชช. ที่ขาดแคลนน้ำ จำนวน 4 แห่ง ครอบคลุมทั้งจังหวัด...

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2557-2558 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศทั่วไป ว่าประเทศไทยฝนน้อย และจะเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้ฝนปีนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง รวมถึงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ จำเป็นต้องประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อประสานความช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

  จากการรายงานของหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ทราบว่า จังหวัดขอนแก่น ได้ปิดสถานการณ์แล้งไปแล้ว ช่วงนี้จึงอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง ส่วนปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดขอนแก่น 14 แห่งนั้น มีปริมาณน้ำ 42.714 ล้านลบ.ม. ร้อยละ 40.34 เขื่อนอุบลรัตน์ ณ ปัจจุบัน มีน้ำ 661.251 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 27.20% น้ำที่ใช้ได้ 79.581 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 4.3% น้ำไหลเข้าอ่าง 3.54 ล้าน ลบ.ม มีการระบายตามคำร้องของชลประทานวันละ 2.50 ล้าน ลบ.ม. ส่วนแผนการใช้น้ำประปาที่อำเภอพล ซึ่งมีปัญหานั้นต้องสูบน้ำเติม 6,000 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน

  ผวจ.และปภ.ขอนแก่น เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน หน่วยบริการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50
  ผวจ.และปภ.ขอนแก่น เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน หน่วยบริการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50

  ส่วนการปลูกพืชนอกเขตชลประทานนั้น เกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า มีการปลูกข้าวไปแล้ว 137,000 ไร่ คิดเป็น 70% ส่วนใหญ่เป็นนาหว่าน 90% เหลืออีก 30% เป็นที่ดอนและดินเหนียวแห้งแล้ง รอดำเนินการหว่านและตกกล้า เกษตรกรพร้อมดำเนินการได้เลย ส่วนพืชสวนไม่มีปัญหา มะม่วงที่ปลูกส่งออกญี่ปุ่นไม่ส่งผลกระทบ พืชไร่ก็ไม่มีปัญหา ปรับจากนาดอนไปปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง 2.45 ล้านไร่ ปศุสัตว์ โค 100,006 ตัว โค 1 ตัว กินน้ำ 40 ลิตรต่อวัน การเลี้ยงปลาในกระชัง อ.อุบลรัตน์ และ อ.น้ำพอง มีจดทะเบียน 106 ราย ยังเลี้ยงอยู่ 75% โครงการเจาะบ่อบาดาล ขอนแก่น 3 โครงการ จำนวน 53 บ่อเจาะเรียบร้อยแล้ว

  นอกจากนี้ ปฏิบัติการฝนหลวงขอนแก่น ซึ่งรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 8 จังหวัด 4 เขื่อน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ขึ้นบิน 90 วัน 277 เที่ยว 435 ชม. ให้สาร 224 ตัน มีฝนตกเฉลี่ย 83 วัน และมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง ปี 2558 ของกรมทรัพยากรน้ำอีก 692 ราย ที่ประสบภัยขาดรายได้ อีก 67 ราย ส่วนการช่วยเหลือก็ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และให้ทางกรมชลประทาน ประสานกับนายอำเภอทุกอำเภอ ในเรื่องสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือบูรณาการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยต่อไป

  นอกจากนี้ นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายธีระยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน หน่วยบริการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โดยมีการติดตั้งรถยนต์ผลิตน้ำดื่ม 1 คัน และรถยนต์ที่จัดหาน้ำดื่มมาบริการให้ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 2 คัน โดยมีประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค มายืนรอต่อคิว เพื่อรับน้ำพระราชทานจากการให้บริการดังกล่าว ไปกักตุนไว้ที่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในระยะนี้ 

  นายกำธร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยาก จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน ในการบรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสบภาวะภัยแล้ง โดยร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์บริการน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทานนั้น ใช้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในสังกัดของสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำ โดยใช้งบประมาณของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

  ทาง จ.ขอนแก่น ได้จัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 อ.บ้านแฮด โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 อ.เมืองขอนแก่น และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น นอกจากนี้จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคน้ำบริโภคบรรจุขวด จากภาคเอกชนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยให้ได้อย่างครอบคลุมที่สุด.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ภัยแล้งกำธร ถาวรสถิตย์กรมอุตุนิยมวิทยาน้ำแล้งแห้งแล้งชลประทานแก้ภัยแล้งขุดบ่อบาดาลขอนแก่นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฝนทิ้งช่วงอ่างเก็บน้ำปลูกพืชเกษตรกรฝนหลวงฝนหลวงขอนแก่นนายธีระยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์บริการน้ำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50รถยนต์ผลิตน้ำดื่มขาดแคลนน้ำบรรเทาความเดือดร้อนกักตุนน้ำประปาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นศูนย์การศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9โรงเรียนโสตศึกษาผู้ประสบภัยศูนย์ดำรงธรรมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ข่าวทั่วประเทศข่าวสังคมข่าวภูมิภาคไทยรัฐออนไลน์

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 22:48 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์