ก.ตร.ยังจบไม่ลง

ข่าว

ก.ตร.ยังจบไม่ลง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

4 ก.ค. 2558 06:20 น.

บันทึก

การอุทธรณ์ศาล เยียวยาศรีวราห์

มติ ก.ตร.ให้เลื่อนพิจารณาไปครั้งหน้าเรื่องอุทธรณ์ คำสั่งศาลปกครอง เยียวยา “ศรีวราห์” เผยที่ประชุมอ้างให้ไปศึกษาข้อกฎหมายให้ครอบคลุมทุกมิติ “สมยศ” เผยวันประชุมดังกล่าว หากชี้ขาดหรือลงมติ จะไม่เป็นเสียงลับอีก เพราะเหลือ ผบ.ตร.คนเดียวที่ชี้ขาด ลั่นต่อให้ลงมติร้อยครั้งก็จะงดออกเสียงทั้งร้อยครั้ง เพราะไม่อยากมีปัญหากับทั้ง 2 ฝ่าย ยัน ก.ตร. มีมติเป็นเอกฉันท์ การประชุมครั้งที่ 8/2558 ถูกต้อง

กรณี พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผบช.น.ร้องเรียนมติประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมาเป็นการประชุมมิชอบ จากวาระที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาให้เยียวยา พล.ต.ท.ศรีวราห์ เรื่องสิทธิทวีคูณ โดยมติ ก.ตร.นัดดังกล่าว มีความเห็นให้อุทธรณ์คำสั่งศาล โดย พล.ต.ท.ศรีวราห์ร้องเรียนว่า การประชุมครั้งนั้นไม่ถูกต้อง มีการลงมติลับ 2 ครั้ง ครั้งแรก คะแนนเท่ากัน 2 ต่อ 2 งดออกเสียง 3 ต้องให้ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร.เป็นคนชี้ขาด แต่ พล.ต.อ.สมยศไม่ลงมติอ้างว่า เป็นเสียงไม่ลับ เพราะเหลือเพียงคนเดียวและกลัวจะถูกฟ้อง จึงให้มีการลงมติลับครั้งที่ 2 คราวนี้มีมติให้อุทธรณ์ 3 ต่อ 2 ทั้งนี้ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร.ที่รักษาการ ผบ.ตร.และได้รับเรื่องร้องเรียน ได้ทำบันทึกไปยัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ตร. จนกระทั่ง พล.อ.ประวิตรมีคำสั่งให้ประชุม ก.ตร. เพื่อทำเรื่องนี้ให้ชัดเจน

โดยความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 ก.ค. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร.เป็นประธานการประชุม ก.ตร.นัดที่ 9/2558 โดยมีวาระสำคัญ กรณี พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผบช.น.ที่ได้รับคำพิพากษาจากศาลปกครองให้เยียวยา โดยผลจากการประชุมเมื่อครั้งที่ 8/2558 วันที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา พล.ต.ท.ศรีวราห์ ได้ร้องเรียนว่าเป็นการประชุมโดยมิชอบ และ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร.ได้มีบันทึกถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ตร.ว่าการประชุมในครั้งนั้นเป็นการประชุมที่ไม่ชอบ โดยวันนี้มีผู้ขาดการประชุม ประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ตร. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร.และ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.โดยใช้เวลาการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง

ภายหลังการประชุม พล.ต.อ.สมยศกล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของ พล.อ.ประวิตร ที่ให้เรียกประชุม ก.ตร.เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ยังค้างอยู่ ส่วนวาระที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ คือวาระของ พล.ต.ท.ศรีวราห์ กรณีทำหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีการประชุม ก.ตร.เมื่อครั้งที่ 8/2558 เรื่องขอใช้สิทธิ์ตามพิพากษาของศาลปกครอง ได้มีการหารือ และแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดย ก.ตร.หลายท่านได้แสดงความคิดเห็นว่า บางสิ่งบางอย่างยังต้องมีการหารือในข้อกฎหมายในประเด็นต่างๆให้ครอบคลุมครบถ้วน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกๆฝ่าย เพราะถ้าไม่ดำเนินการตามข้อเสนอพิจารณา และข้อท้วงติงของ ก.ตร.อาจจะถือว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ครบถ้วน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นของ ก.ตร. มีมติให้เลื่อนการลงมติในการประชุมครั้งนี้ออกไปจนกว่าจะมีข้อมูลครอบคลุมในทุกๆมิติ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ก.ตร.ไปหารือข้อกฎหมายให้ครอบคลุม ตามข้อท้วงติงของ ก.ตร.ทุกอย่างเป็นตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้วก่อน ยกเว้นถ้าการพิจารณาในภายหลังมีมติเป็นอย่างอื่น ดังนั้นมติยังเป็นไปตามการประชุมเมื่อครั้งที่ 8/2558 ก.ตร.มติเป็นเอกฉันท์ ว่าการประชุมเมื่อครั้งที่ 8/2558 ถูกต้องตามระเบียบของกฎหมาย

พล.ต.อ.สมยศกล่าวต่อว่า ในการประชุมเมื่อครั้งที่ 8/2558 มีการลงมติลับ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการลงมติว่าจะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ เสียงออกมาเท่ากัน คืออุทธรณ์ 2 เสียง ไม่อุทธรณ์ 2 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง ฝ่ายเลขาฯ ก.ตร.ชี้แจงว่าประธานในที่ประชุมต้องชี้ขาด ตนเห็นว่าการที่จะให้ตนชี้ขาดหรือลงมติในครั้งนั้น จะทำให้ไม่เป็นเรื่องลับอีก เพราะเป็นเสียงตนคนเดียว ไม่ว่าจะลงไปตรงไหนจะมีคนได้ คนเสีย เกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องภายหลังจึงชี้แจงที่ประชุมว่า ไม่สามารถลงคะแนนได้ ถ้าจะให้ลงคะแนน จะงดออกเสียง จะให้ลงร้อยครั้งก็ต้องงดออกเสียง เพราะไม่สามารถจะลงว่าอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ได้ เพราะตนคนเดียว มันเป็นเรื่องที่ไม่ลับ และถ้าประชุมต่อไปจะหาขอยุติไม่ได้ ได้หารือที่ประชุมว่าสามารถลงมติลับอีกครั้งได้หรือไม่ ที่ประชุมยืนยันว่า สามารถที่จะทำได้ เป็นเหตุให้มีการประชุมลงมติเป็นครั้งที่ 2 และคะแนนก็ออกมาเป็นอุทธรณ์ 3 เสียง ไม่อุทธรณ์ 2 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง ท่านศรีวราห์จึงร้องเรียนว่าการลงมติครั้งที่ 2 ไม่ชอบ เพราะการลงคะแนนในครั้งนั้นยังไม่สิ้นสุด เพราะผมยังไม่ได้ลงคะแนนในฐานะประธาน

“ผมได้ชี้แจงในที่ประชุมไปแล้ว ว่าจะหาข้อยุติไม่ได้ ผมลงข้างไหนก็มีคนจ้องที่จะฟ้อง ขอให้ลงมติอีกครั้ง เป็นไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรแอบแฝง เพียงแต่ต้องการให้มีการลงมติแบบลับที่สมบูรณ์แบบ การเกิดการประชุมครั้งนี้เพราะ พล.ต.ท.ศรีวราห์ ร้องเรียนเข้ามาในหลายประเด็น เป็นการเคลียร์กันโดยนำเทปการประชุมมาเปิด ถอดคำพูดมาชี้แจงว่าทุกอย่างเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าและเพื่อที่จะได้ตอบคำถามผู้ที่ร้องเรียนเข้ามาได้เมื่อสุดท้ายเป็นอย่างไร ทุกอย่างเป็นสิทธิ์โดยชอบของทุกคนที่เสียสิทธิ์ เมื่อได้รับผลกระทบใดๆก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์นั้น จะไปห้ามใครก็คงไม่ได้ ตราบใดที่ยังไม่มีมติเป็นอย่างอื่นทุกอย่างก็ยังต้องดำเนินการต่อไป” พล.ต.อ.สมยศกล่าว

เมื่อถามว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเพราะ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร.ซึ่งรักษาราชการแทน ผบ.ตร.ในขณะที่ พล.ต.อ.สมยศ เดินทางไปต่างประเทศ ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ พล.ต.ท.ศรีวราห์ และมีบันทึกถึง พล.อ.ประวิตรว่าเป็นการประชุมโดยมิชอบมีการชี้แจงในที่ประชุมหรือไม่ พล.ต.อ.สมยศกล่าวว่า พล.ต.อ.เอกบอกว่า มีข้อมูลและมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่ท่านคิด ท่านก็แสดงความคิดเห็น ทุกคนมีสิทธิ์ มีอะไรก็ไม่ได้ว่ากล่าวกัน เพียงแต่ถามว่าบางท่านที่ไม่เห็นด้วย วันนั้นทำไมไม่แสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน อย่างกรณีที่ พล.ต.ท.ศรีวราห์ ร้องเรียนว่าที่ประชุมไม่มีการรับรองมติ ทั้งที่ในที่ประชุม ได้ถามว่ามติในที่ประชุมทุกคนเห็นชอบหรือไม่ ถ้าอยู่ในที่ประชุมไม่เห็นชอบ ก็ต้องบอกว่าไม่เห็นชอบ หรือให้ที่ประชุมบันทึกว่ามีความเห็นแตกต่าง ทุกอย่างเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ เมื่อถอดเทปออกมาแล้วทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน ตนถามมติที่ประชุมทุกครั้งเป็นไปตามประเพณี ระเบียบปฏิบัติ ส่วนใครที่จะมีความเห็นในภายหลังอย่างไร ดังนั้นจึงมีคำถามเกิดขึ้นว่า ขณะนั้นทำไมถึงไม่แสดงตน ว่าไม่เห็นด้วย แต่ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นภายหลังก็เป็นสิทธิ์โดยชอบ เพราะว่าวันเวลาเปลี่ยน ข้อมูลเปลี่ยน หลักฐานเปลี่ยน ความคิดเห็นก็เปลี่ยนได้ ไม่ใช่สิ่งที่เสียหาย แต่ที่ไม่แสดงความคิดเห็นในวันนั้น อาจจะไม่ทันตั้งตัวก็ได้ เราไม่ทะเลาะกัน ไม่มีปัญหา

เมื่อถามต่อว่าเท่ากับประเด็นนี้ยังไม่จบใช่หรือไม่ พล.ต.อ.สมยศกล่าวว่า ยังไม่จบ แต่สิ่งที่ตนทำเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย ส่วนเมื่อไหร่จะจบต้องรอการประชุมครั้งต่อไป เชื่อว่า ก.ตร.ทุกท่านมีดุลพินิจและมีความเป็นตัวของตัวเอง ทุกคนโตๆกันแล้ว มีวุฒิภาวะกันแล้ว คงไม่ทำอะไรที่ตอบสังคมไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

บุกยิงอริต่างสถาบันกลางงานแต่ง เจ็บ4 ตาย1
03:48

บุกยิงอริต่างสถาบันกลางงานแต่ง เจ็บ4 ตาย1

ApplicationMy Thairath

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 15:31 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์