โคราชสู้ภัยแล้ง ปล่อยคาราวานธงฟ้า ช่วยชาวบ้าน

ข่าว

โคราชสู้ภัยแล้ง ปล่อยคาราวานธงฟ้า ช่วยชาวบ้าน

ไทยรัฐออนไลน์

3 ก.ค. 2558 13:31 น.

บันทึก

โคราชสู้ภัยแล้ง ปล่อยขบวนรถคาราวานธงฟ้าขนสินค้าราคาอุปโภคบริโภคถูกกว่าท้องตลาด 30-50% ช่วยเหลือประชาชน ขณะผู้ว่าฯ เผยสภาพความเป็นจริงแล้งทุกอำเภอ แต่จำเป็นเตรียมทยอยยกเลิกประกาศภัยแล้ง ส่วน ชป.8 ลำตะคองยังน่าเป็นห่วง...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 ก.ค. 58 ที่หน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เขตเทศบาลนครนครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน โครงการธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา Mobile Unit โดยมีนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล พาณิชย์จังหวัดฯ และเจ้าหน้าพาณิชย์ หน่วยทหารของ มทบ.21 พร้อมปล่อยขบวนรถบรรทุกคาราวานสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพราคาประหยัดในราคาถูกต่ำกว่าท้องตลาดถึง 30-50% จำนวน 5 คัน ให้เข้าถึงและกระจายตามแหล่งชุมชน เนื่องจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งเป็นการเร่งด่วนที่เป็นภัยพิบัติรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดทำโครงการดังกล่าวในระยะแรก มีจังหวัดที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 19 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา นครสวรรค์ พิษณุโลก ตาก น่าน อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น สกลนคร อำนาจเจริญ สุรินทร์ ชัยนาท ลพบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี สระแก้ว ตราด และปราจีนบุรี ใน 128 อำเภอ 755 ตำบล สำหรับ จ.นครราชสีมา เริ่มมีการทยอยนำสินค้าธงฟ้าเข้าไปจำหน่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ประสบภัยแล้ง 25 อำเภอ 168 ตำบล 289,376 ครัวเรือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 2558 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง

นายธงชัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางนครราชสีมาอยู่ในช่วงภัยแล้ง และช่วงที่ไม่มีอาชีพ ไม่มีงานทำ จึงมีโครงการต่างๆ ขึ้นมา โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนต้องประสบการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค รวมทั้งการใช้น้ำประกอบอาชีพ ฉะนั้นการแก้ปัญหาด้วยวิธีลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล และ คสช. ซึ่งครั้งนี้ธงฟ้าของเราออกไปในพื้นที่ อ.เมือง รวม 6 ตำบล เช่น ต.หนองไข่น้ำ ต.พุดซา ต.โคกสูง ต.พลกรัง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เรายังคงประกาศภัยแล้ง 25 อำเภอ แต่มีอยู่ 7 อำเภอที่ไม่ได้ประกาศ ซึ่งตนคิดว่าจากความเป็นจริงสถานการณ์ตอนนี้ภาพทั้งจังหวัดประสบภัยแล้งหมด 32 อำเภอ แต่ตอนนี้ทางอุตุฯ ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ดังนั้นทางจังหวัดก็จำเป็นต้องทยอยประกาศยกเลิกภัยแล้งทั้ง 25 อำเภอที่ว่า เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ความเป็นจริงถึง ณ ตอนนี้ฝนก็ยังไม่ตก ฉะนั้นตนคิดว่าต่อไปทางราชการต้องไปปรับปรุงเรื่องนี้ ตนคิดว่าอยากขอให้เอาสภาพตามความเป็นจริงของแต่ละปี ซึ่งทั้งที่สภาพขณะนี้มันไม่ใช่

ส่วนน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองเหลือน้ำอยู่ประมาณกว่า 70 ล้าน ลบ.ม. จาก 314 ล้าน ลบ.ม. และที่ใช้น้ำได้ประมาณ 40 ล้าน ลบ.ม. หรือ 17% ส่วน 30% ต้องมีน้ำไว้เลี้ยงตัวอ่างฯ เอง ส่วนอ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี เหลือกว่า 100 ล้าน ลบ.ม. เทศบาลนครนครราชสีมา จึงเน้นนำน้ำมาทำประปาแจกจ่ายพี่น้อง 88 ชุมชน และพี่น้องเขตติดต่อรอบเขตเทศบาลนครฯ และพยายามเซฟน้ำลำตะคอง เพื่อเฉลี่ยน้ำให้พี่น้อง อ.สีคิ้ว, อ.สูงเนิน, อ.ขามทะเลสอ นำไปทำประปาอำเภอ ประปาหมู่บ้าน โดยเราพยายามบริหารน้ำ 3 อย่าง 1. บริหารอ่างเก็บน้ำทุกอ่างให้เป็นอ่างเดียวกันแล้วแชร์น้ำเฉลี่ยกันไป 2. บริหารคนและทุกหน่วยงาน ทั้งประปาภูมิภาค ประปาท้องถิ่น ประปาหมู่บ้าน และ 3. ผู้ใช้น้ำให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เช่นตัวอย่างอาบน้ำวันละ 1 ขัน

ส่วนเกษตรกรรมขอความร่วมมือเลื่อนการเพาะปลูกไปต้นเดือน ส.ค. ซึ่งอายุข้าว 120 วันยังเกี่ยวทัน โดยพื้นที่การเกษตรมีอยู่ 8,900,000 ไร่ อยู่ในเขตชลประทาน 700,000-800,000 ไร่ แต่มีราษฎรที่อยู่นอกเขตชลประทานที่ทำนาน้ำฝนก็วัดดวงตามปกติไป ส่วนฝนหลวงเรามีการเชื่อมโยงระหว่าง จ.นครราชสีมา กับ จ.ขอนแก่น ได้ผลอยู่บ้าง แต่ยังน้อยอยู่มาก ส่วนอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร อ.โนนไทยฯ ก็แห้งขอดหมดแล้ว ซึ่งตอนนี้หมดไปเกือบทุกลำน้ำแล้ว ขณะนี้เหลือลำมูล กับ ลำพระเพลิง แต่ลำตะคองตอนนี้ไหลริน นายธงชัยฯ กล่าว.

ด้านนายชิตชนก สมประเสริฐ ผอ.ชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะที่สถานการณ์ ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่ง ที่มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 32% ของความจุกักเก็บทั้งหมด ล่าสุดเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว จากความจุ 314.49 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การปัจจุบันเหลืออยู่ 56 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 17% เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จากความจุ 109.63 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบันเหลืออยู่ 30 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 27%, เขื่อนลำมูลบน อ.ครบุรี จากความจุ 141 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบันเหลืออยู่ 54 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 38% เขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี จากความจุ 275 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบันเหลืออยู่ 103 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 37% และเขื่อนลำปลายมาศ อ.เสิงสาง จากความจุ 98 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบันเหลืออยู่ 51 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 52%

อย่างไรก็ดี สถานการณ์ปริมาณน้ำที่หลายฝ่ายเป็นห่วงที่เขื่อนลำตะคอง ตนยืนยันว่า ภายหลังจากที่ได้มีการลดปริมาณน้ำออกจากเขื่อนให้เหลือเพียงวันละ 4.3 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในการรักษาระบบนิเวศและประปาในพื้นที่ท้ายเขื่อนแล้ว ทางชลประทานยังได้ดึงน้ำดิบจากเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี วันละ 35,000 ลบ.ม. เพื่อมาเสริมกับปริมาณน้ำดิบของลำตะคองในการผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลนครฯ ดังนั้นตนยืนยันได้ว่าจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม อยากให้ประชาชนผู้ใช้น้ำทุกคนนั้นได้ช่วยกันประหยัดน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนทุกเขื่อนถือได้ว่ามีปริมาณน้ำที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดการณ์ไว้ นายชิตชนกฯ กล่าว 

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

รักแล้ว ไม่อยากรอนาน สาว 38 หอบสินสอดนับล้าน สู่ขอหนุ่ม 19 เป็นสามี
01:18

รักแล้ว ไม่อยากรอนาน สาว 38 หอบสินสอดนับล้าน สู่ขอหนุ่ม 19 เป็นสามี

ApplicationMy Thairath

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 20:58 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์