สวนสัตว์เขาเขียว โชว์ผสมเทียมกำเนิด 'เสือลายเมฆ' ครั้งแรกในไทย

ข่าว

สวนสัตว์เขาเขียว โชว์ผสมเทียมกำเนิด 'เสือลายเมฆ' ครั้งแรกในไทย

ไทยรัฐออนไลน์

2 ก.ค. 2558 19:01 น.

บันทึก

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โชว์ความสำเร็จการผสมเทียมเสือลายเมฆ ครั้งแรกในประเทศไทย โดยนักวิจัยไทยและอเมริกัน ตามโครงการความร่วมมือในการอนุรักษ์เสือลายเมฆในไทย ซึ่งผลได้กำเนิดลูกเสือลายเมฆ 2 ตัว...

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 ก.ค. 58 ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วย ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ วิจัย (หัวหน้าทีมการผสมเทียม) Mr.Ken Lang ผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงเสือลายเมฆ จากสถาบันสมิธโซเนียน สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงความสำเร็จการผสมเทียมเสือลายเมฆครั้งแรกในประเทศไทยที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

โดย นายสุริยา แสงพงค์ ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า นับเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญของประเทศไทยที่ลูกเสือลายเมฆจากการผสมเทียมได้ถือกำเนิดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยนักวิจัยไทยและอเมริกันตามโครงการความร่วมมือในการอนุรักษ์เสือลายเมฆในประเทศไทยร่วมกับภาคี (Thailand Clouded Leopard Consortium) อันประกอบด้วยองค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ หน่วยงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ สถาบันสมิธโซเนียน (SmithsonianConservation Biology Institute & National Zoological Park) สวนสัตว์แนชวิลล์ (Nashville Zoo) และ สวนสัตว์พอยท์เดอไฟแอนส์ (Point Defiance Zoo & Aquarium) รวมถึง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เป็นผู้ร่วมและผู้สนับสนุนวิจัยในโครงการนี้จนประสบความสำเร็จ

ซึ่งเสือลายเมฆนั้น เป็นหนึ่งในสัตว์ป่าหายาก ใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่งของไทย และของโลก มีการกระจายตัวอยู่เฉพาะในภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น จัดเป็นสัตว์ที่มีองค์ความรู้ด้านชีววิทยาค่อนข้างน้อย และอาจกล่าวได้ว่าเสือลายเมฆเป็นสัตว์ที่มีความท้าทาย และยากที่สุดในการจับคู่ผสมพันธุ์ เพื่อเพาะขยายพันธุ์ในสถานที่เพาะเลี้ยง เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ตอบสนองต่อความเครียดได้ง่าย รวมถึงการที่เสือลายเมฆตัวผู้สามารถทำร้ายเพศเมียจนตาย จากการกัดด้วยเขี้ยวที่แหลมคมและทรงพลัง ทำให้การผสมพันธุ์เสือลายเมฆสำเร็จยากมากที่สุด

ดังนั้นโครงการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี ที่ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ ปี 2545 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆนอกถิ่นอาศัย โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม และการจัดการพันธุกรรมที่เหมาะสม โครงการความร่วมมือดังกล่าว ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในแง่ของการจัดการพื้นที่เลี้ยง ขนาดและองค์ประกอบภายในกรงเลี้ยง คุณภาพชีวิตสัตว์ อาหารและโภชนาการที่เหมาะสมให้สัตว์มีสุขภาพดี และเจริญพันธุ์ดี ประสบความสำเร็จในการจับคู่พ่อแม่พันธุ์ ให้มีการผสมพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ และมีลูกเสือที่เกิดมาแล้วรอดชีวิตได้มากถึง 58 ตัว (ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน) และประชากรกลุ่มนี้ได้ส่งไปเป็นประชากรต้นพันธุ์ให้แก่สวนสัตว์อื่นๆ เพื่อเพาะขยายพันธุ์ต่อแล้วถึง 16 ตัว

ด้าน นายเบญจพล กล่าวต่อว่า ในปี 2557 องค์การสวนสัตว์ โดย สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษา ร่วมกับ สถาบันสมิธโซเนียน และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันศึกษาวิจัย ตามแผนงานโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีช่วยการสืบพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์และคงความหลากหลายทางพันธุกรรมในเสือลายเมฆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และได้รับสนับสนุนงบประมาณการวิจัยบางส่วนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ในการศึกษาวิจัย เพื่อนำเทคโนโลยีการผสมเทียม ที่ได้รับการพัฒนา และประสบความสำเร็จในกลุ่มสัตว์ตระกูลแมวมาประยุกต์ใช้ในเสือลายเมฆ

โดยได้เริ่มทดลองผสมเทียมมาแล้วจำนวน 2 ครั้ง ในระหว่างปี 2557-2558 โดยครั้งแรกทำเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 57 ในเสือลายเมฆของสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน 1 ตัว โดยทำการฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่ปีกมดลูกด้วยเทคนิค การส่องผ่านกล้อง เช่นเดียวกับวิธีที่ประสบความสำเร็จในครั้งแรก แต่ทำการผสมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง แต่การทดลองครั้งนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมาในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ได้ทำการทดลองผสมเทียมครั้งที่ 2 ในเสือเพศเมียจำนวน 1 ตัว ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ซึ่งพบการตกไข่ข้างละ 2 ใบ รวม 4 ใบ

โดยการทดลองครั้งนี้ คณะวิจัยได้ใช้วิธีในการผสมเทียมด้วยการปล่อยน้ำเชื้อเข้าบริเวณท่อนำไข่ด้วยเทคนิคการส่องผ่านกล้อง (Laparoscopic oviductal artificial insemination; LOAI) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้จำนวนน้ำเชื้อน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการแรก เนื่องจากพบการตกไข่ในทั้ง 2 ข้าง ของรังไข่ ประกอบกับจำนวนน้ำเชื้อที่ได้จากการรีดเก็บมีจำนวนน้อย ดังนั้นคณะวิจัยจึงได้ทำการผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อแช่เย็นจากเสือตัวผู้ 2 ตัว ชื่อ เมย์ (Mei) ด้วยน้ำเชื้อ 5 ล้านตัว เข้าสู่ท่อนำไข่ข้างซ้าย และ ศักดา (Sak Da) ด้วยน้ำเชื้อ 8 ล้านตัว เข้าสู่ท่อนำไข่ข้างขวา ภายหลังการผสมเทียมคณะวิจัยได้ทำการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เพื่อติดตามการตั้งท้องโดยพบการเพิ่มสูงขึ้นของระดับฮอร์โมนเกินค่า base line สูงถึง 72,000-480,000 ng/g และพบการขยายใหญ่ของท้องและน้ำหนักตัวสัตว์ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ

ในวันที่ 9 มิ.ย. 58 (ภายหลังการผสม 90 วัน) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ก็ประสบความสำเร็จการผสมเทียมเสือลายเมฆครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีลูกเสือคลอดจากแม่ที่ได้รับการผสมเทียมจำนวน 2 ตัว เป็นเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว ซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีทั้งคู่ โดยตั้งแต่เกิดก็อยู่ในความดูแลของ Mr.Ken Lang ผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงเสือลายเมฆ จากสถาบันสมิธโซเนียน สหรัฐอเมริกา อย่างใกล้ชิดจนถึงเวลานี้.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

วิจารณ์สนั่นหลังดูคลิป บอล เชิญยิ้ม นั่งร้องไห้บนเวทีเมื่อไม่มี โชค รถแห่
00:24

วิจารณ์สนั่นหลังดูคลิป บอล เชิญยิ้ม นั่งร้องไห้บนเวทีเมื่อไม่มี โชค รถแห่

ApplicationMy Thairath

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 05:18 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์