เขื่อนอุบลรัตน์ เหลือน้ำใช้เพียง 7% ไม่กระทบผลิตไฟฟ้า

ข่าว

เขื่อนอุบลรัตน์ เหลือน้ำใช้เพียง 7% ไม่กระทบผลิตไฟฟ้า

ไทยรัฐออนไลน์

1 ก.ค. 2558 10:19 น.

บันทึก

ขอนแก่น แล้งจัด เขื่อนอุบลรัตน์ เหลือน้ำใช้งานเพียง 7% เท่านั้น ผอ.เขื่อนฯ ยัน กระทบภาคการเกษตรแต่ไม่กระทบการผลิตกระแสไฟฟ้า ขณะที่ชาวบ้านเฮ! เขื่อนปล่อยน้ำอีกรอบ เร่งปักดำนาให้เสร็จก่อนน้ำจะหมด

วันที่ 1 ก.ค. 58 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจสภาพปริมาณน้ำกักเก็บ ภายในเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของภาคอีสาน โดยพบว่า มีปริมาณน้ำเก็บกักเหลือน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำ สำหรับภาคการเกษตร ให้กับพื้นที่การเกษตร บริเวณเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด

นายวนิช แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า ปัจจุบันน้ำในเขื่อนฯ มีปริมาณเก็บกักขณะนี้ 717 ล้าน ลบ.ม. หรือ คิดเป็น 30% ของความจุอ่าง โดยมีน้ำใช้การได้เพียง 136 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 7% ของความจุอ่างเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่า มีน้ำต้นทุนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานขณะนี้นั้น ยืนยันว่า ไม่กระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เนื่องจากสามารถบริหารจัดการน้ำได้ ในภาพรวมทั้งหมด

อีกทั้งยังคงมีการประสานงานร่วมกับ สำนักชลประทานทานที่ 6 ทำการระบายน้ำออกจากเขื่อน วันละ 3-4 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศ และบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมไปถึงน้ำเพื่อการเกษตรต่อประชาชนที่อยู่รอบเขื่อน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วยขอนแก่น, มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ อย่างไรก็ดี แม้ปริมาณน้ำจะเหลือน้อย และเกิดฝนทิ้งช่วงมานานกว่า 1 เดือน แต่ยังคงยืนยัน ในการรับมือต่อการบริหารจัดการน้ำได้ในภาพรวมทั้งหมด

“จึงขอความร่วมมือประชาชนในการใช้น้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค รวมไปถึงภาคการเกษตรอย่างประหยัดที่สุด เนื่องจากขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บและน้ำที่สามารถใช้งานได้อยู่ในจำนวนที่จำกัด แต่ถึงอย่างไร เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว โดยจะมีฝนตกลงมาตั้งเดือน ก.ค.ไปจนถึงเดือน ส.ค. ที่จะเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักลงในอ่างให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลต่อการผ่านพ้นวิกฤติปัญหาภัยแล้งไปได้ในที่สุด” นายวนิช กล่าว

ซึ่งจากการสำรวจหลังการทำการปล่อยน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ให้กับภาคการเกษตรแล้วนั้น พบว่า ชาวนาที่อยู่ในเขตชลประทาน เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำการสูบน้ำจากลำห้วย และคลองส่งน้ำปล่อยเข้าที่นาของตนเอง เพื่อเข้าสู่ฤดูของการปักดำนา โดยเฉพาะชาวนาที่หมู่บ้านคำบง ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ที่ได้ร่วมกันปักดำนาช่วยกันให้เสร็จโดยเร็ว ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ เนื่องจากต่างเกรงว่า น้ำที่เขื่อนปล่อยมานั้นอาจจะหมดเสียก่อน

นายสุพจน์ สมวิจิตร ชาวบ้านบ้านคำบง บอกว่า ปีนี้แล้งมากเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยชาวนาส่วนใหญ่ ยังคงรอแต่น้ำฝนที่จะตกลงมา ให้ทำนาเท่านั้น เพราะน้ำในลำห้วยก็ไม่มี ทั้งนี้ ยังคงโชคดีที่เขื่อนอุบลรัตน์ ได้ระบายน้ำลงมา จึงพากันรีบสูบน้ำเข้านา เพื่อปักดำให้เสร็จ เพราะชาวนาส่วนใหญ่ต่างพากับสูบน้ำเข้านาอย่างมากในระยะนี้ จึงทำให้ต้องเร่งปักดำนา เพราะระดับน้ำเริ่มลดลงทุกชั่วโมงและก็จะแห้งขอดไปในที่สุด

ขณะที่ นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ หน.สนง.ปภ.จ.ขก. กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจขอนแก่น ได้มีการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ว่า ปริมาณฝนสะสม ปี 2557 พบว่า พื้นที่ของประเทศไทยทุกภาคมีปริมาณน้ำฝน สะสมต่ำกว่าค่าปกติอย่างมาก ซึ่งมีแนวโน้มว่า สถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง

ในปี 2558 ขอนแก่น จึงเตรียมการด้วยการให้จังหวัดแจ้งอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ฯจัดทำบัญชีหมู่บ้าน ชุมชนที่มีความเสี่ยงภัยแล้ง จัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยต้องกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติ เชื่อมโยงและสัมพันธ์ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และกลุ่มจังหวัดให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมกำลังคน สำรวจวัสดุอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งไว้ให้พร้อมใช้การได้ทันที

ทั้งยังขอความร่วมมือเกษตรกร งดการเพาะปลูกข้าวนาปรังในปี 2557/2558 หลังพบสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์อยู่ในเกณฑ์ต่ำสุด ซึ่งจะไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้สำหรับการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง และกรมชลประทานได้สรุปสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาพรวมทั้งประเทศ ว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำสุด ซึ่งมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงในปี 2558 จะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เกิดขึ้นเร็วและยาวนาน รวมทั้งรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานให้จังหวัดทราบ ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการโทร/โทรสาร 0 4333 1358, 0 4323 7283

ส่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ 5 ช่องทาง คือ ร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น, ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4323 6882, จดหมายหรือหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หรือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

วิจารณ์สนั่นหลังดูคลิป บอล เชิญยิ้ม นั่งร้องไห้บนเวทีเมื่อไม่มี โชค รถแห่
00:24

วิจารณ์สนั่นหลังดูคลิป บอล เชิญยิ้ม นั่งร้องไห้บนเวทีเมื่อไม่มี โชค รถแห่

ApplicationMy Thairath

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 23:39 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์