ไลฟ์สไตล์
100 year

ยื่นหนังสือต่อ กก.สรรหาระบุสเปกอธิการบดี มวล.

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
6 มิ.ย. 2558 07:07 น.
SHARE

ความคืบหน้าปัญหาความขัดแย้งในการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช จนมีการฟ้องร้องกันระหว่างผู้บริหารและ จนท.มวล. ขณะเดียวกัน สภา มวล.เดินหน้าสรรหาอธิการบดี มวล.คนใหม่ ล่าสุดมีใบปลิวลึกลับโจมตีกลุ่มอำนาจใหม่ครอบงำ มวล.นั้น เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพัฒนาเมืองนคร ภาคพลเมือง ประกอบด้วย นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์ อดีต ส.ว.นครศรีธรรมราช และอดีต ผวจ.นครศรีธรรมราช ผศ.ตรีพล เจาะจิตต์ อดีตอธิการบดีและอดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช นายไพบูลย์ บุญแก้วสุข อดีต ผวจ.ปัตตานี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อดีตอธิการบดี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช และปัจจุบันเป็นประธานสภาวัฒนธรรม จ.นครศรีธรรมราช นายองอาจ สนทะมิโน อดีตปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล อดีตรองอธิการบดี/ประธานวุฒิอาสาคลังสมอง จ.นครศรีธรรมราช นพ.กิตติ รัตนสมบัติ ผอ.รพ.ท่าศาลา ในฐานะรองประธานสภาพัฒนาเมืองนครภาคพลเมือง และ นพ.อิสระ หัสดินทร์ ประธาน กก.บห.รพ.นครพัฒน์ ทำหน้าที่เลขาธิการสภาพัฒนาเมืองนครฯ ได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มวล.

ข้อความในหนังสือมีข้อคิดเห็นและเสนอแนะเรื่องการสรรหาอธิการบดี มวล. ว่าด้วยสภาพัฒนาเมืองนคร ภาคพลเมือง เป็นองค์กรที่มีพลเมืองนครเป็นสมาชิก เป็นองค์กรที่มีจิตอาสา เสียสละ เพื่อพัฒนาเมืองนครในด้านต่างๆ วัตถุประสงค์ที่สำคัญข้อหนึ่งคือเป็นองค์กรที่สนับสนุนช่วยเหลือ ติดตามประเมินผลและให้คำแนะนำหน่วยงานต่างๆ กรณีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทางสภาพัฒนาเมืองนครได้ติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โดยได้ปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารเป็นระยะๆ ส่วนเรื่องการสรรหาอธิการบดี มวล.ทางสภาพัฒนาเมืองนครฯ มีความเห็นว่า น่าจะเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของมหาวิทยาลัย เพราะอธิการบดีท่านใหม่ ต้องมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาและนำพามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ารวดเร็ว ประกอบกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้คนเมืองนครรณรงค์และผลักดันให้เกิดขึ้นจึงมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมจะต้องมีความโดดเด่น มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของลูกหลานคนนครและลูกหลานของพลเมืองภาคใต้ตอนบน

ข่าวแนะนำ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความเห็นว่า น่าจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยพิจารณาข้อเสนอแนะอย่างละเอียด รอบคอบ บนพื้นฐานของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ข้อเสนอของสภาพัฒนาเมืองนครฯมีเจตนาบริสุทธิ์ ปรารถนาจะได้ผู้บริหารหรืออธิการบดี ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขอยืนยันว่าข้อคิดเห็นนี้มิได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นหรือสนับสนุนผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ

สำหรับข้อเสนอแนะผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอธิการบดี มวล. มีดังนี้ “1.มีความสามารถ หรือศักยภาพหรือประสบการณ์ในการบริหารบุคคลที่พิสูจน์ได้ มีความสามารถที่จะรวมบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้เป็นหนึ่งเดียว จึงควรเป็นบุคคลที่ได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือและได้รับความศรัทธาจากบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย 2.มีความสามารถในการบริหารความขัดแย้งใน มวล. 3.ไม่ควรเป็นบุคคลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ควรเป็นคนกลาง 4.ควรเป็นผู้ที่มีประ สบการณ์กล้าตัดสินใจ กล้าดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 5.มีความสามารถในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนในโครงการศูนย์การแพทย์ มวล. และ 6.ควรเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายใน มวล.และสังคมภายนอก โดยเฉพาะสังคมท้องถิ่นใน อ.ท่าศาลา ซึ่งเป็นอำเภอที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เพราะหากได้ผู้บริหารที่ไร้ความสามารถก็จะทำให้มหาวิทยาลัยมีปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งว่าอาจจะถึงจุดจุดหนึ่งที่สังคมโดยรวมไม่ยอมรับ” ซึ่งข่าวคืบหน้าจะเสนอต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราชไพบูลย์ บุญแก้วสุขเสียสละสภาวัฒนธรรมไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 21:26 น.