ข่าว
100 year

สภา กทม. เร่งจัดสรรงบ ปรับปรุงสถานศึกษาเขตสายไหม

ไทยรัฐออนไลน์4 มี.ค. 2558 05:15 น.
SHARE

สภา กทม. หนุนผู้บริหาร เร่งจัดสรรงบ ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาในเขตสายไหม รวมทั้ง รวมทั้งมาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา อาหารกลางวัน และการส่งเสริมเรียนรู้ภาษาที่สองและสาม ชี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ...

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2558 พล.อ.คนินทร วงศาโรจน์ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง พร้อม นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงสถานการศึกษา อาทิ ห้องน้ำ อาคารเรียน ระบบสาธารณูปโภค ณ โรงเรียนพรพระร่วง โรงเรียนออเงิน โรงเรียนหนองใหญ่ โดยมีนายสุวิทย์ รัศมิแพทย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม ผู้บริหารสำนักการศึกษา ฝ่ายโยธาและการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง

พล.อ.คนินทร กล่าวว่า สภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหาร มีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและอาคารสถานที่ต่างๆ อาทิ อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ สาธารณูปโภค รวมทั้งมาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน ส่งเสริมด้านภาษาที่สองและที่สาม กิจกรรมส่งเสริมการกีฬาและสืบสานวัฒนธรรมที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย

พล.อ.คนินทร วงศาโรจน์ รองประธานสภา กทม. พร้อม นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม. ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงสถานการศึกษาทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตั้งข้อสังเกตว่า โรงเรียนในพื้นที่เขตสายไหมมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของโรงเรียนและเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด โดยจะนำข้อมูลไปหารือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งฝ่ายบริหารควรประชุมกลุ่มเขต เพื่อกำหนดนโยบายให้ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบาย กทม.และรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญในด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพอีกด้วย.

ติดตามโครงการปรับปรุงสถานการศึกษาในเขตสายไหม
อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สภา กทม.จัดสรรงบพัฒนาเยาวชนคนินทร วงศาโรจน์ปรับปรุงอาคารสถานที่สถานศึกษารองประธานสภากรุงเทพมหานครสภา กทม.สถานศึกษาข่าวกทม.ข่าวไทยรัฐออนไลน์เขตสายไหมสภากรุงเทพมหานครโครงการปรับปรุงสถานการศึกษา

คุณอาจสนใจข่าวนี้