วัดปทุมวนารามจัดงาน ‘สัฎฐีพระวัสสา’ ถวายสมเด็จพระเทพฯ

ข่าว

  วัดปทุมวนารามจัดงาน ‘สัฎฐีพระวัสสา’ ถวายสมเด็จพระเทพฯ

  ไทยรัฐออนไลน์

  3 มี.ค. 2558 01:45 น.

  วัดปทุมวนารามฯร่วมกับกลุ่มศิลปิน ‘บัวลอย’ จัดงาน ‘สัฎฐีพระวัสสา สยามบรมราชกุมารี’ น้อมใจสวดมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในวันที่ 2 เม.ย.นี้ ชวนทุกหน่วยงานปิดเพลง ‘นารีรัตนา’ สร้างบรรยากาศการเฉลิมฉลอง...

  เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2558 ที่วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ได้มีการแถลงข่าวการจัดงาน “สัฎฐีพระวัสสา สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่2 เม.ย.นี้ โดยมีคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ศิลปินจิตอาสาร่วมแถลงข่าว อาทิ ปาน ธนพร แวกประยูร ตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง เนย -ลลิตา สิงห์โตทอง ภัทร ฉัตรบริรักษ์ และศิลปินวงอลาร์มไนน์ ร่วมงาน

  พระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ประธานแถลงข่าวฝ่ายสงฆ์ กล่าวว่า สัฎฐีพระวัสสา นั้น คำว่า สัฎฐี เป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า 60 ส่วนพระวัสสา คือ พรรษา จึงหมายถึงงานที่จัดขึ้นเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ เนื่องด้วยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วัดปทุมวนารามฯ ในทุกด้าน ทางวัดปทุมวนารามฯ จึงจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ 2 เม.ย.นี้ และทุกวันที่2ของทุกเดือน ตลอดปี2558 ที่วัดปทุมวนารามฯ

  ขณะที่ นายสิทธิ ภานุพัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส วัดปทุมวนารามฯ กล่าวว่า กิจกรรมของวัด จัดโดยกลุ่มจิตอาสาปทุมมามหาสิกขาลัยหรือกลุ่มจิตอาสาบัวลอย รูปแบบการจัดงานเน้นความเรียบง่าย แต่ยั่งยืน เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญสติผ่านการสวดมนต์บทสำคัญต่างๆ โดยได้อาราธนานิมนต์พระสงฆ์ 61 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและจัดทำซีดีสวดมนต์และหนังสือสวดมนต์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำกลับไปสวดมนต์ต่อที่บ้าน

  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม นิทรรศการ"ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม 60 พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพฯ แบบอย่างชีวิตที่เก่ง ดี มีสุข"รอบกำแพงแก้วพระอุโบสถวัดปทุมวนารามฯ ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.นี้ เป็นเวลา 1 เดือน

  นายสิทธิชัย ท้วมสกนธ์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กล่าวว่า เนื่องจากเขตปทุมวันเป็นที่ตั้งของทั้งวังสระปทุม ซึ่งเป็นเขตพระราชฐาน และวัดปทุมวนารามฯ ทางเขตพร้อมจัดงานถวายให้สมพระเกียรติ แต่เรียบง่ายตามพระราชประสงค์ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในเขตปทุมวันเปิดเพลง ‘นารีรัตนา’ นอกจากนี้ สถานศึกษาทุกสังกัดในเขตปทุมวันก็ได้เข้าร่วมโครงการสรภัญญะยาตรา สืบสานพระราชศรัทธา บทมาตราเพื่อแผ่นดิน สำหรับวันที่ 2 เม.ย.ทางเขตปทุมวันยังได้ออกร้านขายสินค้าในโครงการพระราชดำริ ,การออกร้านจำหน่ายของดีศรีปทุมวัน,การแสดงดนตรีไทย นาฎศิลป์ และศิลปะไทยของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

  ส่วน น.ส.ธนพร แวกประยูร ตัวแทนศิลปินจิตอาสา กล่าวว่า ศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย ได้ร่วมกันจัดทำซีดีการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ โดยรวบรวมไว้เพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดิน และเป็นสื่อให้กับสถานศึกษาต่างๆให้นักเรียนได้ใช้ในการสวดมนต์ สำหรับปีนี้กลุ่มบัวลอยยังได้จัดทำเพลง‘นารีรัตนา’เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยในวันที่ 2 เม.ย. ศิลปินและกลุ่มจิตอาสาจะร่วมกันถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ และพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีไทย ซึ่งศิลปินที่ร่วมงาน จะแสดงความสามารถด้านดนตรีไทย

  นายภัทร ฉัตรบริรักษ์ ศิลปินรุ่นใหม่ กล่าวว่า ตนร่วมเป็นจิตอาสาบัวลอยจากการเชิญชวนของ พี่ปาน ธนพร ร่วมกิจกรรมต่างๆ มาระยะหนึ่ง สำหรับงานสัฎฐีพระวัสสา ในครั้งนี้ตนและศิลปินอีกหลายคน อาทิ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินอาวุโส คุณสู่ขวัญ บูลกุล พิธีกรช่อง 3 นายอรวัต ตันติเวชกุล ได้ร่วมกันถ่ายแบบเสื้อนารีรัตนา ที่เป็นเสื้อโปโลสีม่วง จำหน่ายตัวละ 350 บาท โดยนำรายได้ตัวละ 100 บาท สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดปทุมรังษีวัฒนา ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอุโบสถ ติดต่อได้ที่สำนักงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ที่วัดปทุมวนาราม

  ด้าน นายปรมินทร์ ตันวัฒนะ ศิลปินวงอาลาร์มไนน์ กล่าวว่า กิจกรรมของกลุ่มบัวลอยอีกรูปแบบหนึ่ง คือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยจะมีการนำคลิป VTR เรื่อง ตามรอยพระยุคลบาท ขึ้นบนหน้าแฟนเพจ ปทุมมามหาสิกขาลัย ซึ่งทุกๆการแชร์ 1 ครั้ง จะมีผู้ใหญ่ใจดีจากภาคเอกชนให้การสนับสนุนสมทบทุนเพื่อร่วมสร้างอุโบสถวัดปทุมรังษีวัฒนาราม ประเทศนิวซีแลนด์ 1 บาท โดยจะเริ่มเปิดตัวให้ทุกท่านได้ร่วมกันแชร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.นี้ ขณะเดียวกัน เมื่อได้ออกสวดสรภัญญะยาตรา ในโรงเรียนต่างๆก็พบว่า มีน้องๆ ขอร่วมสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ด้วย คนละ 1 บาทเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกภาคส่วน.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ถวายพระพรพระเทพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครบ5รอบพระชนมายุครบ5รอบเฉลิมพระชนมพรรษาสัฎฐีพระวัสสา สยามบรมราชกุมารีนารีรัตนาเพลงนารีรัตนาปทุมวนารามวัดปทุมปทุมวันกทมกรุงเทพมหานครข่าวไทยรัฐออนไลน์

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19:22 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์