ไลฟ์สไตล์
100 year

ไทยแลนด์แดนคาวบอย!? EP.3 รู้ไว้ใช่ว่า...ซื้อปืนเถื่อน ง่าย ถูก ไร้ทะเบียน เสี่ยงคุก 10 ปี

ไทยรัฐออนไลน์
4 มี.ค. 2558 05:30 น.
SHARE

ภายหลังจากที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด อยู่ในความครอบครอง โดยไม่ถูกกฎหมายหรือไม่มีทะเบียน ให้นำส่งมอบกับเจ้าหน้าที่ เมื่อช่วงเดือน มิ.ย. 56 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย ได้นำมาส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงนำไปทิ้งตามที่ต่างๆ เนื่องจากกลัวความผิด ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธปืนหลายประเภท อีกทั้งยังมีกระสุนและวัตถุระเบิดอีกเป็นจำนวนมาก

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ขอเจาะไปถึงวิธีการครอบครองอาวุธปืนทั้งแบบมีทะเบียนหรือถูกกฎหมาย และแบบไม่มีทะเบียนหรือผิดกฎหมาย ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง มีข้อดี-ข้อเสีย แตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่เสี่ยงคุกเสี่ยงตาราง!

ข่าวแนะนำ

แหล่งขายปืนมีทะเบียน ย่านวังบูรพา
แหล่งขายปืนมีทะเบียน ย่านวังบูรพา
ทำความเข้าใจ ปืนถูกกฎหมาย-ปืนผิดมือ-ปืนเถื่อน ต่างกันอย่างไร ?

ปืนถูกกฎหมาย หมายถึง ปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ครอบครองมีใบอนุญาตให้ครอบครองปืนกระบอกนั้นอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เป็นชื่อของบุคคลอื่น

ปืนผิดมือ หมายถึง ปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่ผู้ที่ครอบครองไม่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนกระบอกนั้น เช่น ปืนของพ่อ ชื่อในทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตคือ พ่อ แต่ลูกนำไปใช้

ปืนเถื่อน หมายถึง ปืนที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือปืนที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง แต่มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ทำให้อาวุธปืนนั้นต้องถูกยกเลิกทะเบียน หรือเครื่องหมายทะเบียนถูกลบแก้ไข

ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อของมีคุณภาพ ดีกว่าโดนยึดของแล้วเข้าตาราง
ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อของมีคุณภาพ ดีกว่าโดนยึดของแล้วเข้าตาราง
ปืนถูกกฎหมาย พกอย่างสบายใจไม่ต้องกลัวโทษทัณฑ์ !

ในกรุงเทพฯ จะมีแหล่งขายปืนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ‘ย่านวังบูรพา’ แถวนั้นมีร้านขายปืนอยู่มากมายและเป็นร้านขายปืนแบบถูกกฎหมาย มีหลากหลายชนิดทั้งปืนสั้น ปืนยาว ราคาก็ถือว่าแพงในระดับหนึ่ง เนื่องจากร้านค้าเหล่านี้นำเข้ามาจากต่างประเทศและเป็นของใหม่แกะกล่อง หรือถ้างบประมาณไม่พอก็มีแบบมือสองให้เลือกเช่นกัน ทั้งจากคนมาฝากขายและเป็นของร้านก็มี

สำหรับผู้ที่จะขอใบอนุญาตซื้อปืนนั้น จะต้องบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นคนวิกลจริต ร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ มีอาชีพ มีรายได้ มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา โดยหากเป็นประชาชนทั่วไป จะต้องนำเอกสารมายื่น ประกอบไปด้วย

คุก 10 ปี ถ้าซื้อปืนไม่มีทะเบียน
คุก 10 ปี ถ้าซื้อปืนไม่มีทะเบียน

- บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
- หลักฐานการประกอบอาชีพ เช่น หนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน หากไม่ได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง เช่น ทำสวน ค้าขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน เงินฝากธนาคาร หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
- หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไปหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป
- พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ
- หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน มาประกอบการพิจารณา
- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

จากนั้น กรอกใบคำร้อง ป.1 เพื่อขอ ใบ ป.3 (ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนส่วนบุคคล ให้มีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนสำหรับการค้า) ส่วนใหญ่ทางร้านจะดำเนินการให้ทั้งหมด ผู้ซื้อสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวให้ทางร้านดำเนินการให้ ใช้เวลาไม่เกินเดือนครึ่ง

นอกจากนี้ หากต้องการใบ ป.12 (ขออนุญาตนำอาวุธติดตัว) จะต้องไปดำเนินการเขียนคำร้อง ถ้าเป็น กทม. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอขึ้นไปให้ รมว.มหาดไทย พิจารณา ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ส่วนต่างจังหวัด ที่นายทะเบียนท้องที่ เสนอขึ้นไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท เช่นกัน

ข้อดี : ถูกกฎหมาย ได้ของดีมีคุณภาพ
ข้อเสีย : ราคาแพงและยุ่งยากในขั้นตอนการขอใบอนุญาต

ปืนเถื่อนซื้อง่าย ราคาถูก แต่โทษหนัก
ปืนเถื่อนซื้อง่าย ราคาถูก แต่โทษหนัก
ในอินเทอร์เน็ตขายปืนเถื่อนเพียบ ระวังโดนคุก
ในอินเทอร์เน็ตขายปืนเถื่อนเพียบ ระวังโดนคุก
ปืนเถื่อน ไร้ทะเบียน ราคาสบายกระเป๋า ระวังเข้าซังเต !

“มีเงินก็ซื้อได้แล้ว” คำจำกัดความง่ายๆ ของปืนไม่มีทะเบียน โดยช่องทางการสั่งซื้อมีทั้งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านคนรู้จักกัน

ข้อดี : ซื้อง่าย ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ยุ่งยาก
ข้อเสีย : ผิดกฎหมาย มีโทษรุนแรง อาจได้ของไม่ดี

ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ระบุว่า

ความผิดฐานซื้อปืนเถื่อน

*ซื้อหรือมีใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืน หรือเป็นกรณีมีเครื่องกระสุนปืน ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

*มีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท

อยู่ที่คุณตัดสินใจ จะเลือกแบบไหน
อยู่ที่คุณตัดสินใจ จะเลือกแบบไหน
ความผิดฐานพกปืนเถื่อน

ห้ามมิให้ผู้ใดทําซื้อมีใช้สั่งหรือนําเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิวรรคสองด้วยต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิวรรคสองต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ในเมื่อโทษทัณฑ์ของการมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนรุนแรงเช่นนี้ ควรจะซื้อปืนที่มีทะเบียนจะดีที่สุด แม้จะแพงกว่าแต่ก็ไม่ต้องเสี่ยงโดนยึดของหรือติดคุกแน่นอน (ถ้าไม่ไปก่อเหตุยิงใคร)

อ่านเพิ่ม

ไทยแลนด์แดนคาวบอย!? EP.1เดือดเป็นยิง ย้อนรอยพิษร้ายคนใจร้อนพกปืน

ไทยแลนด์แดนคาวบอย!? EP.2 คลิก จ่าย ขายถูก! ช็อปปืนเถื่อนออนไลน์ ไขราคาเทียบใต้ดินบนดิน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปืนเถื่อนปืนถูกกฎหมายทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ยิงปืนในที่สาธารณะย้อนรอยราคาปืนซื้อปืนซื้อปืนเถื่อนแหล่งซื้อปืนเปรียบเทียบราคาปืนข่าวไทยรัฐออนไลน์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 05:17 น.