ผบ.ตร.ล่องใต้ มอบนโยบายตำรวจภูธรภาค 8 เข้มป้องอาชญากรรม

ข่าว

ผบ.ตร.ล่องใต้ มอบนโยบายตำรวจภูธรภาค 8 เข้มป้องอาชญากรรม

ไทยรัฐออนไลน์

7 ก.พ. 2558 20:02 น.

ผบ.ตร.ล่องใต้มอบนโยบายตำรวจภูธรภาค 8 สั่งเข้มป้องอาชญากรรมทุกประเภท ย้ำดูแลนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัย รับปีการท่องเที่ยว วิถีไทย พร้อมเร่งปราบปรามการค้ามนุษย์ ขณะที่เร่งผลักดันเปิด กก.จร.กลางภูเก็ต-สภ.สาคู

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 ก.พ. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อ.เมืองภูเก็ต พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร., พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง.ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผช.ผบ.ตร. ร่วมประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 เป็นครั้งแรก นำโดย พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร, ระดับ ผบช.ภ.8, ระดับ รอง.ผบช., ระดับ ผบก. และ ระดับ ผกก. แต่ละจังหวัดในสังกัดรวม จำนวน 219 นาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับตำรวจภูธรภาค 8 มีผลการกวาดล้างและปราบปรามยาเสพติดรายใหญ่ การดูแลนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ แต่ละพื้นที่รับผิดชอบ ความคืบหน้าการก่อสร้างตำรวจภูธรภาค 8 ที่ จ.ภูเก็ต การเพิ่มสถานีตำรวจแต่ละพื้นที่ในสังกัด เช่น จ.ภูเก็ต ให้มีการตั้ง กก.จร.กลาง จ.ภูเก็ต ตั้ง สภ.สาคู เป็นต้น การก่อสร้างบ้านพักตากอากาศ-วิลล่า และคอนโดมิเนียมให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด จ.ภูเก็ต และการขอเพิ่มกำลังพล เป็นต้น โดยใช้เวลามอบนโยบายนานกว่า 3 ชม.

ผบ.ตร. มอบนโยบายแก่ข้าราชการ ตร. สังกัดตำรวจภูธรภาค 8
ผบ.ตร. มอบนโยบายแก่ข้าราชการ ตร. สังกัดตำรวจภูธรภาค 8

ทั้งนี้ พล.ต.อ.สมยศ มอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 ว่า การบริหารราชการให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการ โดยมีการปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาความมั่นคงของชาติ และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติ ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการอำนวยความยุติธรรม เพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง อำนวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริหารจัดการให้ตำรวจดำรงชีพ ได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน เตรียมความพร้อมสูงสุด เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอีก 40 หัวข้อย่อย ภายใต้วิสัยทัศน์ “พิทักษ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน” และคำมั่นสัญญา “เราจะพร้อมใจกันมอบความรักสร้างความศรัทธาและความผาสุกแก่ประชาชน"

"ขอชมเชยและขอให้คงความสม่ำเสมอไว้ สำหรับคดีอาชญากรรมทั่วไปของตำรวจภูธรภาค 8 ในไตรมาสแรกของปี 58 มีผลการจับกุมเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง การค้าประเวณีเป็นอันดับหนึ่งด้วย แต่คดีที่น่าเป็นห่วงนั้น คือคดีความผิดฆ่าผู้อื่น พยายามฆ่าเพิ่มสูงขึ้นเกือบร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จึงขอให้ผู้บังคับบัญชานำข้อมูลสถิติคดีอาญาไปศึกษาวิเคราะห์และวางแผนมาตรการ ป้องกันปราบปรามให้มีความความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานภาพอาชญากรรม ในแต่ละพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลสูงสุดต่อไปด้วย" พล.ต.อ.สมยศ กล่าว

รับมอบดอกไม้
รับมอบดอกไม้

อย่างไรก็ตาม ผบ.ตร. กล่าวด้วยว่า สำหรับนโยบายที่รัฐบาล และ ตร. ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ นโยบายการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้ปี 58 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยและเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจังหวัดในพื้นที่ บช.ภ.8 ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและภูมิภาค มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาในแต่ละปีเป็นจำนวนประมาณหลายล้านคน และในห้วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่น จึงขอย้ำเรื่องการตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ยุทธศาสตร์จังหวัดท่องเที่ยว โดย บช.ภ.8 เป็นเจ้าภาพ ในการจัดทำแผนแบบบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ คือ กองบังการตำรวจปราบปราม กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบังคับการตำรวจทางหลวงและกองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ได้สั่งการตั้งแต่ ช่วงต้นเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ส่วนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในทุกประเภทความผิด ให้ถือเป็นวาระเร่งด่วน ที่ต้องตั้งใจทำงานให้สัมฤทธิ์ผลอย่างจริงจัง ใน ภ.8 มีจังหวัดที่เป็นแนวชายฝั่ง คือ อ่าวไทยและอันดามัน เป็นเมืองชายแดนทางทะเลสภาพปัญหา คือ การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดชั้นใน หรือไปประเทศที่ 3 เพื่อประกอบอาชีพทั้งที่โดยสมัครใจและถูกบังคับ เป็นจุดเริ่มต้นของการค้ามนุษย์ ทั้งแรงงานผิดกฎหมายนั้น นอกจากเป็นปัญหา ในมิติการค้ามนุษย์แล้ว ยังมีผลในมิติความมั่นคงของชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน และหากพวกเราทุ่มเทและจริงใจแก้ไขปัญหา อย่างถอนรากถอนโคน โดยขยายผลไปถึงตัวนายทุนผู้สนับสนุน เบื้องหลังแล้วจะสามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาค้ามนุษย์ในภาพรวมของประเทศได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดกระแสการปฏิรูปตำรวจ หากตัวเราเองไม่ปฏิรูปการ ทำงานของเราเองก่อน รับรองว่าจะต้องถูกคนนอก ที่มีทัศนคติเชิงลบ ต่อตำรวจอยู่แล้ว ถือโอกาสเข้ามาปฏิรูปเรา เมื่อถึงเวลานั้นเราจะต้องพบกับความเจ็บปวดมากกว่า การปฏิรูปตัวเองหลายเท่านัก ส่วนตัวคงไม่คาดโทษ หรือขู่ลงโทษพวกเรา แต่อยากขอความร่วมมือจากพวกเรา เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของตำรวจ ซึ่งน้องๆ ทั้งหลายจะต้องอยู่ในองค์กรนี้กันต่อไปอีกหลายปี จะได้ยืนหยัดในสังคม ได้อย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

3 โจ๋หนีอริ เจอ ตร. ถอดเข็มขัดฟาด
02:55

3 โจ๋หนีอริ เจอ ตร. ถอดเข็มขัดฟาด

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:08 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์