เปิดแนวรุก “จราจร” “วุฒิ ลิปตพัลลภ” นโยบาย“5จริง”สัมฤทธิผล

ข่าว

  เปิดแนวรุก “จราจร” “วุฒิ ลิปตพัลลภ” นโยบาย“5จริง”สัมฤทธิผล

  ไทยรัฐออนไลน์

   6 ก.ค. 2557 05:01 น.

   พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ

   “วันนี้การแก้ไขปัญหาจราจรไม่ได้มองมิติเดียวแบบเดิม ที่คิดแค่ว่าเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่ปัญหาการจราจรเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานคร ภูมิภาค และปริมณฑล รวมทั้งจะต้องเชื่อมโยงการเข้ามาของประเทศเพื่อนบ้านในช่วงประชาคมอาเซียน ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตำรวจ ในการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยการจราจรเพื่อคืนพื้นที่ผิวจราจรจะทำให้ดีที่สุด เพราะการบริหารการจราจรไม่ใช่ตำรวจหน่วยเดียว เพราะพื้นที่สภาพผิวถนน แผงลอย หาบเร่ เสาไฟฟ้า เป็นส่วนอื่นที่รับผิดชอบ แต่การปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจรจากการจอดรถในที่ห้ามจอด จอดรถกีดขวางจราจรและจอดรถบนทางเท้า จะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น”


   เป็นความตั้งใจของ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา (สบ 10) เทียบเท่า รอง ผบ.ตร. กับภารกิจ สำคัญตามคำสั่งของ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. ให้เป็นประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจร พล.ต.ท. เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองประธานคณะทำงาน พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล ผบช.สตม.เป็นรองประธานคณะทำงาน

   ดึง นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ พล.ต.ต.จีระสันต์ แก้วแสงเอก ผบก.จร. เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


   เป้าหมายของ พล.ต.อ.วุฒิ แก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่รอยต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การแก้ไขปัญหาการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ การเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ การเตรียมการด้านการจราจรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และการพัฒนาบุคลากร สายงานจราจร

   “นโยบาย 5 จริง” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการจราจรที่เน้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน และภาพลักษณ์ของตำรวจจราจร ได้แก่ การยกรถ มาตรการเคลื่อนย้ายรถที่จอดผิดกฎหมาย เพื่อคืนผิวจราจรให้กับประชาชนที่ใช้รถคันอื่น ล็อกล้อ มาตรการใช้เครื่องบังคับล้อกับรถที่จอดผิดกฎหมาย จับจริง มาตรการ เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายจราจร ขังจริง คือ มาตรการบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด กับผู้กระทำผิดโดยเฉพาะผู้ที่เมาแล้วขับ และแข่งรถในทาง และ สุภาพจริง การให้ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพทั้งขณะอำนวยการจราจรและจับกุม

   การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เห็นได้ชัดเจนคือ เลนซ้ายสุดของถนนไม่มีการจอดในพื้นที่ห้ามจอดและในเวลาเร่งด่วน ทำให้เคลื่อนตัวของรถเพื่อเลี้ยวซ้ายเปลี่ยนช่องทางเดินรถตามทางร่วมทางแยกคล่องตัวมากขึ้นเป็นนโยบายหลักที่ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ได้เริ่มดำเนินการทันที


   การจอดรถกีดขวางบนทางเดินรถ บนทางข้าม และจอดรถในที่ห้ามจอด 400,000 รายต่อปีหรือ 40 เปอร์เซ็นต์ของผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร รวมทั้งตั้งวางสิ่งของบนทางเท้าหรือตั้งวางสิ่งรุกล้ำผิวการจราจร

   เริ่มจากกวดขันการจอดรถกีดขวางการจราจร จอดรถในที่ห้ามจอด จอดรถบนทางเท้า และการตั้งวางสิ่งของในช่องทางเดินรถ เพื่อปฏิบัติการคืนผิวจราจรที่มีอยู่เพื่อให้รถสามารถเคลื่อนตัวได้สะดวกในทุกเส้นทางสายหลัก 10 สายที่มีปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร

   พล.ต.อ.วุฒิ ได้นำพื้นฐานกำหนดนโยบายด้านการจราจรของ ตร.มาจากสถิติด้านการจราจรไม่ว่าจะเป็นสถิติบาดเจ็บ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สถิติรถ จดทะเบียนสะสม สถิติการจับกุมผู้กระทำผิด การเปรียบ เทียบปรับ การคับคั่งของยานพาหนะ รวมทั้งข้อร้องเรียน ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน


   วางเป็นนโยบายการแก้ปัญหาจราจรพื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯและปริมณฑล เนื่องจากสภาพจราจรทั้งขาเข้าและขาออกจากกรุงเทพฯ ถนนสายหลักสู่ปริมณฑล มีสภาพติดขัดรุนแรงและต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์รวม 8 จุด ได้แก่ 1.ถนนพหลโยธิน จุดเชื่อมต่อกับจังหวัดปทุมธานี กม.32-33 บริเวณต่างระดับฟิวเจอร์พาร์ค 2.ถนนพหลโยธิน บริเวณต่างระดับบางปะอิน กม.52-54 3.ถนนวงแหวนตะวันตกที่มีการก่อสร้างทางรถไฟสายสีม่วง บริเวณบางใหญ่ 4.ถนนพระราม 2 จุดเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯกับจังหวัดสมุทรสาคร กม.16-17 5.ถนนบรมราชชนนี บริเวณพุทธมณฑลสาย 4 6.ถนนวงแหวนตะวันตก บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางบางขุนเทียน 7.ถนนบางนา-ตราด จุดเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯกับจังหวัดสมุทรปราการ และ8.ถนนกรุงเทพฯ-พัทยา (สายใหม่) หรือมอเตอร์เวย์ บริเวณหน้าด่านลาดกระบังและพานทอง

   นำนโยบาย “5 จริง” ปรับใช้ตามหัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้การจราจรในแหล่งท่องเที่ยว คล่องตัว พื้นที่เมืองพัทยา ไม่มีการจอดในลักษณะกีดขวางการจราจร โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ทำให้การจราจรคล่องตัว ภูเก็ต ไม่มีปัญหานักท่องเที่ยวเดินทางไปสนามบินไม่ทันตามกำหนดเดินทาง เนื่องจากการจราจรเส้นทางสู่สนามบินคล่องตัวเชียงใหม่ การขายของโดยเฉพาะไนท์บาซาร์ ไม่ล้ำเข้าไปในพื้นที่ผิวจราจร และมีการขายของเฉพาะในช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และสมุย อุบัติเหตุที่เกิดกับนักท่องเที่ยวลดลง และการจราจรเคลื่อนที่ได้ดีขึ้น


   มีการประเมินความเห็นของ บก.จร.ร่วมกับนักวิชาการและความเห็นของประชาชนพบว่า ร้อยละ 88 เห็นว่าการยกรถทำให้ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 77 เห็นว่าสภาพการจราจรดีขึ้น ร้อยละ 97 เห็นว่าควรดำเนินการมาตรการคืนพื้นที่ผิวจราจรเป็นการบริหารจัดการของ พล.ต.อ.วุฒิ เพื่อแก้ไขปัญหาใหญ่ของพี่น้องคนไทย

   “ปัญหาจราจรติดขัดในอดีตไม่ได้มีความหมายเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติระดับล่าง ระดับ รอง ผบช.แก้ไข และไม่ขับเคลื่อนนโยบาย เพราะปัญหาจราจรเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค จะต้องมีระดับ รอง ผบ.ตร.เข้ามารับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการบูรณาการทุกส่วน ปัญหาการจราจรเป็นเรื่อง “ผิวจราจร” จะเอาความรู้สึกวัดไม่ได้ ต้องนำสถิติตัวเลข วิทยาศาสตร์และกายภาพ มาประกอบกัน การบริหารจัดการกายภาพของถนนไม่ใช่ตำรวจ วิศวกรรมการจราจรเป็นของกรมทางหลวง และกรุงเทพมหานคร ตำรวจมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจากสถิติของผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครปี 2556 พบว่า การจอดรถในที่ห้ามจอด จอดรถกีดขวางการจราจรและจอดบนทางเท้า ประมาณ 400,000 รายต่อปีเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นจุดที่แก้ไขได้ในทันที เพื่อคืนผิวจราจรให้ประชาชน


   “แต่ก่อนมีนโยบายล็อกล้อ 88 สถานีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทุกครั้งที่ล็อกไม่เกินครึ่งชั่วโมง จะต้องมีคนมาขอตำรวจที่ล็อกล้อจากผู้ใหญ่ต้องมาถอดล็อกล้อทุกระดับเป็นเหตุให้ตำรวจเจ็บช้ำน้ำใจ จึงไม่ได้ล็อกล้อมา 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 9 มิ.ย.ได้กำหนดนโยบาย 5 จริง ไม่ให้มีการขอสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ทำให้สถิติล็อกล้อเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 คัน ซึ่งในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแก้ไขปัญหาจราจรไปได้กว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เป็นปัญหาคือ มิติผิวจราจร ซึ่งแก้ไขยังไม่ได้ทั้งหาบเร่ แผงลอย ปัญหาน้ำท่วมขัง เสาไฟฟ้า เป็นส่วน กทม.ซึ่งเกี่ยวพันหน่วยงานอื่น”

   พล.ต.อ.วุฒิ ได้แจกแจงรายละเอียดของนโยบายการปฏิวัติการจราจรเพื่อประชาชนว่า“การบริหารจัดการได้เชิญประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมเพื่อผลักดันภาคเอกชนปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนการจราจร ค่าเฉลี่ยต้นทุนสินค้าประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์มาจากค่าน้ำมัน และค่ารถจากการขนส่ง เป็นต้น เหตุทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้ามากขึ้น ผู้บริโภคสินค้าต้องจ่ายเงินสูงขึ้น ซึ่ง ตร.จะเป็นผู้ประสานงานทุกภาคส่วน คาดหวังลดปัญหาอุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนน ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ จะไม่รอคิดมารณรงค์ในช่วงก่อนและหลัง 15 วัน จะกำหนดแผนรณรงค์ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. เป็นเวลา 4 เดือนก่อนจะถึงเทศกาลปีใหม่ และเตรียมรับการจราจรในช่วงประชาคมอาเซียน คาดว่าจะทำให้การเดินทาง ขนส่งสินค้า และท่องเที่ยว ได้รับความสะดวกมากขึ้น


   “ปัญหาตำรวจจราจรรับผิดชอบ บช.น.มีกำลัง 3,000 นาย จำนวนคนที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 10 ล้านคน รถจดทะเบียน 7 ล้านคัน ยังไม่รวมรถภูธรเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นสัดส่วนที่แตกต่างกัน ยังไม่รวมสภาพกายภาพพื้นที่ผิวจราจรที่ไม่อยู่ในรับผิดชอบของตำรวจ แต่ตำรวจจราจรทุกคนได้ตั้งใจทำหน้าที่เพื่อระบายการจราจรให้คล่องตัวมากที่สุด ขอความเข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร 2 เรื่อง ตำรวจจราจรมีปัญหาสุขภาพมากกว่าสายงานอื่น ทั้งมะเร็งปอด สายตา ผิวหนัง เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจน่าเป็นห่วง และตำรวจจราจรเป็นสายงานเดียวที่ไม่มีโอกาสส่งลูกไปโรงเรียน แต่ต้องตื่นตอนตี 5 เพื่อดูแลลูกคนอื่น”

   เป็นบางส่วนของนโยบายจราจรที่ได้ปรับเปลี่ยนจากแนวคิดของนายตำรวจรุ่นใหม่ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ เพื่อคืนพื้นที่ผิวจราจรให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้อำนาจหน้าที่ของตำรวจสะท้อนศักยภาพตำรวจจราจร “นโยบาย 5 จริง” ที่เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง.

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   ลุงป้อมอารมณ์ขัน นักข่าวบอกให้กำลังใจบอลไทยหน่อย ลุงบอก ไม่รู้ ผมไม่ได้แข่ง
   03:20

   ลุงป้อมอารมณ์ขัน นักข่าวบอกให้กำลังใจบอลไทยหน่อย ลุงบอก ไม่รู้ ผมไม่ได้แข่ง

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:32 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์