ข่าว
100 year

ก้าวใหม่ กต.ปี 2557 รุกบริการและตั้งศูนย์ดูแลคนไทยทั่วโลก

ไทยรัฐออนไลน์2 ม.ค. 2557 06:00 น.
SHARE

กระทรวงการต่างประเทศ ยังเป็นหน่วยงานราชการดีเด่น และหน่วยงานตัวอย่าง ที่อำนวยความสะดวกบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว จากนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” ที่มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเสมอมา

โดยมี กรมการกงสุล หน่วยงานที่รวมงานบริการประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานภาคปฏิบัติขับเคลื่อนให้นโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” เกิดประสิทธิผลสู่ประชาชนและชาวต่างประเทศ

ภาพรวมการให้บริการปีที่ผ่านมา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า เน้นการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น เช่น การให้ ต่อบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ ปีที่ผ่านมาเพิ่มตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อีก 16 ประเทศ จากเริ่มแรกเมื่อปี 2555 จำนวน 5 ประเทศ 6 แห่ง


การสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศให้เข้มแข็ง กระทรวงก็ยังให้การสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ เข้าไปช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ทั้งจัดเองและสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนไทยจัด รวมถึงการจัด กงสุลสัญจร ออกไปบริการตามเมืองต่างๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและพบปะรับฟังปัญหาต่างๆ

เรื่อง อี-พาสปอร์ต มีการพัฒนามาตลอด เพิ่มฐานข้อมูลมากขึ้นตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังปรับปรุงเรื่องบริการ อี-วีซ่า ทำให้ระบบฐานข้อมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กรมเศรษฐกิจ ยังเปิด “ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์” ให้บริการข้อมูลแก่ภาคเอกชนเรื่องการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ สอบถามได้ที่ โทร.0-2203-5000 ต่อ 14243, 14245 หรือทางเว็บไซต์ http://thaibiz.net/th/

ปีใหม่นี้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลให้บริการสอบถามเรื่องต่างๆในต่างประเทศ และคำเตือนในการเดินทางไปประเทศต่างๆด้วย ซึ่ง  กรมการกงสุล หน่วยงานรวมการบริการคนไทย รับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้

* * * *

นายธงชัย ชาสวัสดิ์ อธิบดีกรมการกงสุล ภาพรวมการให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ผู้มีบทบาทสำคัญในภาคปฏิบัติให้นโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” บรรลุเป้าหมายในแต่ละโครงการกล่าวว่า ในปี 2557 มีบริการใหม่เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนชนชาวไทยหลายเรื่องด้วยกัน

การต่อบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยในต่างประเทศ

ปี 2555 กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย เริ่มโครงการนำร่องบริการต่อบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ 5 ประเทศ 6 แห่ง คนให้ความสนใจกันมาก

ในปี 2556 ที่ผ่านมา ขยายบริการ 16 แห่ง มีเพียง 2 แห่ง คือ สอท. ณ กรุงริยาด และ สกญ. ณ เมืองเจดดาห์ ซาอุดีอาระเบีย ที่ดำเนินการแล้ว แต่จะเปิดบริการได้ภายในเดือน ม.ค.2557


สำหรับปี 2557 จะเปิดอีก 25 แห่ง มีที่ จีน 9 แห่ง และที่เหลือในเมืองที่มีคนไทยมากรองลงมา สามารถเปิดให้ดำเนินการได้ภายในเดือนกันยายน 2557 รวมเป็น 46 แห่ง

ความร่วมมือด้วยดีระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศ และ กระทรวงมหาดไทย ก็จะสามารถบริการได้มากขึ้น เช่น เด็กที่เกิดในต่างประเทศ ควรจะขอบัตรในต่างประเทศได้เลย เรียกว่ามีบัตรฯประชาชนใบแรก ทาง กระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างพิจารณาแก้กฎหมายอยู่ เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ก็จะได้รับข่าวดี

ช่วงไม่ถึง 2 ปีนี้ คนไทยในต่างประเทศมาใช้บริการกว่า 12,000 ราย ซึ่งที่ผ่านมามีการคำนวณตัวเลขเฉลี่ยแล้วพบว่า คนไทยในต่างประเทศกลับมาทำบัตรประจำตัวประชาชนในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายครอบครัวละประมาณ 100,000 บาท ถ้าเทียบจำนวนคน 12,000 ราย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 1,200 ล้านบาท ซึ่งโครงการทั้งหมดที่ทำใช้เงินเพียงแค่ 57 ล้าน

“ตอนที่เริ่มต้นหลายคนอาจคิดว่าใช้เงินลงทุนมากมายจะคุ้มหรือไม่ แต่เมื่อดำเนินการจริง ทำให้ประหยัดได้ถึง 1,200 ล้านบาท สามารถนำเงินนี้กลับมาทำประโยชน์กับประเทศชาติได้มาก รวมทั้งส่งเงินมาช่วยครอบครัวในไทยซึ่งคุ้มแม้รัฐจะเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายไทย 20-30 บาท ตามมาตราเงินในประเทศ ถือว่าเป็นบริการภาครัฐที่ทำให้ได้รับประโยชน์ทั่วกัน” นายธงชัยกล่าว


ศูนย์ข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ

นายธงชัย เปิดเผยอีกว่า สำหรับของขวัญปีใหม่อีกบริการคือ “ศูนย์ข้อมูลของคนไทยในต่างประเทศ” หากมีเหตุการณ์ใด จะมีการเตือนภัยล่วงหน้า และตั้งโปรแกรมในการติดต่อโดยตั้งเอสเอ็มเอส ข้อความต่างๆ ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำได้ โดยเป้าหมายคือ

1.ช่วยคนไทยได้ทันท่วงที 2.เตือนภัยล่วงหน้า 3.เมื่อเกิดภัยแล้วจะติดต่อได้ 4.ประสานงานกับญาติทางประเทศไทยติดต่อสื่อสารได้ เพื่อสร้างความอุ่่นใจให้คนไทยในประเทศที่มีญาติในต่างประเทศ

โดยเริ่มที่ที่มีคนไทยอยู่เยอะๆ ก่อน อาทิ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ซึ่งเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง และ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ ที่มีคนอยู่เยอะ และ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี รวมประมาณ 5 แห่ง ใช้สถานทูตใกล้ๆ เป็นลูกข่าย

ศูนย์คุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ

กรมการกงสุล มีฐานข้อมูลอยู่แล้วนำมาพัฒนา รวมทั้งสื่อสารไปยังคนไทย ให้แจ้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์เพื่อน คนใกล้ชิด ทุกช่องทางที่พอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองได้ ทั้งนี้ รวมไปถึงคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศด้วย ซึ่งข้อมูลนี้ก็เป็นความลับไม่มีใครสามารถขอข้อมูลได้นอกจากครอบครัว พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง เพื่อความปลอดภัยของคนไทยเอง คนอื่นหรือผู้ไม่หวังดีไม่สามารถมาขอข้อมูลได้

อีกทั้งเป็นการอัพเดตข้อมูลให้ทันสมัยในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ เพราะการช่วยคนไทยในเวลามีภัย ไม่ได้หมายความว่าช่วยคนไทยในประเทศนั้นๆ ยังต้องช่วยคนไทยจำนวนมากที่อยู่ในประเทศนั้นด้วยในระหว่างนั้นด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสารให้คนไทยในต่างประเทศมาร่วมกิจกรรม สร้างชุมชนไทยเข้มแข็งไปในตัว


“ศูนย์นี้จะไม่หลับ คนไทยอยู่ที่ไหนในโลก มีเจ้าหน้าที่ 24 ชม.รับฟัง รับโทรศัพท์รับการติดต่อ สิ่งที่ตอบท่านได้จะสื่อสารให้ทราบในทันที หากมีเรื่องที่ต้องรอ เราได้ตั้งเกณฑ์ไว้แล้วภายใน 12 ชม. สามารถได้รับคำตอบในสิ่งที่ต้องการ หรือที่เรียกว่าคอลเซ็นเตอร์ หรือ “ศูนย์คุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ” คนไทยทุกคนได้ใช้บริการ และสอบถามเรื่องความรู้ทั่วไป และต้องการให้ช่วยเหลือก็โทร.มาแจ้งได้ มีทุกช่องทาง ใช้เทคโนโลยีในการสอบถามได้ทุกช่องทาง มีเจ้าหน้าที่พิเศษคอยรับเรื่องเป็นการร่วมด้วยช่วยกัน แม้แต่เรื่องดีๆ เรื่องความสุข ก็สามารถเล่าเรื่องราวให้ข้อมูลได้ทุกเรื่อง จุดประสงค์หลักคือต้องการดูแลคนไทยที่ไปต่างประเทศได้ตลอด 24 ชม.” นายธงชัยกล่าว

กองหนังสือเดินทางขยายบริการ

กองหนังสือเดินทาง จะเปิด สำนักงานหนังสือเดินทาง เพิ่มอีก 1 แห่ง ใน ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ชานเมืองและจังหวัดใกล้เคียง ย่านรามคำแหง บางกะปิ มีนบุรี  หนองจอก  ประหยัดเวลาในการเดินทาง รองรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ประหยัดเวลาเดินทางได้ถึง 2 ชั่วโมง คาดว่าจะเปิดบริการได้ก่อนสงกรานต์ในห้างสรรพสินค้าใหญ่

กรมการกงสุล บริการไวไฟความเร็วสูงฟรี เป็นการให้บริการเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจ หลังปีใหม่สามารถใช้บริการไวไฟได้เลยทั่วบริเวณห้องโถงที่มีที่นั่ง โดยขอรหัสผ่านและไม่มีเงื่อนไขเรื่องการใช้บริการ


การรับหนังสือเดินทางไปรษณีย์ ปรับบริการเร็วขึ้น  ส่งวันจันทร์ประมาณวันศุกร์จะได้รับสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าหนังสือเดินทางอยู่ที่ใดทางอินเตอร์เน็ต และมีการประกันหากหายทางไปรษณีย์ สามารถทำใหม่ได้ฟรี ช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลามารับเอง

นับเป็นบริการของกระทรวงการต่างประเทศ ที่มอบให้แก่ประชาชนชาวไทยในปีใหม่นี้อย่างน่าชื่นชมอีกปี สมเป็นหน่วยงานที่บริการได้สะดวกและรวดเร็วจริงๆ.

 


ทีมข่าวภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทีมข่าวภูมิภาคกระทรวงการต่างประเทศสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วธงชัย ชาสวัสดิ์คนไทยต่างประเทศหนังสือเดินทาง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้