งาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564" จัด 2 รูปแบบ ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และออนไลน์

ข่าว

  งาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564" จัด 2 รูปแบบ ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และออนไลน์

  ไทยรัฐออนไลน์3 ธ.ค. 2564 21:16 น.
  SHARE

  มท. และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมจัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ" ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และแบบออนไลน์ ผ่าน www.เพื่อนพึ่งภา.com

  เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จากห้องประชุม อาคารหอสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  ในโอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้ารับเสด็จในพิธีเปิดงานฯ และร่วมออกร้าน "ร้านค้าชุมชน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย" ลดราคา 50% ทุกรายการ รายได้มอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

  นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีพระดำริในการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 ในชื่องาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ” ในรูปแบบผสม ทั้งแบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 ธ.ค. 64 และ On Site / On Ground ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธ.ค. 64 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยให้งานฯ มีขนาดเล็ก ระยะเวลาสั้น สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จัดกิจกรรมมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ จากสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาอุทกภัยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกันและก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

  สำหรับการจัดงานในรูปแบบ Online มีขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2564 ผ่าน www.เพื่อนพึ่งภา.com มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 และนิทรรศการสาระความรู้ รวมทั้งกิจกรรมให้มีส่วนร่วมด้านต่างๆ แบ่งเป็น

  1. “พึ่งพาอาชีพ” เป็นการรับสมัครงาน การให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะร่วมถ่ายทอดแนวทางและเทคนิคการประกอบอาชีพในรูปแบบวิดีโอ เรื่อง “108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ในวันอังคารที่ 7 ธ.ค. 64 เวลา 13.30-13.40 น. มีหลักสูตรหัวข้อการฝึกอาชีพที่น่าสนใจ ได้แก่ การทำกระถางต้นไม้จากเศษผ้า โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนลำปาง การทำน้ำยำสมุนไพร โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนอุดรธานี  การทำเมี่ยงคำ โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนนครนายก การเลี้ยงไส้เดือน (ปุ๋ยไส้เดือน) โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี และการทำแกงเลียง โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนยะลา

  2. “พึ่งพาความรู้” โดยสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดสัมมนาออนไลน์ เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ

  3. “พึ่งพาการแพทย์” ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยบุคลากรทางการแพทย์

  4. “พึ่งพาอาศัย” ให้คำปรึกษาการช่วยเหลือในการปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่พักอาศัย เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ให้กับชุมชนและผู้ประสบอุทกภัย

  5. “ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน” ให้คำปรึกษาการวางแผนทางการเงิน ให้ความรู้ต่อผู้ประกอบการ/ผู้เริ่มทำธุรกิจ โดยสถาบันทางการเงิน

  6. “การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ Start up” แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ โดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

  และ 7. การปันสุข/บริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย

  ด้าน ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ” ON GROUND จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เป็นส่วนหนึ่งในการร่วม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ด้วยการออกร้านค้าชุมชน จำหน่ายสินค้าบริโภคครึ่งราคา โดยคัดสรรสินค้า ข้าวสาร อาหารแห้ง ที่จำเป็นในครัวเรือน ลดราคา 50% หรือมากกว่า ทุกรายการสินค้า มีสินค้าที่น่าสนใจหลายรายการ ได้แก่

  1. ข้าวหอมมะลิ ถุง 5 กิโลกรัม ราคาปกติ 220 บาท ขาย 110.- บาท
  2. น้ำปลาพรพิมล ขวดใหญ่ ราคาปกติ 40 บาท ขาย 20.- บาท
  3. น้ำปลาไส้ตัน ขวดใหญ่ ราคาปกติ 18 บาท ขาย 9.- บาท
  4. ไข่ไก่ 1 แผง 30 ฟอง ราคาปกติ 80 บาท ขาย 40.- บาท
  5. น้ำตาลทราย ถุงละ 1 กก. ราคาปกติ 25 บาท ขาย 11.- บาท
  6. กะปิแท้ ครึ่งกิโลกรัม ราคาปกติ 80 บาท ขาย 40.- บาท
  7. เครื่องดื่มวิตามิน BK 1 กระป๋อง ราคาปกติ 15 บาท ขาย 5.- บาท
  8. ไชโป๊หวาน 200 กรัม ราคาปกติ 35 บาท ขาย 17.- บาท

  นอกจากนี้ ดร.วันดี กล่าวเชิญชวน ให้ร่วมกันพกถุงผ้ามาจับจ่ายใช้สอย บริเวณร้านค้าชุมชน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติก สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศไทยและโลกของเรา ทั้งนี้ เงินทุกบาททุกสตางค์ทั้งหมด สมทบทุนมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อต่อยอดกิจกรรมด้านการสาธารณกุศลในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติ และพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564ออกร้านจำหน่ายสินค้าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์www.เพื่อนพึ่งภา.comรายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 17:19 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์