"ไทย-เยอรมนี" ต่ออายุความร่วมมือ พัฒนารางรถไฟ เพิ่มศักยภาพระบบขนส่ง

ข่าว

  "ไทย-เยอรมนี" ต่ออายุความร่วมมือ พัฒนารางรถไฟ เพิ่มศักยภาพระบบขนส่ง

  ไทยรัฐออนไลน์

  3 ธ.ค. 2564 03:46 น.

  "คมนาคม" ลงนามต่ออายุความร่วมมือ "ไทย-เยอรมัน" ดีเดย์เปิดสมาคมระบบราง-เปิดงานสัมมนา "รถไฟฟ้าความเร็วสูง" โฉมใหม่ของระบบรางประเทศไทย 

  เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.64 ที่กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พณฯ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย และนายเกออร์ก ชมิดท์ (Georg Schmidt) ร่วมพิธีลงนามต่ออายุความตกลง ว่าด้วยการต่ออายุแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟ (Joint Declaration of Intent: JDI) ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาทางวิชาการ GTRA Workshop ครั้งที่ 6 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมระบบรางเยอรมัน-ไทย ในหัวข้อ "รถไฟฟ้าความเร็วสูง โฉมใหม่ของระบบรางของประเทศไทย"

  โดย นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า การลงนามต่ออายุความตกลง ว่าด้วยการต่ออายุแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่าง 2 ประเทศ เป็นพลังสร้างสรรค์ที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลไทย โดยกระทรวงคมนาคมมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านระบบราง ที่เป็นรูปแบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน กระทรวงคมนาคมจึงได้เร่งพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดง สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีส้ม เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังได้พัฒนารถไฟทางคู่ทั่วประเทศ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ลดเวลาการเดินทาง และเชื่อมโยงธุรกิจและการค้า รวมถึงพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะเป็นหัวข้อหลักของการสัมมนาในวันนี้ โดยรถไฟความเร็วสูงนั้น ประเทศไทยอยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 2 เส้นทาง หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเชื่อมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมในภูมิภาคต่อไป 

  ประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมระบบราง ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยได้วิจัยค้นคว้าและผลิตเทคโนโลยีระบบรางมาอย่างยาวนาน หลายโครงการรถไฟฟ้าก็ได้ใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี มั่นใจว่าฝ่ายเยอรมนีจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศไทย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับในเยอรมนี จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่สมาคมระบบรางเยอรมัน-ไทย ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงประสานความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างเยอรมัน-ไทย หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และช่างเทคนิค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบรถไฟในประเทศไทย ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งซ่อมสร้าง แหล่งผลิต และแหล่งรวมวิทยาการระบบรางที่เป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบาย "Thai First" เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ 

  ด้าน รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สมาคมระบบรางเยอรมัน-ไทย (The German-Thai Railway Association) เปิดตัวอย่างเป็นทางการ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรางแก่คนรุ่นใหม่  นักวิจัย และบุคคลากรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางในประเทศไทย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความภูมิใจที่เราเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมจัดตั้งสมาคมฯ และร่วมช่วยผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและเยอรมนี ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมด้านโลจิสติกส์และการขนส่งทางราง โดยเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก

  ก่อนหน้านี้ประเทศไทยและประเทศเยอรมนี ได้ลงนามร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โดยองค์กรภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและสาธารณรัฐเยอรมนี มีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่มีระบบรางที่เข้มแข็งประเทศหนึ่งของโลก มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และการบูรณาการระบบด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitization) และความก้าวหน้าเรื่องระบบไฟฟ้า ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีในรูปแบบของสมาคม จะช่วยเสริมความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบรางในประเทศไทยให้แข็งแกร่ง เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคต่อไป

  ด้าน รศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ รองหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์ และระบบขนส่งทางราง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมระบบรางเยอรมัน-ไทย ในการจัดงานสัมมนาหัวข้อ "รถไฟฟ้าความเร็วสูง โฉมใหม่ของระบบรางของประเทศไทย" โดยเน้นเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งมีวิทยากรพิเศษ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ อาร์นด สเตฟาน (Arnd Stephan) ประธานสาขารถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดรสเดน ประเทศเยอรมนี นายเสกแมนแม๊ก (Sek Man Mak) ผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากบริษัทเอเชีย เอรา วัน และรองศาสตราจารย์ ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ รองหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์ และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยาย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบรางในประเทศไทย เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมระบบรางในอนาคต โดยมีผู้บริหาร บุคคลากรในภาคอุตสาหกรรมขนส่ง ระบบรางและการศึกษา หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำหนดนโยบายและประชาชนทั่วไป พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ ศ.ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนายกสมาคมระบบรางเยอรมัน-ไทย และนายโทมัส มาซัว (Tomasz Mazur) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเมนส์โมบิลิตี้ และผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมการเปิดตัวสมาคมระบบรางเยอรมัน-ไทย อย่างเป็นทางการงานด้วย

  ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยและภาคอุตสาหกรรม มีการลงทุนจำนวนมหาศาลเพื่อพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นการลงทุนจำนวนมหาศาล เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและโครงข่ายที่มีระยะทางยาว ทำให้การบริหารจัดการโครงการให้ประสบความสำเร็จจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย ดังนั้นการแบ่งปันความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์โดยตรงจะช่วยให้โครงการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ความร่วมมือกันของนักวิชาการ นักวิจัย และภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาบุคลากรและการวิจัยต่างๆ รวมทั้งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านระบบรางให้มีความมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   ลุ้นระทึก แทบหยุดหายใจ เครื่องบินตกบนรางรถไฟ นักบินเฉียดตาย สุดยอดตำรวจ ช่วยได้ทัน
   03:35

   ลุ้นระทึก แทบหยุดหายใจ เครื่องบินตกบนรางรถไฟ นักบินเฉียดตาย สุดยอดตำรวจ ช่วยได้ทัน

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   รถไฟรางรถไฟระบบขนส่งรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงไทยเยอรมันคมนาคมศักดิ์สยาม ชิดชอบรมว.คมนาคมข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 04:41 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์