ทบ.เปิดค่ายรับทหาร ผลัด 2/64 ผุดแคมเปญ หน่วยฝึกปลอดโรค ทหารใหม่ปลอดภัย

ข่าว

  ทบ.เปิดค่ายรับทหาร ผลัด 2/64 ผุดแคมเปญ หน่วยฝึกปลอดโรค ทหารใหม่ปลอดภัย

  ไทยรัฐออนไลน์

  4 พ.ย. 2564 19:09 น.

  • เข้าหน่วยค่ายเรียบร้อยสำหรับ ทหารใหม่ผลัด 2/2564 ด้วยมาตรการดำรงความเข้มงวด ภายใต้การป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล
  • "กองทัพบก" ได้ผุดแคมเปญ "หน่วยฝึกปลอดโรค เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค" เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย ผบ.ทบ.
  • ทหารใหม่ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ ศบค.ทบ. กำหนด รวมทั้งบ่มเพาะให้เป็นทหารของชาติที่มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ ความรักชาติ สถาบัน หวงแหนแผ่นดินเกิด

  ผ่านไปด้วยดี ทหารเกณฑ์ผลัด 2/2564 ทุกนาย ถูกส่งเข้าหน่วยด้วยความเรียบร้อย ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 "เหล่าทัพ" ต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทำให้การดำเนินการรับชายฉกรรจ์ ที่จะเข้าสู่กรม กอง เพื่อเป็นรั้วของชาติ ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ในการป้องกันโควิด-19

  นอกจากนี้ "กองทัพบก" ได้ผุดแคมเปญ "หน่วยฝึกปลอดโรค เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค" ซึ่งเป็นไปตามที่ "บิ๊กบี้" พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ได้ย้ำให้ทุกค่ายทหารที่รับ "น้องคนเล็ก" หรือ "ทหารใหม่" เข้าสู่หน่วยทหาร ต้องดำรงความเข้มงวดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล (Universal prevention) อย่างเคร่งครัด

  ที่สำคัญในช่วงการกักตัว 14 วัน ก่อนเข้ารับการฝึก ทหารใหม่ทุกนายจะต้องถูกดูแลเรื่องสภาพความเป็นอยู่ด้านกายภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกองทัพบก ประวัติศาสตร์ ความภาคภูมิใจในชาติไทย สัมพันธภาพกับผู้บังคับหน่วย การสื่อสารกับครอบครัวทหารใหม่เพื่อให้ทหารกองประจำการมีความรู้สึกอบอุ่นใจว่า "กองทัพบก"เป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่จะให้การดูแลและบ่มเพาะให้เป็นทหารของชาติที่มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงความรักชาติ สถาบัน หวงแหนแผ่นดินเกิด


  ทั้งนี้ "กองทัพบก" รับทหารกองประจำการผลัดที่ 2/2564 เข้าประจำการในหน่วยทหารของ ทบ.พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีรูปแบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด และมาตรการด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน เพื่อเป็นไปตามนโยบายการดูแลทหารกองประจำการของ "ผู้บัญชาการทหารบก"

  โดยสิ่งที่มอบให้หน่วยทหารทั่วประเทศดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องทำอย่างเคร่งครัด และย้ำทุกหน่วยต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน ตั้งแต่พื้นที่รับรายงานตัว จนถึงการเดินทางมายังมณฑลทหารบก หน่วยฝึกทหาร การคัดกรองทหารใหม่ รวมถึงการส่งตัวทหารใหม่เข้าสู่หน่วยฝึก ค่ายทหาร

  ตลอดจนความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ ที่กองทัพบกให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนและให้มีการกักตัว 7 วัน ก่อนการทำหน้าที่ พร้อมด้วยการตรวจคัดกรองโควิด (ตรวจ ATK ) เพื่อสร้างความปลอดภัยตามระบบการจำกัดพื้นที่และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิด (Bubble and Seal) ก่อนรับทหารใหม่

  นอกจากนี้ กระบวนการคัดกรองทหารใหม่ จะครอบคลุมทั้งการซักประวัติสัมผัสโรค ประวัติวัคซีน ติดตั้งแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ไทยชนะ หมอชนะ โดยทหารใหม่ทุกนายจะได้รับการตรวจคัดกรองโควิด เพื่อจำแนกทหารตามความเสี่ยงเป็น 3 กลุ่ม และหากพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือผลตรวจเป็นบวก จะแยกเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที ส่วนทหารใหม่กลุ่มปกติจะเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนทำการฝึก ตั้งแต่วันที่ 4-17 พ.ย.นี้

  สิ่งที่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ อยากเห็นตลอดการฝึกทหารใหม่ จะต้องมีแยกการปฏิบัติในทุกกิจกรรม ไม่ให้เป็นลักษณะที่แออัดเกินไป และดูแลให้อยู่ในพื้นที่หน่วยฝึกตามมาตรการ การจำกัดพื้นที่ และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิด (Bubble and Seal) และดูแลส่งตรวจคัดกรองโควิด (ATK) เมื่อมีอาการผิดปกติ

  ทั้งนี้ "กองทัพบก" โดยโรงพยาบาลสังกัด จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับทหารใหม่ทุกนาย ตามประวัติการรับวัคซีนของแต่ละคนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ตามมาตรฐานสาธารณสุข

  ซึ่ง พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ให้ความมั่นใจ ตลอดระยะการฝึก ทหารกองประจำการทุกนายจะได้รับการดูแลจากหน่วยทหารเสนารักษ์และโรงพยาบาลค่าย ทั้งด้านสุขภาพร่างกายทั่วไปและการป้องกันโควิด-19 นอกจากนี้ "กองทัพบก" ได้ปรับระเบียบปฏิบัติประจำวัน เพื่อเพิ่มเวลาให้ทหารใหม่ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ใช้เวลากับครอบครัว หรือฝึกฝนประกอบอาชีพพิเศษที่ได้ทำก่อนมาประจำการ โดยได้จัดทำระบบฐานข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเองของทหารกองประจำการ ทั้งด้านการศึกษา อาชีพในอนาคต การต่อยอดสู่ทหารอาชีพ เพื่อส่งเสริมและเป็นข้อมูลในการบรรจุลงในหน่วยทหารที่ตรงกับความตั้งใจ

  นอกจากนี้ กองทัพบกได้เพิ่มโควตาการสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกสูงถึง ร้อยละ 80 ให้กับทหารกองประจำการ เพื่อมีโอกาสต่อยอดได้เข้ารับราชการในอนาคต

  "การดูแลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2564 จะเป็นไปตามแนวทางที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก ได้กำหนดแนวปฏิบัติ โดยยึดตามแนวทางการดูแลทหารกองประจำการผลัดที่แล้ว และมีการปรับให้ดีขึ้นในทุกด้านเพราะ "ผบ.ทบ." มีความห่วงใยทหารกองประจำการในทุกเรื่องโดยเฉพาะการเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็ง และเสริมสร้างการทำงาน รวมทั้งการป้องกันโควิด"

  พร้อมย้ำ "ทหารใหม่" ถือว่าเป็นประชาชนที่มาทำหน้าที่รับราชการทหารในช่วงเวลาหนึ่ง สิ่งที่ "กองทัพบก" ดำเนินการคือการฝึกเสริมสร้างพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในอนาคต มีความปลอดภัยจากการทำงานและปลอดภัยจากโควิด-19


  เสนาธิการทหารบก ยังได้กำชับให้หน่วยฝึกทหารใหม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กองทัพบกได้กำหนดไว้อย่างรัดกุม มีความต่อเนื่อง ดูแลทหารใหม่ให้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย การฝึกศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อให้สามารถปรับและเปลี่ยนตนเองให้เป็นทหารกองประจำการที่พร้อมปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง พัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มภาคภูมิควบคู่ไปกับการที่กองทัพบกจะพัฒนาและสนับสนุนให้ทหารกองประจำการได้เสริมสร้างศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ตั้งใจไว้หลังปลดประจำการต่อไป

  ขณะที่ กองทัพภาคที่ 1 - กองทัพภาคที่ 4 ได้รับทหารเกณฑ์ ผลัด 2 เข้าสู่รั้วทหาร สู่ครอบครัวกองทัพบก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ก่อนจะถูกจำแนกทหารตามความเสี่ยง ตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้ที่มีอาการและเสี่ยง ไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยง และไม่มีอาการไม่มีความเสี่ยง

  ซึ่งกลุ่มเสี่ยงสูงสุดหรือกลุ่มที่ 1 จะแยกให้อยู่ในสถานที่ปิด หลังกักตัวจะเข้าสู่การฝึกในลักษณะปิด หรือ Bubble Training Area เป็นเวลา 6 สัปดาห์ อยู่ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง ทั้งภายในเรือนนอนทหาร ช่วงทำกิจกรรมต่าง ๆ และจะเปิดกลุ่มไลน์ "ทหารใหม่ผลัด 2/64" เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับครอบครัวของทหารใหม่ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยฝึก ซึ่งทุกหน่วยฝึกมีความพร้อม และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง ครอบครัว รวมถึงญาติพี่น้องของทหารใหม่ที่เข้ากองประจำการ

  นอกจากนี้ ทบ.ยังให้ความสำคัญถึง โรงนอนทหารใหม่ โรงประกอบเลี้ยง สนามฝึก พื้นที่การฝึก จะได้รับการดูตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากโรคลมร้อน ผู้บังคับหน่วย และผู้ฝึกทหารใหม่ จะต้องมีความพร้อมในการแก้ปัญหา และเรียนรู้ รวมถึงการให้ข้อมูลต่อทหารใหม่ทุกนาย


  พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ยังกำชับในส่วนการฝึก แนวทางการปฏิบัติ ครูฝึกทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ จะต้องมีความเข้าใจและยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ และหลักสูตรปฏิบัติการฝึกทหารใหม่ได้ถูกต้อง ให้สอดคล้องกับนโยบายการฝึกก่อให้เกิดความเรียบร้อย ไม่มีการสูญเสีย สร้างความภาคภูมิใจแก่ทหารใหม่ ตลอดจนครอบครัว

  โดยการฝึกทบทวนครูทหารใหม่ จะต้องปฏิบัติภายใต้มาตรการ New Normal ต้องฝึกทบทวนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการฝึกสอนบรรดาพี่ๆ ครูทหารใหม่เองก็ต้องได้รับการอบรมแนะนำขั้นตอน และการปฏิบัติต่างๆ เพื่อการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากโควิด-19 และเพื่อให้พวกเขาสามารถนำความรู้มาเป็นแนวทางการปฏิบัติต่างๆ และไปสอนน้องๆ ทหารใหม่ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

  นอกจากนี้ยังดูแลในด้านสิทธิ และสวัสดิการของกำลังพล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง เป็นกำลังพลที่ดี โดยเฉพาะทหารต้องมีความสมัครสมานสามัคคี สามารถอุทิศตนเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนอย่างแท้จริง ปลูกฝังอุดมการณ์ทหารของกองทัพบก ประกอบด้วย 1.ความจงรักภักดี 2.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3.การยึดมั่นในเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของทหาร และ 4.ความเสียสละ

  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความตั้งใจมุ่งมั่น มีจิตอาสา สามารถต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพ สามารถดำรงชีวิตในหน่วยทหารได้เป็นอย่างดี และมีความสุขตลอดห้วงระยะเวลาประจำการ

  ดังนั้นทุกคนมีหน้าที่ ที่จะฝึกอบรมสอนให้ทหารใหม่เป็นทหารที่ดีต้องอาศัยความรู้ความสามารถของครูฝึก เจ้าหน้าที่ทุกนายในหน่วยฝึก เมื่อหน่วยมีทหารที่ดีมีคุณภาพก็จะทำให้หน่วยมีประสิทธิภาพ กองทัพก็จะมีประสิทธิภาพในที่สุด ดังนั้นการฝึกทหารใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญ จึงอยากให้หน่วยฝึกทหารใหม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายในการฝึกเคร่งครัดในทุกด้าน รวมถึงเพื่อคลายความเป็นห่วงของครอบครัวทหารใหม่ หน่วยฝึกจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวของทหารใหม่ เพื่อแจ้งข่าวให้ทราบเป็นระยะๆ

  เมื่อผู้ฝึกทหารใหม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทหารใหม่ กองทัพ ก็จะได้กำลังพลที่ดี ได้ทหารที่เป็นรั้วของชาติที่มีประสิทธิภาพ มีระเบียบวินัย ก็ถือว่ากองทัพบกได้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ทหารผลัด2/2564special contentทหารเกณฑ์ผลัด2กองทัพบกพลทหารโควิด-19ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ทหารใหม่น้องคนเล็กกองทัพบกข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13:23 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์