จับตา “วราวุธ” แสดงท่าทีไทยในเวทีโลก ด้านสิ่งแวดล้อมในการประชุม COP 26

ข่าว

  จับตา “วราวุธ” แสดงท่าทีไทยในเวทีโลก ด้านสิ่งแวดล้อมในการประชุม COP 26

  Advertorial

  28 ต.ค. 2564 09:00 น.

  ประเทศไทยได้แสดงบทบาทและท่าทีในเวทีระดับโลก ในฐานะประเทศสมาชิกตามพันธกรณีสำคัญหลากหลายด้าน ทั้งในด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในระดับภูมิภาค ประเทศไทยยังได้เป็นผู้นำในการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยเช่นกัน โดยในปี 2562 ประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่มประเทศอาเซียน ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับภูมิภาคให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นงานหนักและเป็นที่จับตาของประชาคมโลก อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของประเทศไทย คือ การให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับนโยบายและการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง รวมถึงผู้นำอย่างนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญกับงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และการดำเนินงานตามพันธกรณีต่างๆ อย่างเข้มแข็ง การขึ้นกล่าวในเวทีระดับโลกของนายวราวุธ ศิลปอาชา มักได้รับความสนใจจากนานาประเทศ อย่างในการประชุมภาคีสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 25 หรือ COP 25 ที่กรุงมาดริด เมืองหลวงของสเปน เมื่อช่วงธันวาคม 2562 กับวลีที่ว่า

  “เราไม่ได้รับมรดกทางทรัพยากรธรรมชาติมาจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษ เพราะจริงๆ แล้ว เราได้ยืมทรัพยากรเหล่านี้มาจากลูก หลาน เหลนของเราต่างหาก เราต้องร่วมมือกันปกป้อง ดูแล เพื่ออนาคตของโลกและเพื่อส่งคืนให้ลูกหลานอย่างสมดุลและสมบูรณ์ต่อไป” ซึ่งเหมือนเวทีแจ้งเกิดของนายวราวุธ ในระดับนานาชาติ

  ทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความชัดเจนที่สุด คือ ทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทร เนื่องจากแผ่นดินถูกแยกออกเป็นผืนทวีปและเกาะน้อยใหญ่ แต่ทะเลและมหาสมุทรมีเพียงหนึ่งเดียว ผลของการกระทำใดๆ บนพื้นดินในแต่ละทวีปจะส่งผลถึงกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ สำหรับประเด็นนี้ กลุ่มประเทศอาเซียน โดยการนำของประเทศไทยได้ร่วมรับรองปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งต่อมานายวราวุธ ศิลปอาชา ได้เร่งขับเคลื่อนและเปิดตัวแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล ภายใต้ปฏิญญาดังกล่าว ร่วมกับธนาคารโลก และสำนักเลขาธิการอาเซียน เมื่อพฤษภาคม 2564 พร้อมกล่าวจุดยืนในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันทำงานอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังได้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกำลังสำคัญในการกำกับและขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยล่าสุด ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดตั้งสำนักงาน Decade Coordination Office (DCO) ระดับภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้กรอบ UN Decade ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุทรศาสตร์สู่การพัฒนาและขยายกรอบความร่วมมืออื่นๆ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับโอกาสร่วมเป็นคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (AWGCME) เป็นที่ตั้งสำนักงาน IOC-WESTPAC และยังเป็นที่ตั้งสำนักประสานความร่วมมือทางทะเลในเอเชียตะวันออก รวมถึงความร่วมมืออื่นๆ อีกมากมาย ผลงานเหล่านี้ เป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย และอีกหนึ่งกำลังอย่างนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ช่วยให้การขับเคลื่อนการทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นประธาน AWGCME ที่ช่วยผลักดันให้การแก้ไขปัญหาทางทะเลในภูมิภาคอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ปฏิบัติงานความร่วมมือสำคัญต่างๆ ให้สะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจน

  สำหรับในเวทีระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า คือเป็นการประชุมภาคีสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 หรือ COP 26 ที่จะจัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นการประชุมของผู้นำระดับโลกนับร้อยประเทศ เพื่อมาร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมถึง แสดงจุดยืนของแต่ละประเทศในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนด์ไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ในครั้งนี้คาดว่านายวราวุธ ศิลปอาชา จะแถลงถึงความสำเร็จของประเทศไทยที่สามารถดำเนินงานได้มากกว่า 20% เกินเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ หรือ NAMA รวมถึง ผลความสำเร็จอื่นๆ ตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งรวมถึงภาคป่าไม้ ป่าชายเลน และภาคทะเล พร้อมเตรียมเป้าหมายท้าทายของไทยในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutralization) และจะได้เรียกร้องประเทศสมาชิกให้การสนับสนุนด้านเงินทุน เทคโนโลยี และเสริมสร้างสมรรถนะให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงปารีส

  คาดว่าวงการสิ่งแวดล้อมโลกคงเตรียมจับตาดูกันว่ารัฐมนตรีหนุ่มอนาคตไกลอย่างนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากประเทศไทยจะประกาศความสำเร็จของประเทศอย่างไร และฝากวลีเด็ดอะไรให้ประชาคมโลกได้จดจำ รวมถึงทิศทางความเป็นผู้นำของไทยจะยังคงเป็นที่ยอมรับและเป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคได้หรือไม่ คงต้องติดตามกัน ในการประชุม COP 26 ที่ประเทศสกอตแลนด์ต่อไป

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วราวุธ ศิลปอาชาCOP 25การประชุมภาคีสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 25สเปนสิ่งแวดล้อม
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพฤหัสที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 17:09 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์