กรมทางหลวงชนบท อัปเดตถนนถูกน้ำท่วม 20 จังหวัด ยังสัญจรไม่ได้ 27 เส้นทาง

ข่าว

  กรมทางหลวงชนบท อัปเดตถนนถูกน้ำท่วม 20 จังหวัด ยังสัญจรไม่ได้ 27 เส้นทาง

  ไทยรัฐออนไลน์

  19 ต.ค. 2564 15:59 น.

  "กรมทางหลวงชนบท" อัปเดตถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 20 จังหวัด รวม 60 สายทาง ยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 27 สายทาง

  เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 19 ต.ค. 2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยประจำวันว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุทัยธานี นครสวรรค์ ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว สุพรรณบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี

  ทั้งนี้ รวม 60 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 33 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 27 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 18 สายทาง (18 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 6 สายทาง (6 แห่ง) สะพานขาด คอสะพานขาด ทรุดตัว กัดเซาะ 2 สายทาง (2 แห่ง) ไหล่ทาง คันทางพังทลาย ดินไหล่เขาสไลด์ 1 สายทาง (1 แห่ง) รายละเอียดดังนี้

  1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อำเภอเก้าเลี้ยว และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 43 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 8+300 - 11+100)

  2. สายทาง นม.4008 แยก ทล.2148 - บ้านปะคำ อำเภอด่านขุนทด และพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+500 - 22+115)

  3. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+600 - 2+800)

  4. สายทาง ชย.4030 แยก ทล.2037 - แยก ทล.2055 อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 10+050 - 10+400)

  5. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+000 - 3+600)

  6. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 65 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+200 - 3+800)

  7. สายทาง สร.022 อำเภอท่าตูม และชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+600 - 4+200)

  8. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+300 - 1+700)

  9. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 - บ้านพระยืน อำเภอเมือง และพระยืน จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 1+900 - 2+100)

  10. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อำเภอโคกโพธิ์ไชย และแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 0+500 - 5+400)

  11. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 - บ้านหนองไห อำเภอบ้านแฮด และมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 12+800 - 13+000)

  12. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

  13. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

  14. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ - หนองแก่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+130 - 3+220)

  15. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+050)

  16. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+075)

  17. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 - บ้านมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+500 - 7+300)

  18. สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 - บ้านเขาราบ อำเภอยางราก จังหวัดลพบุรี น้ำกัดเซาะคอสะพาน (ช่วง กม. ที่ 1+130 - 1+135)

  19. สายทาง สก.5053 แยกทางหลวงชนบท สก.4033 - บ้านทับใหม่ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 17+600 - 18+000)

  20. สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่ม่าย - บางเลน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
  น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+100 - 0+800)

  21. สายทาง นฐ.005 สะพานบางหลวงข้ามแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร

  22. สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

  23. สายทาง กจ.4022 แยก ทล.3443 - บ้านหนองไก่เหลือง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 4+885 - 4+915)

  24. สายทาง กจ.4035 แยก ทล.3443 - บ้านหนองแสลบ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
  ไหล่ทางทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 1+680 - 1+720)

  25. สายทาง กจ.4041 แยก ทล.3199 - บ้านท่าลำใย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ดินไหล่เขาสไลด์ (ช่วง กม. ที่ 22+000 - 25+000)

  26. สายทาง กจ.4051 แยก ทล.3086 - บ้านสลอบ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+200 - 2+300)

  27. สายทาง กจ.4062 แยก ทล.3086 - บ้านหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+500)

  ทั้งนี้ ทช.ได้ติดตั้งป้ายเตือน จัดเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุน ดำเนินการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาในสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ โดยดำเนินการก่อสร้างทางเลี่ยง และติดตั้งสะพานเบลีย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ชั่วคราว พร้อมทั้งเตรียมวางแผนในการฟื้นฟูซ่อมแซมสายทางที่ได้รับผลกระทบหลังจากระดับน้ำลดลง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   น้ำท่วมน้ำท่วม 2564ข่าวน้ำท่วมวันนี้ทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบทถนนน้ำท่วมถนนน้ำท่วมล่าสุดน้ำท่วมถนน

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 05:08 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์