ประธานคณะกรรมการอำนวยการ รพ.สนามท่าเรือคลองเตย นำคณะเข้าพบ พล.อ.ประวิตร

ข่าว

  ประธานคณะกรรมการอำนวยการ รพ.สนามท่าเรือคลองเตย นำคณะเข้าพบ พล.อ.ประวิตร

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  19 ต.ค. 2564 10:30 น.

  วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ถนนพหลโยธิน กทม. ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย พร้อมด้วย พลตรีปธาน ทองขุนนา รองประธานคณะกรรมการฯ, ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป /กรรมการผู้ก่อตั้ง/ผอ.โรงพยาบาลสนามฯ, คุณกิตติพงษ์ สอนสะอาด ผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย, คุณศรินทร สนธิศิริกฤตย์ กรรมการ/รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์, คุณแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พญ.ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ ผู้แทนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง, คุณเพ็ญวดี แสงจันทร์ กรรมการ/รองผอ.ฝ่ายอำนวยการ, คุณปนัดตา รักษาแเก้ว ประธานบริษัท UCI MEDIA และ POLICE TV., คุณธนิภา พุ่มเรือง ประชาสัมพันธ์ รพ.สนามท่าเรือคลองเตย, นายพรเทพ กอบเกียรติศิริ ผู้แทนมูลนิธิมาดามแป้ง, นางสาวจิตติมาศ เจริญสุข ผู้แทนบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), คุณนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ รองประธานสภาองค์กรชุมชน เขตคลองเตย, คุณธนวรรธ บูรณศิริ และคณะ ได้เข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีต รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อขอบคุณที่รัฐให้การสนับสนุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย และศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนคลองเตย หรือ "CCC- Community Covid-19 Care Center" เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิด ในพื้นที่คลองเตยและพื้นที่ใกล้เคียง

  หลังจากนั้น ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย และ ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ในฐานะกรรมการผู้ก่อตั้ง/ผอ.โรงพยาบาลสนามฯ ได้กล่าวแนะนำคณะผู้จัดตั้ง รพ.สนามฯ และศูนย์ฯ พร้อมกล่าวรายงานการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตยที่ผ่านมา

  "จากนโยบายของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีความต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน คนยากไร้ จึงมอบหมายให้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และพลตรีปธาน ขุนทองนา ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การสนับสนุนคือภาครัฐ ได้แก่

  1.การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้อำนวยการจัดเต็นท์ จำนวน 3 เต็นท์ บรรจุได้ 300 เตียง ให้เป็นโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย พร้อมประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น การไฟฟ้านครหลวง, การประปานครหลวง, กรุงเทพมหานคร และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  2.ทางด้านการแพทย์ กรมควบคุมโรค โดย คุณศรินทร สนธิศิริกฤตย์ ได้ประสานกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง และโรงพยาบาลนวเวช เข้าร่วมโครงการ (ต่อมาโรงพยาบาลนวเวชขอถอนตัว)

  โดยมีนโยบายรับผู้ป่วยระดับสีเขียวและสีเหลืองอ่อน ในกรณีผู้ป่วยระดับสีแดง หรือคนชรา และผู้ป่วยติดเตียง จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง โดยเริ่มรับผู้ป่วยมาตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน - 18 ตุลาคม 2564 รวมผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน 250 คน ในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตยมีจำนวน 97 คน

  3.ในด้านภาคประชาชน มีผู้นำชุมชน สภาองค์กรชุมชน สหกรณ์เคหะสถาน ผู้นำเครือข่ายชุมชน กลุ่มคลองเตยดีจัง มูลนิธิมาดามแป้ง มูลนิธิบุณยะจินดา และมูลนิธิดวงประทีป

  ด้านบริการ ได้รับการสนับสนุนรถตู้รับส่งผู้ป่วยจากคุณสุชัช พงษ์เพียรชอบ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้บริการรถตู้ 2 คัน ส.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ให้บริการรถตู้ 1 คัน มูลนิธิดวงประทีป ให้บริการรถตู้ 1 คัน และรับดูแลการบริการพื้นฐาน เช่น การจัดอาหารให้ผู้ป่วย, บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร และการจัดการทั่วไป

  จุดเด่นของโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตยแห่งนี้ คือ

  1.สามารถช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่เข้าไม่ถึงบริการของภาครัฐได้ทั่วประเทศ เพราะเรามีบุคลากรจากกรมควบคุมโรค คือคุณศรินทร สนธิศิริกฤตย์ และคุณลดาวัลย์ สวนงาม เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยบริการทางการแพทย์ในต่างจังหวัดได้

  2.เรามีอาสาสมัครลงตรวจเชิงรุก ATK ในพื้นที่ชุมชน แคมป์งานก่อสร้างเล็กๆ โดยมีบัณฑิตอาสา, คลองเตยดีจัง และอาสาไทยสร้างไทย

  3.โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ รับรักษาบุคคลทุกชาติ ศาสนา ไม่ว่าเขาจะมีหลักทางทะเบียนหรือไม่ (เพราะโรคโควิดติดเชื้อไม่เลือกหน้า)

  4.มีการประกันชีวิตให้ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว โดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย วงเงิน คุ้มครอง 100,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากโควิด-19

  ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ในคลองเตยจะดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ แต่การติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ ยังน่าเป็นห่วงอยู่ จึงขอเสนอให้รัฐบาลใช้นโยบายของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เป็นโมเดลสำหรับการแก้ไขในแห่งอื่นๆ ต่อไป"

  นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวให้โอวาทกับคณะประธานฯ และคณะกรรมการฯ รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุน ว่า "ในฐานะรัฐบาล ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่าน รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ร่วมมือร่วมใจในการสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย และศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนคลองเตย เพื่อช่วยเหลือดูแลรักษาพี่น้องน้องประชาชนที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้หายเป็นปกติ เพื่อกลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่นและมีความสุขในสังคมต่อไป" พล.อ.ประวิตร กล่าวทิ้งท้าย

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตยโรงพยาบาลสนามประวิตร วงษ์สุวรรณมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดผู้ติดเชื้อโควิด-19โควิด-19สถานการณ์โควิดชุมชนคลองเตย
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 04:35 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์