สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิดรับตรง #Dek65 หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ

ข่าว

  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิดรับตรง #Dek65 หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ

  Advertorial

  11 ต.ค. 2564 15:56 น.

  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิดรับตรง #Dek65 หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ มีทุนการศึกษา สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย กับหลักสูตรคุณภาพ ก้าวทันเทรนด์อาชีพยุคใหม่ ใน 2 วิทยาเขต แคมปัสเเจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี และ แคมปัสพัทยา จ.ชลบุรี ด้วยการเรียนการสอนรูปแบบ Work-based Education การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ห้องปฏิบัติการครบครัน พร้อมโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานในทุกหลักสูตรกับเครือข่ายพันธมิตร องค์กรชั้นนำทั้งในเเละต่างประเทศ ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้พร้อมทำงานกับอาชีพในฝันไปกับคณะและสาขาวิชาในสายต่างๆ ที่ตอบโจทย์ยุค 4.0 ดังนี้

  สายบริหารจัดการ

  สายธุรกิจ การบริหาร การจัดการ เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจการค้า จะได้เรียนทั้งหลักการตลาดแบบใหม่ และ Modern Trade ของเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มีทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ

  คณะบริหารธุรกิจ (BA)
  -สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

  วิทยาลัยนานาชาติ (International College)
  -International Modern Trade Business Management Program (iMTM) หลักสูตรนานาชาติ

  สำหรับคนที่สนใจด้านธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟหรือเบเกอรี่ เรียนครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ด้านอาหาร การปรุงอาหาร ผสมผสานการจัดการ การบริการ การตลาด ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุรกิจ ตลอดจนการให้บริการมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากกว่าที่เคย

  คณะการจัดการธุรกิจอาหาร (FBM)
  -สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
  -สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร

  สายภาษา

  เรียนภาษาเพื่อธุรกิจ เน้นที่การสื่อสาร ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นโลกธุรกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว สุขภาพ ฯลฯ ความสามารถภาษาต่างประเทศจึงเป็นที่ต้องการของหลายธุรกิจ สื่อสารเพื่อการทำธุรกิจเป็นได้ทั้งงานประจำและทำอาชีพเสริมของคนเก่งภาษา

  คณะศิลปศาสตร์ (LA)
  -สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  -สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  -สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

  ครูสอนภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน อีกสายอาชีพของคนชอบภาษา สามารถเป็นครูที่ครบทั้งองค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษา พร้อมพัฒนาบุคลากรได้

  คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ (CEM)
  -สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
  -สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


  สายวิศวะและเทคโนโลยี

  วิศวะ ยังเป็นสาขาฮิตตลอดกาล เป็นที่ต้องการทุกอุตสาหกรรม ด้วยเทรนด์ของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง จึงทำให้ได้เรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ET)
  -สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
  -สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
  -สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ
  -สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์
  -สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

  สายการเกษตร

  เกษตรยุคใหม่ เรียนสนุก ไม่มีเบื่อ ตลอดกระบวนการต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ ครบสูตรวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมระบบการเกษตรให้ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาวิทยาการสมัยใหม่ช่วยการผลิตพืชผลให้ได้คุณภาพ

  คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร (IAM)
  -สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร

  สายการสื่อสาร

  สายรวมคนคูล คนชอบสื่อสาร ชอบความท้าทาย วางกลยุทธ์ มีไอเดียสุดบรรเจิด และความคิดสร้างสรรค์แบบหาตัวจับยาก มัลติสกิลทั้งการใช้เทคโนโลยีเป็น เก่งเรื่องดิจิทัล รู้ลึกทุกแพลตฟอร์มการสื่อสารและการสร้างแบรนด์

  คณะนิเทศศาสตร์ (CA)
  -วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
  -วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์และสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์

  สายงานขนส่งและคมนาคม

  ถ้าเป็นคนชอบลงมือทำ เป็นนักคิด นักวางแผน ไม่อยู่นิ่ง ชอบบริหารจัดการ กระบวนการ วิธีการ คณะนี้ได้ทั้งการวางแผนสินค้าคงคลัง การจัดเก็บ ควบคุม การบริหารธุรกิจสินค้าและบริการทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ

  คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง (LTM)
  -สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

  สายงานบริการ

  ชอบงานบริการ วิเคราะห์และวางแผน ชอบจัดการบริหาร คน องค์กร งานด้านบริการประเภทต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ สัมผัสการทำงานจริง ตื่นตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำให้ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์

  คณะวิทยาการจัดการ (MS)
  -สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร
  -สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการองค์การ
  -สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
  -สาขาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

  แคมปัสพัทยา จ.ชลบุรี

  สำหรับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 กับคณะและสาขาที่ตอบโจทย์อาชีพในอนาคต ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะบริหารธุรกิจ และ คณะพยาบาลศาสตร์

  คณะพยาบาลศาสตร์ (NS)
  สร้างพยาบาลนักจัดการเพื่อการบริการด้านสุขภาพในโลกแห่งนวัตกรรมพร้อมเปิดรับรุ่นแรกแล้ว

  หลักสูตรใหม่ที่พร้อมสร้างบุคลากรทางการพยาบาลเพื่อเป็นพยาบาลอย่างมืออาชีพ มีความสามารถในการพยาบาลและการจัดการ ความสามารถด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์และนวัตกรรม ความเป็นผู้นำ กับ 2 หลักสูตรคุณภาพ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการเปิดการเรียนการสอนแล้ว

  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทางวิชาชีพ 2.5 ปี สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือทุกสาขาที่สนใจ
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทางวิชาชีพ 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทย์ - คณิต, ศิลป์ - คำนวณ และศิลป์ - ภาษา

   - ทุนการศึกษาจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ 100% ตลอดหลักสูตร (ค่าเทอม-ค่าหอพัก) และมีโอกาสร่วมงานกับธุรกิจสุขภาพในเครือเจริญโภคภัณฑ์

   - เรียนและฝึกปฏิบัติด้วยนวัตกรรมด้านการพยาบาลที่ทันสมัยใหม่ และพร้อมปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

   - หลักสูตรคุณภาพที่มีคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์

   - เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริงทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน

   - เรียนที่ PIM EEC (พัทยา) สมาร์ทแคมปัสส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ด้วยห้องปฏิบัติการ PIM Advance Nursing Lab สุดทันสมัย

  สนใจคณะพยาบาลฯ สอบถามข้อมูลได้ที่
  หลักสูตรทางวิชาชีพ 2.5 ปี
  เสิร์ช Line Openchat : PIMxNS 2.5Y
  คลิก https://bit.ly/378tx3z

  หลักสูตรทางวิชาชีพ 4 ปี (สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครรอบถัดไปได้ทางไลน์)
  เสิร์ช Line Openchat : #DEK65PIM
  คลิก https://bit.ly/3hocMXS

  สำหรับเยาวชน ผู้ที่สนใจ สามารถยื่น สมัครเรียนด้วย GPAX วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย-เทียบเท่า หรือ สายอาชีพ (ปวช./ปวส.)
  อยู่จังหวัดไหนก็สมัครได้ มีเจ้าหน้าที่พี่แนะแนวทุกภูมิภาคให้คำปรึกษา
  สะดวกด้วยขั้นตอนออนไลน์เต็มรูปแบบ
  สัมภาษณ์ - ประกาศผล - รายงานตัว

  #PIMxกยศ พีไอเอ็มมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลน้องๆ ด้านกองทุน
  กู้ยืม กยศ. โดยตรง เพื่ออนาคตทางการศึกษา
  Check List คุณสมบัติ เลือกได้เลยเรียนต่อที่พีไอเอ็มได้สบายๆ
  https://www.facebook.com/pimstudentloan/

  ช่องทางสมัครเรียน - ติดต่อสอบถาม
  โทร. 02-855-0000
  SCAN QR CODE หรือเสิร์ช Line Openchat : #DEK65PIM
  Website : https://www.pim.ac.th
  Facebook : https://www.facebook.com/pimfanpage
  Twitter : https://twitter.com/PIMCampus
  Instagram : https://www.instagram.com/teampim/

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  TeamPIMDek65รับตรงทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาตรีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์พีไอเอ็มPIMxกยศสายที่ชอบกับคณะที่ใช่คณะในฝันChooseYourLifeChoosePIMรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครเรียน
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพฤหัสที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 02:59 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์