KMIDS รับมือการศึกษาหลังโควิด นำจุดแข็งหลักสูตรอเมริกันเตรียมนักเรียนมุ่งสู่ระดับโลก!

ข่าว

  KMIDS รับมือการศึกษาหลังโควิด นำจุดแข็งหลักสูตรอเมริกันเตรียมนักเรียนมุ่งสู่ระดับโลก!

  Advertorial

  13 ต.ค. 2564 06:01 น.

  จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจเจ้าดังต้องรับมือกับการปรับเปลี่ยนของระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างกะทันหัน รวมไปถึงสถานศึกษาทั่วประเทศที่จำเป็นต้องพร้อมใจกันปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนการสอนในห้องเรียน ไปสู่โหมดของการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์อย่างเต็มตัว การมาเยือนของวิกฤติโรคระบาดระดับโลกนี้ ทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับระบบการศึกษาในหลายด้าน อาทิ การเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนั้นมีประสิทธิภาพ และดีจริงหรือไม่ แล้วนักเรียนควรต้องพัฒนาทักษะ หรือเลือกเรียนหลักสูตรแห่งยุค 2021 แบบไหนให้เหมาะสมกับตัวนักเรียนเองในช่วงเวลานี้ ผู้เรียนต้องปรับตัวเรียนรู้ทักษะจำเป็นที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่ได้อย่างไร

  แน่นอนว่า สถานศึกษาหลายแห่งต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการจัดการเรียนการสอนกันโดยถ้วนหน้า รวมไปถึงโรงเรียนสาธิตนานาชาติชั้นนำอย่าง KMIDS เองก็ด้วยเช่นกัน แต่ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรอเมริกันรูปแบบใหม่อันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIDS) ที่มีอยู่นั้นซึ่งเรียกว่าหลักสูตร STEAM มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านวิทย์คณิตฯ และบูรณาการเอาศาสตร์วิชาทั้ง 5 ด้าน อันประกอบไปด้วย ด้านวิทยาศาสตร์(S) เทคโนโลยี(T) วิศวกรรม(E) ศิลปศาสตร์(A) และคณิตศาสตร์(M) มาใช้ในการสอนเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยสู่ระดับนานาชาติ โดยเน้นให้นักเรียนทุกคนเติบโตขึ้นพร้อมกับศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยการสอน “โค้ดดิ้ง” ให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้นเกรด 6

  และยังทำให้นักเรียนที่ KMIDS ทุกคนคุ้นชินกับระบบบริหารจัดการด้านเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกมาใช้ตรวจสอบแผนการเรียน รายงาน คะแนน และตารางกิจกรรมโรงเรียน หรืองานที่ได้รับมอบหมายในระบบที่ได้มีการพัฒนาขึ้นสำหรับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ (Ed-Tech Application Adoption) อาทิ โปรแกรมในห้องแล็บวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอนระหว่างช่วงเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เสมือนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย

  โรงเรียน KMIDS ยังชูจุดแข็งแนวคิดของการมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทุกคนให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมที่แท้จริง เตรียมพร้อมไปสู่โลกการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เทคโนโลยีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นช่วยขับเคลื่อนศักยภาพ และอัจฉริยภาพของเด็กนักเรียนในแต่ละคน ทั้งยังมองการพัฒนาคนเป็นหนทางฝ่าวิกฤติ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงเรียนสาธิตนานาชาติแห่งโลกอนาคต นักเรียนที่นี่ทุกคนจะได้รับการปลูกฝังทักษะใหม่ๆ ที่หลากหลาย เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ระดับโลกได้ ผ่านรูปแบบของการเรียนรู้ในแบบเฉพาะตัวของหลักสูตรที่ KMIDS ทั้งยังมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยโครงการสุดพิเศษของโรงเรียนที่เรียกว่า “PATHWAY Program” นักเรียนจะได้รับโอกาสเข้าร่วมชั้นเรียนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยกับคณะในฝัน อาทิ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และยังมีคณะวิทยาศาสตร์กับวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติเพิ่มเติมอีกในอนาคตร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โรงเรียน KMIDS ยังได้เปิดตัว “PATHWAY Program” สาขาใหม่ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (AiCE) ซึ่งเป็นสาขาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกยุคใหม่ หรือหลักสูตรแห่งการผันตัวสู่การเป็นสุดยอดนักขับเคลื่อนและผู้นำแห่งด้านนวัตกรรม AI กับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านนวัตกรรมระดับโลกครั้งแรกในประเทศ ให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ขั้นสูงกับ Carnegie Mellon-KMITL, CMKL (มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล) ผู้เป็นเจ้าของสุดยอดซุปเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังร่วมมือกับศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Interactive Digital Center - IDC (AR/VR) เทคโนโลยีการจำลองภาพให้อยู่ในโลกเสมือนจริงร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเปิดประสบการณ์เรียนในแบบใหม่ให้เกิดประโยชน์กับตัวผู้เรียนมากที่สุดด้วย

  นอกจากความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีแล้ว ทางโรงเรียน KMIDS ก็ยังได้มุ่งเน้นสร้างเสริมทักษะแห่งความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนด้วยหลักสูตรการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KBS) หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาร่วมกันในหลายด้าน อาทิ การศึกษาดูงานต่างๆ การเข้าร่วมค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่คณะบริหารธุรกิจ การจัดการเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ในบางรายวิชา ทำให้เมื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่ 1 กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็ยังสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้อีกด้วย

  มาร่วมค้นพบตัวตน และเพิ่มพูนทักษะความรู้เตรียมพร้อมไปสู่โลกแห่งอนาคตอย่างแท้จริงที่ KMIDS
  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ และสำรองที่นั่งเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนของเราได้แล้ววันนี้
  ติดตามข่าวสารการรับสมัครนักเรียนใหม่ได้ที่:
  King Mongkut's International Demonstration School - KMIDS
  Facebook: kmidschool
  KMIDS 1st Round ADMISSION 2021 Starts Now!
  Open for Grade 6, 7, 8, 9 and 10 (Online Tests and Interviews)
  More info: 062 595 4222 or : admission@kmids.ac.th

  #KMIDS #KMITL #KMIDSproud #Internationalschool #สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติKMIDS
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:16 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์