ตากฟ้า 8..ฝ้ายสีน้ำตาลเส้นใยสั้น ทนโรคหงิกให้ผลผลิตไร่ละ 154 กก.

ข่าว

  ตากฟ้า 8..ฝ้ายสีน้ำตาลเส้นใยสั้น ทนโรคหงิกให้ผลผลิตไร่ละ 154 กก.

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  4 ต.ค. 2564 07:01 น.

  นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวของ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร ที่สามารถปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายพันธุ์ กลุ่มเส้นใยสั้น (พันธุ์พื้นเมือง) จนได้ฝ้ายพันธุ์ใหม่ ตากฟ้า 8 ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรผู้ผลิตหัตถกรรมสิ่งทอในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในเรื่องให้ผลผลิตสูง มีสีน้ำตาลเป็นธรรมชาติตรงตามเทรนด์เกษตรอินทรีย์ เพราะทนต่อโรคแมลงศัตรูฝ้าย ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมี

  และเป็นพันธุ์ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ให้ใช้ชื่อว่าตากฟ้า 8 ในปี 2564 นี่เอง

  “เดิมฝ้ายในกลุ่มนี้เรามีพันธุ์ตากฟ้า 3 อยู่แล้ว แต่เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากการคัดเลือกหาพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณสมบัติเด่นกว่าฝ้ายพื้นเมืองอื่นๆ ประกอบกับพันธุ์ตากฟ้า 3 เป็นพันธุ์ที่ใช้งานมานานจนถึงวันนี้ตกไปกว่า 12 ปีแล้ว ทีมจึงได้วิจัยปรับปรุงฝ้ายพันธุ์ใหม่ให้มีคุณสมบัติดีกว่าเดิม ด้วยวิธีการผสมข้ามพันธุ์ฝ้าย จนได้เป็นตากฟ้า 8 ที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ฝ้ายระหว่างฝ้ายเส้นใยสั้นกับเส้นใยสีใบขนที่ทนทานต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย คือพันธุ์ AKH4 ซึ่งมีเส้นใยสีขาว ให้ผลผลิตสูง อายุการเก็บเกี่ยวสั้น มาเป็นพันธุ์แม่ ผสมกับพ่อพันธุ์ตากฟ้า 3 ซึ่งมีเส้นใยสั้นสีน้ำตาล ต้านทานต่อโรคใบหงิก”

  คุณสมบัติพิเศษตอบโจทย์ครบทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค เส้นใยสั้นสีน้ำตาลตามธรรมชาติไม่ต้องผ่านกระบวนการฟอกย้อม ให้ผลผลิตสูง ทนทานแมลงศัตรูฝ้าย ต้านโรคใบหงิก อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ทรงต้นโปร่งดูแลรักษาง่าย ถูกใจสายรักษ์โลก

  นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า มีความต้องการปลูกฝ้ายเป็นพืชประจำถิ่นเพื่อนำเส้นใยที่ได้ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหัตถกรรมสิ่งทอ โดยพันธุ์ฝ้ายที่ใช้ปลูกจะต้องมีความทนทานต่อโรคและแมลง ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา รวมทั้งช่วยลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร จึงได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายเพื่อให้ได้พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสั้นสีน้ำตาลให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูฝ้าย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวจนได้ ฝ้ายพันธุ์นี้เพิ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ใช้ชื่อว่า “ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 8”

  น.ส.ศิวิไล ลาภบรรจบ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ หนึ่งในทีมปรับปรุงฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 8 เผยว่า หลังจากทำการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี 2556 จนได้ฝ้ายพันธุ์ใหม่ในปี 2562 พบว่าพันธุ์ตากฟ้า 8 มีลักษณะเด่นเส้นใยสั้นสีน้ำตาลธรรมชาติที่เข้มกว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ยไร่ละ 154 กก. สูงกว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 ที่ให้ผลผลิตไร่ละ 115 กก. ให้ผลผลิตสูงกว่า 34% แถมยังเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 ประมาณ 10 วัน เนื่องจากมีอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 117-147 วัน และให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้พร้อมกันถึง 3 ครั้ง ไม่เหมือนพันธุ์อื่นที่ให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวกระจัดกระจายเก็บเกี่ยวได้ไม่ค่อยพร้อมกันและยังมีเส้นใยที่เหนียว เมื่อนำมาปั่นเป็นเส้นด้ายขนาดเล็ก มักจะไม่พบปัญหาเส้นด้ายขาดง่ายเหมือนฝ้ายกลุ่มเส้นใยสั้นพันธุ์อื่นๆ

  นอกจากนั้น ยังทนทานต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย เนื่องจากเป็นพันธุ์ฝ้ายที่มีใบขน เพราะเพลี้ยจักจั่นฝ้ายมักชอบเข้าทำลายฝ้ายที่มีใบเรียบมากกว่าฝ้ายใบขน และยังเป็นฝ้ายที่มีทรงต้นโปร่ง ไม่มีกิ่งกระโดงแตกขึ้นให้เกะกะ นอกจากจะช่วยทำให้เก็บเกี่ยวได้ง่าย ยังไม่เหมาะเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะที่ก่อให้เกิดโรคใบหงิก จึงช่วยลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูฝ้ายไปได้ในตัว

  และจะนำไปสู่การลด ละ หรือเลิกการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรค และแมลงหากมีการจัดการที่เหมาะสม เพื่อรองรับการผลิตฝ้ายอินทรีย์จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  น.ส.ศิวิไล ให้ข้อมูลอีกว่า แม้ฝ้ายพันธุ์นี้จะมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงในสภาพที่ไม่ต้องมีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูฝ้าย แต่อย่างไรก็ตาม การปลูกต้องมีการจัดการที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการใช้วิธีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูแบบผสมผสาน ที่ต้องทำตั้งแต่การเลือกพื้นที่ปลูก ไม่ให้มีน้ำท่วมขัง ฤดูปลูกที่เหมาะสม ควรปลูกในช่วง มิ.ย.-กลาง ส.ค. รวมถึงการใช้สารชีวภัณฑ์ร่วมด้วย ในกรณีพบว่ามีการระบาดของแมลงศัตรูฝ้ายอย่างรุนแรง

  เกษตรกรสนใจจะปลูกฝ้ายพันธุ์ใหม่นี้ สอบถามได้ ที่สายด่วนเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 06-1685-4010 หรืออีเมล nsfcrc@doa.in.th

  ชาติชาย ศิริพัฒน์

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ฝ้ายฝ้ายพันธุ์ใหม่ตากฟ้า 8เส้นใยสั้นกรมวิชาการเกษตรภัสชญภณ หมื่นแจ้งฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 8ชาติชาย ศิริพัฒน์เกษตร

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 06:49 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์