เพิ่มโอกาสทางการค้า "Agri-Tech Innovation Connection 2021"

ข่าว

  เพิ่มโอกาสทางการค้า "Agri-Tech Innovation Connection 2021"

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  28 ก.ย. 2564 10:03 น.

  การมาพบกันของสินค้าเกษตรของไทย กับนักวิจัยด้านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการจัดกิจกรรม Agri-Tech Innovation Connection 2021 ครั้งที่ 2 โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กลายเป็นความสำเร็จที่งดงาม เมื่อการจัดงานในครั้งนี้เปิดโอกาสครั้งสำคัญให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรของไทยได้พบแนวทางที่น่าสนใจเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือกันจากของหลายภาคส่วนเพื่อก้าวไปสู่การสร้างความสำเร็จในตลาดโลก อันจะนำมาซึ่งการสร้างรายได้ต่อทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการและสร้างรายได้เข้าประเทศชาติเพิ่มขึ้น Agri-Tech Innovation Connection 2021 จึงเป็นมากกว่าความสำเร็จของการจัดงาน แต่คือใบเบิกทางสู่อนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

  Agri-Tech Innovation Connection 2021 กับความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

  Agri-Tech Innovation Connection 2021 เกิดจากความร่วมมือกันของพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ด้วยกิจกรรมออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมรับฟังผ่านโปรแกรม ZOOM และ Facebook ของกรมการค้าต่างประเทศ

  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ‘กีรติ รัชโน กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม Agri-Tech Innovation Connection 2021 ว่าเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ ‘เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด’  โดยใช้กลยุทธ์ ตลาดนำการผลิต ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ‘จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์’ ทั้งนี้มุ่งเน้นในพัฒนาสินค้าเกษตรของไทยให้กลายเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรม รวมถึงยกระดับสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้มีความเป็นนวัตกรรมขั้นสูง ทั้งกลุ่มประเภทอาหาร (Food  Products) และกลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร (Non-food  Products)

  โดย Agri-Tech Innovation Connection 2021 ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ‘ธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร’ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบและนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และคุณศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยเริ่มต้นด้วย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม ระหว่าง สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมถึงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม และพัฒนาบุคลากร ระหว่าง กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  

  Agri-Tech Innovation Connection 2021 ริเริ่ม สานต่อ สู่ความยั่งยืน

  ในปีนี้มีผู้ประกอบการสินค้าเกษตรของไทย ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Agri-Tech Innovation Connection 2021 เป็นจำนวนมากกว่า 100 ราย ทั้งนี้ได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 33 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ โดยกิจกรรมหลักสำคัญกิจกรรมหนึ่ง คือ กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรม  (Innovation Matching) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการฯ ได้จับคู่กับนักวิจัย เพื่อขอรับคำปรึกษาเชิงลึก รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางสรรค์สร้างพัฒนาคุณภาพสินค้า เพิ่มศักยภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าผ่านงานวิจัยด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นแนวทางที่จำเป็นอย่างยิ่งในวันที่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรของไทยปรารถนาที่จะสร้างความสำเร็จผ่านสินค้าที่โดดเด่นและน่าจับตามองมากขึ้นบนเวทีโลก

  โดย กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรม  (Innovation Matching) ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการสินค้าเกษตรของไทยเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับโจทย์ความต้องการของตนเองที่ชัดเจนในการพัฒนาและต่อยอดสินค้า อาทิ บริษัท ไรซ์เบอรี่ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไรซ์เบอรี่, บริษัท ทีเอชซี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากข้าวที่หักท่อน, บริษัท ไดมอนด์ เฟรช โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิค, บริษัทไอละมุน จำกัด ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวผสมจมูกข้าวสังข์หยด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หลอดดูดจากลำต้นข้าวสาลี เป็นต้น

  ในขณะที่ฝั่งนักวิจัยก็พร้อมทั้งองค์ความรู้ จนถึงแรงกายแรงใจ และความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันผู้ประกอบการสินค้าเกษตรของไทย ให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีทิศทาง เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าได้มากขึ้น อาทิ ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยโปรตีน และเอนไซม์เทคโนโลยี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล เพปไทด์ โปรตีน เอนไซม์ ที่ได้จับคู่กับความต้องการของผู้ประกอบการฯ อาทิ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวผสมข้าวหยดสังข์ ความต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ซุปซีเรียลจากจมูกข้าวออร์แกนิค เป็นต้น พร้อมทั้งยังมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกถึง 13 ท่าน ในหลากหลายแขนงตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ การนำงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปช่วยพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรของไทยอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเอง

  นอกจากนี้ Agri-Tech Innovation Connection 2021 ในปีนี้ ยังได้จัดให้สามารถขอคำปรึกษา (Innovation Clinic) ในการขอรับทุนด้านการวิจัยผ่านทางคลินิก จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ของหน่วยงานนวัตกรรมที่เข้าร่วม อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) พร้อมกับสัมมนาที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรของไทย รวมถึงประชาชนที่สนใจ ร่วมรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook ของกรมการค้าต่างประเทศ โดยนำเสนอหัวข้อที่สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ ให้มีความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดคล้องกับการค้าของตลาดโลก และสภาวะปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

  เริ่มด้วยการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ ‘กลไกเชื่อมโยงงานวิจัยในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) กับภาคเอกชนผ่าน tech2biz และมาตรการการส่งเสริมการลงทุนวิจัยให้กับภาคเอกชน’ โดย รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รองผู้อำนวยการภารกิจการส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ได้ชี้เห็นถึงบทบาทของงานวิจัยในระบบวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ที่มีคุณค่าและประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมกับภาคธุรกิจ ขณะที่ตัวกลางอย่าง tech2biz ก็นับเป็นอีกกลไกที่มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งในโลกยุคแห่งการเชื่อมโยงเช่นนี้ นับว่าช่วยเปิดแนวทางน่าสนใจต่อผู้ประกอบการฯ แม้จะรับชมรับฟังจากทางบ้าน

  การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘พลิกโฉมสินค้าเกษตรไทยอย่างไร? ให้เพิ่มมูลค่าโดนใจตลาดการค้าสากลด้วยนวัตกรรม’ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสินค้านวัตกรรม ด้านการสร้างแบรนด์และการวางแผนกลยุทธ์การตลาด คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการด้านการตลาดวิจัยและพัฒนา บริษัท อุตสาหกรรม ดีสวัสดิ์ จำกัด ซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์สูงในการขับเคลื่อนสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยสู่ตลาดสากล โดยมีนวัตกรรมเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญ แนวทางของวิทยากรยังช่วยให้ผู้ร่วมสัมมนาเห็นภาพการนำนวัตกรรมเข้าไปเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าได้ชัดเจนขึ้น และพร้อมนำแนวคิดจากการขับเคลื่อนสินค้าด้วยนวัตกรรม ไปปรับใช้ในอนาคตได้อีกด้วย

  ปิดท้ายด้วยการสัมมนาออนไลน์หัวข้อ  ‘พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ช่วยผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทยให้อยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด’ โดย คุณเปรมณัช  สุวรรณานนท์ ดารา-นักแสดง หัวใจสีเขียวที่ปลุกปั้น  Green Tourism โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรภาคเหนือ ที่ได้ผ่านการเรียนรู้จนได้พบแนวทางสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนไปพร้อมกับการมอบคุณค่าแก่ชุมชนไปพร้อมกัน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ช่วยเปลี่ยนมุมมองต่อการทำธุรกิจด้านการเกษตรอีกขั้น รวมถึงทำให้ผู้ร่วมสัมมนาได้พบคุณค่าในแง่มุมใหม่ๆ จากภาคเกษตรของไทย ไม่ว่าจะเป็นข้าว หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ พร้อมเดินไปสู่ความสำเร็จในมุมใหม่ๆ ได้ด้วย

  ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม Agri-Tech Innovation Connection 2021 ในครั้งนี้ จึงเกิดขึ้นพร้อมกับการได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของทั้งผู้ประกอบการสินค้าเกษตรของไทย นักวิจัยนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปจนถึงคณะผู้จัดงาน ในการผสานพลังความร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรของไทย ให้ก้าวหน้าต่อไปบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน แม้งานนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่ก็นับได้ว่าเป็นใบเบิกทางสำคัญสู่ความสำเร็จที่งดงามเช่นกัน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  Agri-Tech Innovation Connection 2021กรมการค้าต่างประเทศสินค้าเกษตรตลาดนำการผลิตกีรติ รัชโน
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 14:12 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์