ถอดแบบความสำเร็จ ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ หนุนแบรนด์ไทยเต็มกำลัง

ข่าว

  ถอดแบบความสำเร็จ ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ หนุนแบรนด์ไทยเต็มกำลัง

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  17 ก.ย. 2564 14:06 น.

  หากได้มีโอกาสติดตามข่าวสารเรื่องการจัดกิจกรรมโครงการ ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ มาอย่างต่อเนื่อง จะทราบว่านี่เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จากความมุ่งหวังที่จะติดปีกองค์ความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ และทำการค้ายุคออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ แบรนด์ไทย ก่อนจะก้าวไปสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในตลาดโลก ทั้งนี้ได้เริ่มจากการสร้าง ‘ห้องเรียนการค้า’ เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น หลังจากนั้นจึงได้ก้าวสู่เวทีจริงกับกิจกรรมสำคัญรูปแบบต่างๆ เมื่อวันที่ 10 – 12 กันยายน ที่ผ่านมา พร้อมกับการได้พบปะผู้นำเข้าจากต่างประเทศในรูปแบบ Online Business Matching เมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2564 ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ได้กลายมาเป็นแบบอย่าง และแนวทางที่น่าสนใจ เพื่อการส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการไทย สู่เวทีโลกอย่างเป็นรูปธรรม

  องค์ความรู้คือใบเบิกทางที่สำคัญ

  ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความสำคัญของ IDEA LAB FESTIVAL 2021 ว่าเป็นโครงการต่อเนื่องจาก โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและบริการไทยสู่ตลาดโลก (MOC 4i : Thai Brand Heroes Program) โดยปรารถนาจะเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยมากขึ้น ด้วยการมอบทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำการค้ายุคใหม่ที่มีออนไลน์เป็นประตูบานสำคัญเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

  “IDEA LAB FESTIVAL 2021 ในครั้งนี้คือความมุ่งมั่นของ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่ม จนถึงสามารถสร้างความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้ โดยนำองค์ความรู้และทักษะต่างๆ มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล ซึ่งหลายทักษะเหล่านี้ถือเป็นองค์ความรู้ที่มีความจำเป็น และหากนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ความสำเร็จของการทำการค้าในตลาดโลกก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในวันที่ทั้งโลกมุ่งหน้าสู่การค้าออนไลน์แบบเต็มกำลัง”

  ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ยังเปิดเผยด้วยว่าโครงการ IDEA LAB FESTIVAL 2021 ต่อยอดมาจากโครงการ IDEA LAB ซึ่งจัดต่อเนื่องมาแล้ว 4 ปี มุ่งเน้นการให้ความสำคัญเรื่องการสร้างแบรนด์ รวมถึงความเข้าใจในตลาดที่จะทำการค้า ภายใต้นโยบาย ‘ตลาดนำการผลิต’ ของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ‘จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์’ ทั้งนี้โครงการ IDEA LAB FESTIVAL 2021 ได้รับสมัครผู้ประกอบการ แบรนด์ไทย ที่ผ่านโครงการ IDEA LAB ทั้ง 4 รุ่น เพื่อเข้าร่วม ‘ห้องเรียนการค้า’ และบ่มเพาะทักษะการสร้างแบรนด์ดิจิทัล ไปจนถึงเสริมด้วยทักษะที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อเดินหน้าสู่การทำตลาดออนไลน์โลกอย่างเต็มรูปแบบ ปีนี้มีผู้ประกอบการ จำนวน 22 แบรนด์ จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ใน 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม และไลฟ์สไตล์และหัตถกรรม โดยเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกฝนทักษะต่างๆ ก่อนจะมาถึงกิจกรรมสำคัญ อันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพที่พร้อมสู่สนามแข่งขันทางการค้าจริง

  “กิจกรรมจริงและเวทีจริงของ IDEA LAB FESTIVAL 2021 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 – 12 กันยายน และวันที่ 14-16 กันยายน 2564 โดยในวันที่ 10 กันยายน คือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้ง 22 แบรนด์ ได้เข้าร่วมรายการเกมส์โชว์แบบ Live Streaming ทางไทยรัฐออนไลน์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดและการค้าระหว่างประเทศเป็นคณะกรรมการตัดสิน ในขณะที่ผู้ประกอบการแต่ละแบรนด์ทำการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตัวเองในระยะเวลา 2 นาที ถือเป็นประยุกต์การนำเสนอแบบ Elevator Pitch จากห้องเรียนการค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่วนวันที่ 11 กันยายน และวันที่ 12 กันยายน เป็นกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง โดยผู้ประกอบการในโครงการนี้ได้นำเสนอขายสินค้าบนแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Lazada ผ่านการ Live Streaming ของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด หรือ KOL ที่นำไปสู่การขายจริง ไปจนถึงอีกเวทีหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นั่นคือ การจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ Online Business Matching (OBM) ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้นำเข้าจากทั่วโลกผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้ คือบทพิสูจน์ที่สำคัญว่า องค์ความรู้และทักษะจากห้องเรียนการค้า มีคุณค่าและความหมายเพียงใด”

  ความสำเร็จที่งดงามของ Idea Lab Festival 2021

  ความสำเร็จของ โครงการ Idea Lab Festival 2021 ในวันนี้ จึงหมายถึงผู้ประกอบการ แบรนด์ไทย สามารถใช้องค์ความรู้และทักษะที่ได้รับการติดปีกนั้นได้อย่างดีเยี่ยม ขณะเดียวกันก็ยังสามารถส่งต่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจไปยังผู้ชมและผู้ประกอบการอื่นๆ ทั่วประเทศได้ด้วย โดยในวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา รายการเกมโชว์แบบ Live Streaming ทางไทยรัฐออนไลน์ ‘Pitch to Win’ ได้กลายเป็นรายการที่สร้างสีสันอย่างมาก โดยเป็นการรวมตัวกันของผู้ทรงคุณวุฒิที่เปี่ยมด้วยความรู้ด้านการตลาดและการค้าระหว่างประเทศ ที่ตบเท้าเข้ามาเพื่อร่วมเคี่ยวกรำผู้ประกอบการบนเวทีจริงในรูปแบบเกมโชว์ ตั้งแต่ ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, คุณประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, คุณวริศรา จิราธิวัฒน์ ประธานฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้า เซ็นทรัล จำกัด, คุณพรชัย พัวพัฒนขจร กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟรุตออร์แกนิก จำกัด, คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการด้านการตลาดวิจัยและพัฒนา บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด, คุณทรงพล เณรกัณฐี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด, คุณสมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลกและผู้ก่อตั้ง Prompt Design, คุณณทัต ณ สงขลา นักวางแผนกลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์และนักการตลาด

  ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเพิ่มสีสันสำหรับ 'IDEA LAB FESTIVAL 2021' ได้ไม่แพ้กัน คือ การนำเสนอขายสินค้าบนแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Lazada ผ่านการ Live Streaming ในช่วงวันที่ 11 กันยายน และ 12 กันยายน ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมหนึ่งที่มีสีสันอย่างมากคือ สองดีเจคู่ซี้ ‘ดีเจดาด้า - ดีเจอ๋อง’ และคู่หูดีเจ ‘ดีเจโบว์ - ดีเจแนน’ มาชวนนักช็อปตะลุยช็อปกันแบบเพลิดเพลิน ซึ่งไม่เพียงทำให้เกิดการซื้อขายจริงผ่านกิจกรรมนี้เท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้ประกอบการแบรนด์ต่างๆ ได้พบกับตลาดจริง ผู้ซื้อจริง ในอีกรูปแบบหนึ่ง ก่อนจะนำประสบการณ์ตรงจากส่วนนี้ กลับออกไปพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตัวเองในอนาคตได้ด้วย ครั้งนี้จึงนับได้ว่าเป็นทั้งเวทีการเปิดตัวที่ดี และโอกาสทางการขายที่น่าสนใจอย่างมาก ส่วนอีกกิจกรรมไฮไลต์ ที่ ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ เอ่ยเปรียบเทียบว่าเสมือนการเปิดประตูสู่การค้าโลกที่สำคัญ คือการที่ผู้ประกอบการแบรนด์ไทยในโครงการ ได้พบกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศทั่วโลก ผ่านการจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ Online Business Matching (OBM) เมื่อวันที่ 14 -16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เพราะนอกจากจะเป็นเวทีที่ช่วยประกาศได้ว่า องค์ความรู้และทักษะจากห้องเรียนการค้าถูกนำมาใช้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลอย่างไรแล้ว ยังนับเป็นย่างก้าวสำคัญที่ผู้ประกอบการ แบรนด์ไทย จะเดินสู่ตลาดโลกได้อย่างสง่างามอีกด้วย

  “ความสำเร็จของ IDEA LAB FESTIVAL 2021 หมายถึงการที่ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปูทางสู่ความสำเร็จในอนาคต แต่เหนืออื่นใด ความสำเร็จก็ยังหมายถึงการได้ค้นพบแนวทางที่มีประโยชน์ เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการส่งต่อแนวทาง องค์ความรู้ รวมถึงแรงบันดาลใจ ไปยังผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ยังไม่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ แต่ได้รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ด้วย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรามีการจัดสัมมนาออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยแล้ว ผู้ชมก็ยิ่งได้รับประโยชน์มากขึ้น”

  โดยสัมมนาออนไลน์ภายใต้โครงการ IDEA LAB FESTIVAL 2021 ที่ ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ เอ่ยถึงในครั้งนี้ ได้แก่ การสัมมนาในหัวข้อ ‘สูตรสำเร็จการสร้างแบรนด์ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในยุค Next Normal’ โดย คุณแมรี่ อมรรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอริส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ 4U2 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ในการทำการตลาดและทำการค้าออนไลน์โลก โดยแนวคิดและแนวทางที่น่าสนใจจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงนี้ ยังช่วยให้ผู้ร่วมสัมมนาได้พบแนวทางที่จะเดินไปได้อย่างชัดเจนขึ้นด้วย

  นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาในหัวข้อที่เข้าเทรนด์ตลาดโลก ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดที่ว่าด้วย BCG Economy หรือ Bio-Circular-Green Economy กับ 'การสร้างแบรนด์เพื่อเข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)' โดย คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการด้านการตลาดวิจัยและพัฒนา บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยยุทธศาสตร์ Bio-Circular-Green Economy จนสินค้าเป็นที่ยอมรับในตลาดระดับสากล รวมถึงการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘พลิกชีวิต SMEs ไทย สร้างโอกาสครั้งใหม่ ในช่วงวิกฤติโควิด-19’ โดย คุณเปรมณัช สุวรรณานนท์ หรือ เป๊ก ดารา-นักแสดง เจ้าของแบรนด์ Brandnew Field Good ที่สามารถผสานการทำธุรกิจเข้ากับแรงปรารถนาในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าภาคเหนือ ผ่านการปลุกปั้น Green Tourism ได้สำเร็จ ซึ่งช่วยให้ผู้ที่กำลังค้นหาแนวทางในแบบเดียวกัน ได้รับทั้งแรงบันดาลใจ และวิธีคิดที่จำเป็นสู่การทำธุรกิจในรูปแบบนี้

  ความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของโครงการ IDEA LAB FESTIVAL 2021 ในปีนี้ จึงนับได้ว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีเพื่อปูทางให้ผู้ประกอบการ แบรนด์ไทย ก้าวต่อไปถึงความสำเร็จบนเวทีการค้าโลกได้มากขึ้น โดยมีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่างๆ เป็นฐานของการผลักดันสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  IDEA LAB FESTIVAL 2021กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าธุรกิจออนไลน์ขายสินค้าออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 14:50 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์