"ศักดิ์สยาม" สั่งบูรณาการร่วมมือ ปลดล็อกถนนสะดวก เพื่อ ปชช.ปลอดภัย

ข่าว

  "ศักดิ์สยาม" สั่งบูรณาการร่วมมือ ปลดล็อกถนนสะดวก เพื่อ ปชช.ปลอดภัย

  ไทยรัฐออนไลน์

  16 ก.ย. 2564 01:33 น.

  "ศักดิ์สยาม" สั่งรวมพลังคมนาคม United บูรณาการความร่วมมือ ปลดล็อกถนนสะดวก เพื่อประชาชนปลอดภัย

  เมื่อวันนี้ 15 ก.ย. 64 ที่กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระหว่างกรมการขนส่งทางบก โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นสักขีพยาน 

  โดย นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ.2564 ซึ่งภายหลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้เปิดให้ผู้ขับขี่รถใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนทางหลวงหมายเลข 32 หรือถนนสายเอเชีย ช่วงหมวดทางหลวงบางปะอินถึงทางต่างระดับอ่างทอง เป็นเส้นทางแรก เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา ตามนโยบายการปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ จากความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ล่าสุดก็ได้เปิดเส้นทางนำร่องอีก 6 เส้นทางไปเมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งการปรับอัตราความเร็วดังกล่าว กระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้กรมทางหลวงปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานทางกายภาพ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

  นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท บูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน ในการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถเดินทางบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยมีเป้าหมายในการลดจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน และที่สำคัญคือการลดความเสี่ยง หรือโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วย

  สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวมทั้งอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและรุนแรงลงได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้พิจารณาเส้นทางที่จะปรับความเร็วใหม่เพิ่มเติม จำนวน 8 เส้นทาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น เส้นทางของกรมทางหลวง 6 เส้นทาง ได้แก่

  เส้นทางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงหนองแค-หินกอง-ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค กม.79+000-105+000 ระยะทางรวมประมาณ 26.000 กิโลเมตร

  เส้นทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 9 ช่วงบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ กม.23+000-31+872 ระยะทางรวมประมาณ 8.872 กิโลเมตร

  เส้นทางที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 347 ช่วงเทคโนโลยีปทุมธานี-ต่างระดับเชียงรากน้อย กม.1+000-10+000 ระยะทางรวมประมาณ 10.000 กิโลเมตร

  เส้นทางที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 35 ช่วงนาโคก-แพรกหนามแดง กม.56+000-80+600 ระยะทางรวมประมาณ 24.600 กิโลเมตร

  เส้นทางที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง-สระพระ กม.160+000-167+000 ระยะทางรวมประมาณ 7.000 กิโลเมตร

  เส้นทางที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง-สระพระ กม.172+000-183+500 ระยะทางรวมประมาณ 11.500 กิโลเมตร

  และเส้นทางของกรมทางหลวงขนบท 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) ตลอดเส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 51.700 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 นบ.1020 (ถนนนครอินทร์) ตลอดเส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 12.400 กิโลเมตร

  โดยถนนทั้ง 8 เส้นทาง กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย อุปกรณ์ที่ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ เช่น ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายจำกัดความเร็ว ก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Barrier) และแถบชะลอความเร็ว (Rumble Strip) ตลอดจนติดตั้งระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System) และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการการจราจร และสามารถควบคุม กำกับดูแลการใช้ความเร็วของผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแนะนำผู้ใช้ทางให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

  นอกจากนี้จะต้องดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งประเมินผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของถนนในอนาคตด้วย ซึ่งการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างกรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทในครั้งนี้นั้น ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงคมนาคมขับเคลื่อน เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง แต่ยังสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตของประชาชนได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชนไทย.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ศักดิ์สยาม ชิดชอบรมว.คมนาคมกระทรวงคมนาคมการเดินทางถนนความปลอดภัยบนถนนอุบัติเหตุท้องถนนข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09:52 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์