จริยธรรมตำรวจ 64

ข่าว

  จริยธรรมตำรวจ 64

  สหบาท

   11 ก.ย. 2564 05:04 น.

   โลกเปลี่ยน ตำรวจก็ต้องเปลี่ยนเพราะสังคมกำลังจับผิด ด้วยความรู้สึกเคลือบแคลง...

   พอดีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2564 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม 7 ข้อ ออกมามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.

   เนื้อหาพอสังเขปดังนี้ 1.ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ

   2.ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยความโปร่งใส ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบฯ

   3.กล้าตัดสินใจและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าคัดค้านและดำเนินการแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ ไม่ยอมทำในสิ่งไม่ถูกต้องเพื่อรักษาประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น ต้องวางตัวเป็นกลางฐานะผู้รักษากฎหมายฯ

   4.คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ร่วมมือ ร่วมใจและเสียสละในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม

   5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว เที่ยงธรรมทันต่อสถานการณ์ คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นที่ตั้งฯ

   6.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ ยึดถือความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติโดยการไม่ใช้ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจส่วนตัว ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากชาติกำเนิด เพศ ศาสนา หรือความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น และพึงวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

   7.ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดี รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการและความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาท นำคำสอนทางศาสนามาปรับใช้ฯ...

   ทำได้ครบทั้ง 7 ข้อ รับรองลดข้อกังขาของสังคมได้เยอะ?

   สหบาท

   อ่านเพิ่มเติม...

   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   จริยธรรมจริยธรรมตำรวจจริยธรรมข้าราชการตำรวจราชกิจจานุเบกษาสหบาทส่องตำรวจ

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 06:48 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์