หวังภูมิคุ้มกันหมู่ เดลตาเอาไม่อยู่

ข่าว

  หวังภูมิคุ้มกันหมู่ เดลตาเอาไม่อยู่

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

   2 ก.ย. 2564 05:06 น.

   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการแถลงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ระบุข้อมูลการเฝ้าระวังจากการสุ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,295 ราย เป็น “สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย)” 2,132 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.90

   สายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) 134 ราย ร้อยละ 5.84 และสายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) 29 ราย ร้อยละ 1.26 โดยสายพันธุ์เบตาพบเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้น

   นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการพบ

   สายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์เดลตา จำนวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ AY.4, AY.6, AY.10, AY.12

   ลงลึกในรายละเอียด สายพันธุ์ AY.4 เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบ 9 ราย...มากที่สุด 4 รายจากจังหวัดปทุมธานี ยังไม่มีข้อมูลการระบาดที่แน่ชัด แต่ลักษณะการกระจายตัว น่าจะเป็นการระบาดจากปริมณฑล ออกไปยังจังหวัดอื่นๆ ส่วน AY.12 เป็นส่วนหนึ่งของการระบาดในกรุงเทพมหานคร ตรวจพบที่สุราษฎร์ธานี กทม.

   ในภาพรวม พบว่า สายพันธุ์เดลตา เป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วและมีการกลายพันธุ์ของเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง AY.4/ AY.6/ AY.10/ AY.12 เป็นเชื้อที่พบทั้งในแถบประเทศยุโรป และยังพบในไทยด้วย โดยเชื้อเหล่านี้อาจเกิดจากการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์เดลตาในประเทศไทยเองในช่วง 2 เดือนนี้

   หรือ...อาจมาจากแรงงานข้ามชาติก็ได้

   ประเด็นสำคัญมีว่า...“การระบาดอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ที่อาจทนต่อวัคซีนหรือแพร่ได้ไวกว่าเดิม ดังนั้น มาตรการจำกัดการแพร่เชื้อของโควิด-19 ยังจำเป็นไปอีกระยะ จนกว่ากลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปี และกลุ่มที่มีโรคประจำตัว จะได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม เพื่อลดอัตราป่วย...ตาย”

   ที่สำคัญต้องดำเนินการไปพร้อมๆกับใช้ “การตรวจ” และ “แยกโรค” เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้ออย่างกว้างขวาง ซึ่งจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ที่ดื้อต่อวัคซีนได้

   ย้อนไปก่อนหน้านี้สองวัน 23 สิงหาคม 2564 รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัว “Thira Woratanarat (ป๊ามี้คีน)” กล่าวถึงเรื่อง

   “Herd immunity” หรือ “ภูมิคุ้มกันหมู่” ว่า...คงยากที่จะเอื้อมถึงแล้วสำหรับสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาหากเราจำกันได้ US CDC ศึกษาพบว่าสมรรถนะในการแพร่ของสายพันธุ์นี้สูงพอๆกับโรคสุกใส สายพันธุ์เดิมๆนั้นคนติดเชื้อหนึ่งคนจะแพร่ไปให้คนอื่นได้ราว 2-3 คน

   แต่...เดลตานั้นสามารถแพร่ไปให้ได้เกือบ 8 คน

   ด้วยข้อมูลนี้ในยามเป็นการระบาดของสายพันธุ์เดิม หากมีวัคซีน ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% จะต้องระดมฉีดวัคซีนให้อย่างน้อย 67% ของประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดทั้งหมดของประเทศ...แต่สายพันธุ์เดลตาสมรรถนะของมันมากขึ้น จึงทำให้ต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 87.5% ของประชากรทั้งหมด

   แต่เดี๋ยวก่อน ยังไม่พอ วัคซีนที่เรามีนั้นประสิทธิภาพจริงไม่ได้ 100% แต่ต่ำกว่านั้น หากคิดแง่ดีว่าสูงราว 70% จะต้องฉีดให้ครอบคลุมสูงถึง 95.7% ของประชากรทั้งหมด สำหรับการระบาดแบบสายพันธุ์เดิม และมากถึง 125% ของประชากรทั้งหมดสำหรับสายพันธุ์เดลตา ซึ่งหมายความว่า... “เป็นไปไม่ได้” ที่จะหวังผลเรื่อง...“ภูมิคุ้มกันหมู่” เพื่อจะจำกัดการแพร่ระบาดหากระบาดหนักด้วยระดับสมรรถนะการแพร่ดังกล่าว

   ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาวิจัยล่าสุดของทีมจาก Imperial College ในสหราชอาณาจักร (REACT-1 รอบที่ 13) ในช่วง 24 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม 2564 โดยติดตามในประชากรเกือบหนึ่งแสนคน พบว่า ในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีอัตราการติดเชื้อมากกว่ากลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว 3 เท่า

   และ...มีการติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กอายุ 13-17 ปีมากกว่าช่วงเดือนก่อนหน้าถึง 9 เท่า อย่างไรก็ตาม จากจำนวนของผู้ติดเชื้อทั้งหมดมีถึง 44% ที่เป็นการติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว

   ตอกย้ำให้เห็นว่า...“แม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดเชื้อได้”

   งานวิจัยนี้วิเคราะห์พบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่รับครบโดสนั้นจะสามารถลดความเสี่ยงในการตรวจพบว่าติดเชื้อ (PCR เป็นบวก) ได้ประมาณ 49% โดยมีช่วงความเชื่อมั่นระหว่าง 22-67% ถ้าจำกันได้ ก็จะสอดคล้องกับงานวิจัยของประเทศอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ และจีน ที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่า...

   ไม่ว่าคนที่ฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนก็สามารถติดเชื้อได้ โดยปริมาณไวรัสจากการติดเชื้อเดลตาในตัวจะไม่แตกต่างกัน และทางองค์การอนามัยโลกก็ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ด้วยว่า มีการตรวจพบว่าปริมาณไวรัสจากเดลตาจะสูงกว่าการติดเชื้อสายพันธุ์เดิมถึง 1,000 เท่า

   จากข้อมูลข้างต้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมรรถนะของเชื้อที่ทำให้เป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อยับยั้งการระบาดในสังคมนั้นเป็นไปได้ยากแล้ว สมทบกับเรื่องการพิสูจน์ให้เห็นว่าฉีดวัคซีนแล้วแม้ลดความเสี่ยงได้ราว 49% แต่ก็ยังติดเชื้อได้ ก็ดูจะเป็นองค์ประกอบร่วมที่ทำให้เห็นภาพได้ว่า การต่อสู้กับโรคโควิด-19 นี้ต้องจัดการด้วย “นโยบาย” และ “มาตรการ” เพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาด...

   มากกว่าที่จะหวังจากวัคซีน ประโยชน์ที่จะได้จากวัคซีนคงเป็นเรื่องประโยชน์ระดับบุคคล ที่จะลดความรุนแรง หรือลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต แต่ด้วยระบบวัคซีนที่ไทยมีอยู่นั้น ประโยชน์ดังกล่าวคงยากที่จะหวังผลได้ในระยะสั้น เพราะ...วัคซีนมีจำกัด ไม่หลากหลาย ไม่เพียงพอ

   จำนวนการติดเชื้อแต่ละวัน และจำนวนเสียชีวิตแต่ละวันที่เห็นนั้น บ่งถึงปัญหาที่มากเกินกว่าศักยภาพที่ระบบสาธารณสุขจะรองรับได้ ตั้งแต่คอขวดของการตรวจคัดกรองโรค การดูแลรักษาทั้งที่ home isolation, community isolation, รพ.สนาม และในระดับโรงพยาบาล

   ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีอยู่ตอนนี้ ส่วนตัวแล้วฟันธงว่า หากกระทรวงยังยืนยันที่จะดำเนินนโยบายและมาตรการแบบที่มีและมุ่งหน้าเปิดประเทศ หวังจะให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ตามที่ประกาศออกมา โดยที่ไม่สามารถตัดวงจรการระบาดได้ ผลลัพธ์ที่จะเห็นในระยะเวลาถัดไปคือ...

   ปัญหาการระบาดที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งเรื่องการติดเชื้อ การเสียชีวิต และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้ง “มหภาค”...“จุลภาค” ในระยะยาว

   ท่านนายกฯ โปรดทบทวนนโยบายและมาตรการเถิดครับ ปรับเปลี่ยนวงนโยบายและวงวิชาการ ชะลอการเปิดเกาะ เปิดท่องเที่ยว เปิดประเทศ...ไม่ใช้เงินกู้รอบใหม่ไปลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ตราบใดที่ยังตัดวงจรการระบาดไม่ได้ มิฉะนั้นจะเหมือนสองรอบที่ผ่านมา

   ทุ่มทรัพยากรให้มีการขยายระบบตรวจคัดกรองโรคให้เต็มศักยภาพและทั่วถึง ทบทวนนโยบายเรื่องยารักษาโรค โดยอิงข้อมูลวิชาการแพทย์ระดับสากล ที่พิสูจน์ตามขั้นตอนมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมุ่งใช้วัคซีน mRNA และ Protein subunit vaccine เป็นหลักในการต่อสู้

   “...สมดุลเศรษฐกิจและสุขภาพไม่มีทางเป็นไปได้ หากยังระบาดรุนแรง กระจายไปทั่ว และตัดวงจรการระบาดไม่ได้...” ด้วยรักและห่วงใย.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   โควิด-19โควิดวันนี้สถานการณ์โควิดเดลตายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19วัคซีนโควิดสกู๊ปหน้า 1

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพฤหัสที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10:52 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์