ไลฟ์สไตล์
100 year

วธ.เข้มมาตรการสกัดโควิดให้ทำงานที่บ้านทุกคน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
22 ก.ค. 2564 10:15 น.
SHARE

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่ 184/2564 เรื่อง แนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสำนักงานปลัดวธ. และสำนักงานรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาพอสังเขป ดังนี้ 1.ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ วธ.อย่างเคร่งครัด

2.การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ให้ยึดแนวทางของ ศบค. โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน อาทิให้บุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการทั้งหมดเว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและมีภารกิจที่ต้องดำเนินการตามหมายรับสั่งให้ผู้อำนวยการกองที่ได้รับมอบหมาย 1 คน มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง และให้กองกลางจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร 2 คนในวันจันทร์ พุธ ศุกร์

ข่าวแนะนำ

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการที่ได้รับการอนุญาตให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ หากจำเป็นต้องออกนอกบริเวณสถานที่พักในช่วงอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานภายในที่พัก ให้แจ้งเหตุความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาตก่อนในทุกกรณี และ 3.ให้มีการกำกับ ติดตามและรายงานการดำเนินงานตามที่ วธ.กำหนดโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19สถานการณ์โควิดโควิดวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19โควิด 19 ล่าสุดข่าววันนี้

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 23:59 น.