โควิดบุก "กองทัพ" เขย่า "ทหารใหม่" หวั่นลามไม่หยุด หน่วยปรับการฝึก

ข่าว

  โควิดบุก "กองทัพ" เขย่า "ทหารใหม่" หวั่นลามไม่หยุด หน่วยปรับการฝึก

  ไทยรัฐออนไลน์

  15 ก.ค. 2564 08:38 น.

  • โควิดโจมตี ทหารใหม่ผลัด 1/64 ทอ. ติดเชื้อรวดเดียว 206 นาย ผบ.ทอ. เร่งปรับแผนส่งตัวเข้ารักษา ก่อนขึ้นสู่กองร้อยฝึก
  • ทบ.สั่งปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ จาก 10 สัปดาห์ เป็น 6 สัปดาห์ พร้อมตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด ก่อนส่งตัวเข้าสู่หน่วยฝึก ภายใต้มาตรการพิทักษ์พล
  • ทร.ย้ำแนวทางปฏิบัติสำหรับทหารใหม่ เมื่อเข้าสู่ค่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โดยสั่งป้องกันการระบาดภายใต้มาตรการของ สธ. โดยมีกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นหน่วยกำกับดูแล


  ถูกเจาะยางแล้ว "ทหารใหม่" ผลัด 1/2564 หลัง โควิด-19 บุกทะลวงกำลังพลด่านหน้าเขย่า "กองทัพ"  ทั้งที่อยู่ในห้วงการคัดกรอง ตรวจเชิงรุก กักตัว 14 วัน โดยหลังเข้ากองประจำการมาได้เพียง 10 วัน ไวรัสเชื้อร้ายก็อาละวาดไม่ปล่อยโอกาสให้ทหารได้เข้าหน่วย ขึ้นกองร้อย ด้วยความราบเรียบ

  พลทหารจำนวน 45,128 นาย ที่มาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ย่อมมีคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงก่อนเข้าประจำการ ทำให้กลุ่มที่ติดเชื้อออกอาการพอดี ต้องถูกนำเข้าสู่ระบบการรักษาของหน่วยเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหาร เพื่อให้หายดี ก่อนนำเข้าประจำกองร้อย และไปยังหน่วยฝึกต่อไป

  โดย "กองทัพอากาศ" เป็นเหล่าทัพแรกที่ตรวจพบกำลังพลทหารใหม่ติดเชื้อโควิด จำนวน 290 นาย ซึ่งถือเป็นความบังเอิญหรือโชคดี ที่อยู่ในห้วงของการกักตัว ทำให้การดูแลและตัดไฟเพื่อไม่ให้ลุกลามนั้นทำได้รวดเร็ว สำหรับ กองทัพอากาศ รับทหารเกณฑ์ผลัด 1 เข้ากองประจำการจำนวน 4,579 นาย โดยทหารส่วนหนึ่ง ได้ถูกนำเข้าระบบตรวจเชิงรุก 718 นาย และพบว่าติดเชื้อ 290 นาย

  ขณะที่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองบัญชาการกองทัพไทย ยังไม่มีรายงานว่ามีทหารใหม่ติดโควิด ถือว่าผ่านด่านแรกในการกักตัว 14 วันพอดี แต่เพื่อความแน่ใจทุกเหล่าทัพ ต้องมีการคัดกรองอีกรอบ รวมทั้งนำผู้ฝึก ครูฝึก และผู้ช่วยผู้ฝึก ตลอดจนทหารใหม่ผลัด 1 ทุกคน ต้องได้รับการยืนยันปลอดภัย และปลอดจากเชื้อโควิดแบบ 100% ถึงส่งตอสู่กองร้อย เพื่อเข้ารับการฝึกปรับตัวระยะแรก

  และด้วยความห่วงใย พล.อ.ชาญชัย ช้างมงคล รมช.กลาโหม สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกลาโหม และเหล่าทัพปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดเตรียมสถานที่และกระบวนการรับตัวทหาร ก่อนเคลื่อนย้ายทหารเข้าหน่วย โดยเน้นทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง เพื่อมิให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ในหน่วยทหาร

  ทั้งนี้หลังจากที่มี "ทหารใหม่" ของ "กองทัพอากาศ" ติดโควิด-19 ทาง พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. ได้ออกมาแสดงความห่วงใย และได้กำชับให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงสุด เนื่องจากที่ตั้งบางหน่วยเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังคงมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น ทอ. จะดูแล ทหารกองประจำการ อย่างดีที่สุดภายใต้มาตรฐานการรักษาพยาบาล และขีดความสามารถของหน่วยงานทางการแพทย์ของกองทัพอากาศที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

  "ขอย้ำสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ อาจจะส่งผลกระทบต่อทหารกองประจำการที่จะเข้ามาประจำการ และรับการฝึกทหารใหม่ เนื่องจากการฝึกทหารใหม่ มีลักษณะของการที่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใกล้ชิด ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค ดังนั้นทุกหน่วย ทุกสังกัด ต้องเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการปฏิบัติก่อนเข้าประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ และหากเกิดปัญหาหน่วยทหารนั้นต้องพร้อมประสานนำส่งโรงพยาบาล"

  เมื่อเกิดเหตุการณ์กำลังพลใหม่ติดเชื้อโคิด-19 แล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการคือ ในเรื่องขอการทำความสะอาดที่พัก สถานที่ฝึกอบรม และโรงอาหารให้เป็นไปตามสุขลักษณะและป้องกันการติดเชื้อ โดยได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลในทุกจุดพร้อมกำหนดมาตรการสวมหน้ากากและรักษาระยะห่าง พร้อมให้มีการตรวจคัดกรองไข้ และอาการแสดงของระบบทางเดินหายใจของบุคลากรทุกคนในหน่วยฝึก และทหารใหม่ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตลอดจนการฝึกและกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน ให้เน้นมาตรการหลัก 4 ประการ ได้แก่ สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และลดความแออัดกับทุกกิจกรรมในห้วงการฝึก

  ขอให้มั่นใจใน "กองทัพอากาศ" ได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการปฏิบัติตามกรอบและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรการการดูแลบุตรหลานของท่านให้ปลอดภัย และพร้อมที่จะมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ กองทัพ อย่างมั่นคง

  ในส่วน "กองทัพเรือ" พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. เน้นย้ำกับหน่วยฝึกรับทหารใหม่ โดยมีการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ รับทหารใหม่ทั้ง 3,701 นาย และแนวทางปฏิบัติสำหรับการรับทหารใหม่ เมื่อเข้าสู่ค่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทหารใหม่ ครอบครัว รวมถึงประชาชนได้มั่นใจถึงการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นหน่วยกำกับดูแล ในเบื้องต้นจึงยังไม่มีทหารใหม่ผลัด 1/64 คนใดที่ติดเชื้อโคิด-19

  และเพื่อให้เกิดความมั่นใจ "กองทัพเรือ" มีการนำครูฝึกและผู้ช่วยไปกักตัวก่อนเป็นเวลา 14 วันเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดเชื้อโควิด-19 ส่วนกำลังพลทหารผลัดใหม่จะมีการคัดกรองโดยละเอียดก่อนแยกไปตามหน่วยฝึกหน่วยละ 160 นาย โดยห้ามปะปนกันในระยะเวลา 14 วัน พร้อมล็อกดาวน์ห้ามเข้าออก ห้ามเยี่ยมตลอดห้วงเวลาที่กำหนด ซึ่งหากพบมีกำลังพลเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงจะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลของรัฐตามอาการต่อไป เพื่อความปลอดภัยแบบ 100%

  สำหรับ "กองทัพบก" หลังจากตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 ทหารใหม่ทั้งหมด ก่อนส่งตัวเข้าสู่หน่วยฝึก ภายใต้มาตรการพิทักษ์พลและตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยยังอยู่ในสู่ห้วงของการกักตัว 14 วัน พร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกทหารใหม่ตามที่กำหนด

  โดย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เน้นย้ำให้มีการปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ จาก 10 สัปดาห์ เป็น 6 สัปดาห์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของครูฝึก จัดสรรพื้นที่ระบบปิด แยกพื้นที่หน่วยฝึกออกจากชุมชนทหาร และดำเนินการตามแนวทาง "Bubble and Seal" ที่ ศบค.19 ทบ. กำหนด

  ซึ่งจะเริ่มฝึกตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานทางทหาร วินัยทหาร การฝึกทางยุทธวิธี ที่สำคัญอย่างยิ่งคือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค และการดำรงชีวิตในค่ายทหารแบบวิถีชีวิตใหม่ เพื่อที่จะสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย

  นอกจากนี้ ทบ. จะเริ่มดำเนินการเสริมสร้างทักษะให้กับทหารใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ รักในอาชีพทหาร เพื่อมุ่งสู่เส้นทางการรับราชการในอนาคต ทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระบบ กศน. ซึ่งเป็นตามนโนบายของกองทัพบกที่ให้โอกาสทหารกองประจำการได้มีโอกาสต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพ จะเห็นว่าในปี 64 นี้ มีทหารที่ปลดประจำการสามารถเข้าสู่การเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก กว่า 2,000 นาย นอกจากนี้ยังส่งเสริมฝึกทักษะสายอาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมภายหลังปลดประจำการ สามารถมีทักษะในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

  รวมทั้งเปิดกว้างในนโยบาย คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวทหารใหม่ให้ดีขึ้น โดยดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีความเดือดร้อนตามศักยภาพของหน่วยทหาร ทั้ง การซ่อมแซมบ้านเรือน เยี่ยมภรรยาคลอดบุตร รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ทหารกองประจำการ ลดความกังวลในการดำรงชีวิตของครอบครัว โดยขอให้มั่นใจว่ากองทัพบกจะดูแลทหารที่เข้าประจำการในหน่วยทหารอย่างดีที่สุด

  ทั้งนี้ ผบ.ทบ.ยังมีนโยบาย ขยายการตรวจเชิงรุกเพื่อเร่งแยกผู้ติดเชื้อออกจากประชาชนทั่วไปโดยเร็ว ลดการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กับกำลังพลและครอบครัวเร่งด่วน ในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล โดยมี กรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เข้าดำเนินการ โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านพักข้าราชการส่วนกลาง ซึ่งมีกำลังพลและครอบครัวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อทำให้สามารถค้นพบผู้ติดเชื้อในระยะแรกเริ่ม ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว ทั้งยังเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในหน่วยทหารมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการตรวจเชิงรุกเรื่อยมา

  โดยจัดชุดตรวจเคลื่อนที่ดำเนินการตรวจเชิงรุกในพื้นที่พักอาศัยของอาคารสงเคราะห์กองทัพบกส่วนกลาง เกียกกาย เป็นลำดับแรก และทำให้ครอบคลุมพื้นที่ กทม. และปริมณฑล โดยมีบ้านพักทหารใน กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 แจ้งวัฒนะ, กอง สรรพาวุธเบาที่ 1, กองทหารพลาธิการ กองพลรักษาพระองค์ที่ 1 รักษาพระองค์ เขตหลักสี่, กรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี

  รวมทั้งได้สั่งการให้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 รพ.สังกัดกองทัพบก" โดยให้ 37 โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกทั่วประเทศ ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ ทั้งกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อสีเขียว (ไม่แสดงอาการหรืออาการเล็กน้อย) สามารถกักตัวรักษาได้ที่บ้าน (Home Isolation) ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ พยาบาล และลดภาระงานในสถานพยาบาล ให้สามารถรักษาผู้ป่วยวิกฤติได้อย่างเต็มที่ รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่รับผิดชอบ และพิจารณาผู้ติดเชื้อสีเขียวที่ประสงค์จะรักษาที่บ้าน มีที่พักอาศัยตามลักษณะที่สาธารณสุขกำหนด ภายใต้การดูแลรักษา ติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง จากโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกผ่านระบบสื่อสารต่างๆ และมีระบบรับ-ส่งผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเข้าสู่กระบวนการรักษา ในโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ กองทัพ ขอให้มั่นใจในศักยภาพในการดูแลกำลังพล ทหารใหม่ ผลัด 1/64 ให้ปลอดเชื้อจากโรคระบาดโควิด-19 ภายใต้มาตรการ ศบค. อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับทหาร ในการป้องกันตนเอง การอยู่แบบวิถีชีวิตใหม่ เพื่อการดำรงชีพด้วยความปลอดภัย และพร้อมเป็นกำลังสำคัญให้ประเทศชาติ เป็นรั้วกองทัพที่ให้มั่นคงต่อไป.

  ผู้เขียน : ยุทธจักรเขียว

  กราฟิก : Varanya Phae-araya

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   โควิด-19special contentทหารใหม่ผลัด1/64ทหารใหม่ติดโควิดกองทัพอากาศทหารติดโควิด290นายทหารเกณฑ์ผลัด1/64พลทหารข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08:16 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์