ไลฟ์สไตล์
100 year

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ถวายมหาสังฆทานออนไลน์ มอบเตียงให้ รพ.สนาม

Advertorial
22 ก.ค. 2564 06:01 น.
SHARE

โดยพระดำริสมเด็จพระสังฆราช วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายถวายมหาสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์ 56,000 รูป มอบเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์ ช่วยผู้ประสบภัยจากโควิด-19 กว่า 200,000 รายการ

ตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพช่วยเหลือผู้ประสบความลำบากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงแรกของการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษย์ฯ ได้ตั้งโรงทาน ตั้งตู้พระทำนำสุข มอบเวชภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่วัดทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง คณะสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงคณะสงฆ์กัมพูชา คณะสงฆ์ลาว คณะสงฆ์และประชาชนเมียนมา โรงพยาบาลในประเทศไทย 28 แห่ง โรงพยาบาลในประเทศจีน 2 แห่ง

ด้านพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ปัจจุบันที่กำลังมีการระบาดรอบใหม่ วัดพระธรรมกายได้จัดถวายมหาสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์ 55,995 รูป ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2564 และ 26 พฤษภาคม 2564 รวมเป็นเงิน 16,548,600 บาท และร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ภาคีเครือข่ายคณะศิษย์ ฯ ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ส่งความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ อาหารปรุงสุกใหม่พร้อมรับประทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบเตียงแก่โรงพยาบาลสนาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ผู้ป่วยโควิด-19 หน่วยงานราชการ ส่วนงานปกครองท้องถิ่น คณะสงฆ์ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และใกล้เคียง รวมกว่า 200,000 รายการ มูลค่า 14,813,490 บาท รวมความช่วยเหลือทั้งสิ้น 31.3 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ได้สนับสนุนเตียง โรงพยาบาลสนาม เบื้องต้นดังนี้ ร.พ.สนาม อาชีวะรักษ์ปทุม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 150 ชุด, ร.พ.สนาม ร่วมใจรักษ์ (ตลาดไท) 20 ชุด, ร.พ.สนาม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 70 ชุด, ร.พ.สนาม อบต.คลองสาม 108 ชุด รวม 348 ชุด มูลค่า 696,000บาท (ข้อมูล ณ 14 ก.ค. 2564)

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายสังฆทานถวายสังฆทานออนไลน์ผู้ประสบภัยโควิดช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดโควิด-19

ข่าวแนะนำ

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:27 น.