ศูนย์ขยายพันธุ์พืชเตรียมขายออนไลน์พืชพันธุ์ดี อำนวยสะดวกเกษตรกร

ข่าว

  ศูนย์ขยายพันธุ์พืชเตรียมขายออนไลน์พืชพันธุ์ดี อำนวยสะดวกเกษตรกร

  ไทยรัฐออนไลน์

  1 ก.ค. 2564 19:50 น.

  กรมส่งเสริมการเกษตร การันตีศูนย์ขยายพันธุ์พืช แหล่งรวมพันธุ์พืชพันธุ์ดี ปลอดโรค พร้อมให้บริการเกษตรกรไทยแล้ว

  เมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 45 ปี ที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีสู่เกษตรกร โดยในปี 2519 ได้จัดตั้ง "ศูนย์ขยายพันธุ์พืช" ขึ้นที่ จ.พิษณุโลก เป็นแห่งแรก ตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชผัก ต่อมาเมื่อมีเทคโนโลยีด้านการขยายพันธุ์พืชใหม่ๆ เข้ามา จึงได้มีการจัดตั้ง "สถาบันเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเกษตรกรรม" ขึ้นในปี 2534 เพื่อทำหน้าที่ผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งทำให้ได้ต้นพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นเหมือนต้นแม่ทุกประการ มีคุณภาพและปลอดโรค และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กลุ่มงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" ในภายหลัง โดยมีภารกิจหลักคือ ผลิตพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 4 ชนิด คือ กล้วย อ้อย มันฝรั่ง และหน่อไม้ฝรั่ง มีการส่งเสริมให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ รวมทั้งยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคเอกชน เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้เอง ตอบสนองต่อนโยบายการผลิตพืชพันธุ์ดีให้ได้มากขึ้น

  ต่อมาได้ปรับโครงสร้างหน่วยงาน และจัดตั้ง "ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง" ขึ้นในปี 2546 จำนวน 10 ศูนย์ ตั้งกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ ได้แก่ จ.ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)" และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีพันธุ์พืชพันธุ์ดีออกสู่ตลาด ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชที่มีคุณภาพและราคาแพง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดตั้ง "กองขยายพันธุ์พืช" ขึ้น เพื่อดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ซึ่งมีภารกิจหลักในการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ให้มีศักยภาพในการดำเนินการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีใน 4 สายการผลิต คือ สายการผลิตต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อส่งต่อพืชพันธุ์ดีที่ได้รับจากหน่วยงานวิจัยกระจายไปสู่เกษตรกรให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือและอุปกรณ์เดิมของศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงมีความเหมาะสมสำหรับการดำเนินการอยู่แล้ว ประกอบกับความสำเร็จของกรมส่งเสริมการเกษตรในการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตพันธุ์ดีและปลอดโรคได้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับภาคการเกษตรไทย เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร มีด้วยกัน 10 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จ.ชลบุรี ศูนย์ฯ ที่ 2 จ.ตรัง ศูนย์ฯ ที่ 3 จ.นครราชสีมา ศูนย์ฯ ที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์ฯ ที่ 5 จ.บุรีรัมย์ ศูนย์ฯ ที่ 6 จ.พิษณุโลก ศูนย์ฯ ที่ 7 จ.มหาสารคาม ศูนย์ฯ ที่ 8 จ.ลำพูน ศูนย์ฯ ที่ 9 จ.สุพรรณบุรี และ ศูนย์ฯ ที่ 10 จ.อุดรธานี โดยมีพันธุ์พืชพันธุ์ดีให้บริการครบทุกรูปแบบ ทั้งเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อที่เกษตรกรจะได้หลุดพ้นจากปัญหาไม่สามารถเข้าถึงพืชพันธุ์ดี และปัญหาพืชพันธุ์ดีมีราคาแพงได้

  "ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทุกแห่ง กำลังพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป ด้วยการเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลพันธุ์พืชพันธุ์ดีที่มีจำหน่ายในศูนย์ต่างๆ ให้แก่เกษตรกร ในรูปแบบออนไลน์ โดยคาดการณ์ว่าน่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2565 โดยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์พืชพันธุ์ดีชนิดต่างๆ ที่ให้บริการแก่เกษตรกรอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลชนิดพืช แหล่งจำหน่าย และช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับการบริการพืชพันธุ์ดีของศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง สำหรับเกษตรกรที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลพันธุ์พืชกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชได้ทันที เกษตรกรทุกท่านมั่นใจได้ในคุณภาพ พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร" อธิบดี กสก. กล่าว.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   กรมส่งเสริมการเกษตรศูนย์ขยายพันธุ์พืชพืชพันธุ์ดีเกษตรกรศูนย์เพาะเลี้ยงเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรงเกษตร

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 20:28 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์