ไลฟ์สไตล์
100 year

โล่เกียรติยศรางวัล เนลสัน แมนเดลา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ถึงไทยแล้ว!

ข้อมูลจากเว็บไซต์ สสส.
14 มิ.ย. 2564 11:50 น.
SHARE

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัล ในการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHA) สมัยที่ 74 ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ สสส. โดยภายในการประชุมได้มีการประกาศรายชื่อ บุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการทำงานพัฒนาด้านสาธารณสุขในประเภทต่างๆ รวม 4 รางวัล

ในวาระนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประเทศไทย ได้รับ “รางวัลเนลสัน แมนเดลา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564” หรือ Nelson Mandela Award for Health Promotion 2021 โดยมี นางเดเชน วังโม (Ms.Dechen Wangmo) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรภูฏาน ในฐานะประธานสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 เป็นผู้กล่าวเชิญผู้มอบรางวัล

โดยมี ดร.ซเวลินี่ มะคีเซ่ (Dr.Zwelini Mkhize) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประเทศแอฟริกาใต้ เป็นผู้แทนในการมอบรางวัลเนลสัน แมนเดลา และได้มีการกล่าวถึงการทำงานของ สสส.ว่ามีแนวการทำงานที่ตรงกับข้อคิดของเนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ ที่ว่า “สุขภาพที่ดีไม่ใช่เป็นเงื่อนไขตามรายได้หรือฐานะคน แต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์”

นอกจากนี้ยังกล่าวแสดงความยินดีว่า “ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จนี้ และขอให้ สสส. มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ในขณะที่เราร่วมกันเป็นประชาคมโลกในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพที่มีความยืดหยุ่น สนองตอบอย่างรวดเร็วต่อภาวะวิกฤติหรือความต้องการของสังคมที่เกิดขึ้นใหม่ อาทิ การแพร่ระบาดของโควิด-19”

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ได้กล่าวกับผู้มอบรางวัล และผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กว่า รางวัลนี้ถือเป็นการเชิดชูความทุ่มเทพยายามเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ ที่เป็นข้อพิสูจน์ของขบวนการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ในผลงานความสำเร็จร่วมกันด้านการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลและองค์กรต่างๆ ในสังคมไทย

ช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา สสส. ได้ทำหน้าที่เป็น “องค์กรนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ที่ใช้กลไกทางการเงินการคลัง จากส่วนเพิ่มของภาษีสรรพสามิตยาสูบและแอลกอฮอล์ ในการทำงานลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยสร้างสุขภาพ ผ่านการสนับสนุนแผนงาน/โครงการสุขภาวะจำนวน 3,000 โครงการต่อปี ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่การเพิ่มขีดความสามารถบุคคลให้มีวิถีชีวิตสุขภาวะ ไปถึงการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม นโยบาย และโครงสร้างทางสังคมให้เอื้อต่อสุขภาวะ

ในวาระที่ สสส. ครบรอบการทำงาน 20 ปี และกำลังจะก้าวสู่ทศวรรษที่สาม ดร.สุปรีดา ได้กล่าวถึงทิศทางในการทำงานของ สสส. ว่าปัญหาสุขภาพไม่เคยหยุดนิ่ง โจทย์สุขภาพใหม่ๆ เกิดตลอด นอกจากจะจับตาปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมในโลกดิจิตอลแล้ว สสส. ก็นำเอาข้อดีของเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อทำ digital transformation อย่างเช่น เรากำลังจะเปิดตัวระบบการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพแบบเฉพาะรายบุคคล เป็นโครงการ big data ที่เราทำร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่มีข้อมูลของผู้ใช้บัตรทองทั่วประเทศ เราจะนำเอาเครื่องมือส่งเสริมสุขภาพที่เรามี เช่น คู่มือต่างๆ ที่เรามีเป็นพัน เราก็จะเอามาจัดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เด็กโต วัยรุ่น หญิงมีครรภ์ คนพิการ คนสูงอายุ เราจะใช้ AI ในการเลือกและส่งข้อมูลตรงถึงคนนับล้าน

การสร้างเสริมสุขภาพร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การให้บริการจากใครสักคน ไม่ใช่แค่หมอ โรงพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่เป็นการที่เราช่วยกันไปเปลี่ยนแปลงปัญหาสุขภาพจากต้นทาง ตั้งแต่ไปแก้ไขกติกาทางสังคม กฎหมาย ค่านิยมทางสังคม ที่กดทับ การไปจัดระบบบริการ การไปสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สสส. ก็พยายามเป็นหัวหอกในการผลักดัน มันคือการที่ต้องรวมพลังมาจัดการเรื่องสุขภาพด้วยกัน

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญที่มาร่วมแสดงความยินดีผ่านทางวิดีโอให้กับ สสส. ในวาระที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ อาทิ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ฯลฯ พร้อมชวนคนไทยร่วมภาคภูมิใจไปกับรางวัลเนลสัน แมนเดลา รางวัลเกียรติยศของคนไทยทุก เพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์งานสร้างเสริมสุขภาวะต่อไป

นอกจากรางวัลเนลสัน แมนเดลา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564 องค์การอนามัยโลกยังมอบรางวัลในปีนี้ อีก 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลซาซากาว่าแห่งสหประชาชาติเพื่อการสาธารณสุข ซึ่งมอบให้กับ ดร.หวู หาว (Wu Hao) จากประเทศจีน และ ดร.อามาล ซาอิฟ อัล-มานี (Dr Amal Saif Al-Maani) จากประเทศโอมาน 2.รางวัลชีค ซาบา อัล-อาเหม็ด อัล-ซาบาห์ เพื่อการวิจัยงานสาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้สูงอายุและการส่งเสริมสุขภาพ มอบให้กับ “ศูนย์แห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุ” หรือ National Center for Gerontology ประเทศจีน และ 3.รางวัลดร. ลี จง-วุค เพื่อการสาธารณสุข มอบให้กับสถาบันภาครัฐ “ศูนย์วิจัยแห่งชาติเพื่อรังสีแพทย์” สถาบันวิชาการแพทยศาสตร์แห่งชาติยูเครน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รางวัล เนลสัน แมนเดลาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรางวัลเนลสัน แมนเดลา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564สุปรีดา อดุลยานนท์

ข่าวแนะนำ

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 03:47 น.