"ยุทธนา" นำบิ๊ก ธอส. มอบเงินช่วย รพ.พระมงกุฎฯ - รพ.วชิระ สู้ภัยโควิด

ข่าว

"ยุทธนา" นำบิ๊ก ธอส. มอบเงินช่วย รพ.พระมงกุฎฯ - รพ.วชิระ สู้ภัยโควิด

ไทยรัฐออนไลน์

2 มิ.ย. 2564 07:27 น.

"บิ๊กหยิม" นำผู้บริหาร ธอส. มอบเงินสนับสนุนสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบ และจัดหาเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่น แก่ รพ.วชิรพยาบาล และ รพ.พระมงกุฎเกล้า รวม 9 แสนบาท

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.64 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งความช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 ผ่านโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ มอบเงินสนับสนุนรวม 900,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 700,000 บาท สำหรับจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยก "เตียงต่อชีวิต" ผู้ป่วย COVID-19 และมอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สำหรับการจัดหาเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่น จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ส่งมอบน้ำดื่มของธนาคารให้ทั้ง 2 โรงพยาบาล รวม 15,000 ขวด และหน้ากากอนามัยและสายคล้องเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาใช้บริการและผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

โดย นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่ยังคงเกิดคลัสเตอร์การระบาดใหม่ และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลต้องรับหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยอย่างหนัก เช่นเดียวกับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลหลักในการรับส่งต่อ ตลอดจนดูแลให้การรักษาแก่ผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างเร่งด่วน ธนาคารจึงได้จัดพิธีส่งมอบความช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 ผ่านโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง โดยมี ดร.กิริฎา เภาพิจิตร กรรมการธนาคาร ธอส. ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคารร่วมในพิธีส่งมอบ มีรายละเอียดดังนี้

1. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 700,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยก "เตียงต่อชีวิต" ผู้ป่วย COVID-19 พร้อมน้ำดื่มธนาคาร จำนวน 10,000 ขวด รวมถึงหน้ากากอนามัยและสายคล้องที่จัดทำโดยพนักงานจิตอาสาของธนาคาร โดยมี ผศ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ 2. มอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สำหรับการจัดหาเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่น จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยลดอาการปอดอักเสบรุนแรงที่เกิดจากภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัส COVID-19 มากเกินไป พร้อมน้ำดื่มธนาคาร จำนวน 5,000 ขวด รวมถึงหน้ากากอนามัยและสายคล้องที่จัดทำโดยพนักงานจิตอาสาของธนาคาร โดยมี พลตรีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ธอส. ยังได้ให้การสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ นนทบุรี ในการผลิตน้ำดื่มธนาคารเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆ แจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนที่มารับบริการ โดยศูนย์ฯดังกล่าว เป็นศูนย์ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะทางสังคมให้แก่ผู้พิการ เพื่อให้มีความสามารถเพิ่มเติมและมีรายได้เลี้ยงดูแตนเองและครอบครัวต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ยังสามารถมีรายได้ต่อไปได้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 ที่ ธอส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสำหรับจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยกที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤติที่มีอาการรุนแรง และส่งมอบน้ำดื่มธนาคาร จำนวน 20,000 ขวด การสนับสนุนงบประมาณ 1,000,000 บาท ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ กทม. กับกิจกรรม “เรามีเรา” และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง จำนวน 10,420 ชุด

การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี จัดสร้างไอซียูสนามที่ใช้รองรับการรักษาผู้ป่วยวิกฤติที่มีอาการรุนแรง และส่งมอบหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง รวมถึงน้ำดื่มของธนาคาร จำนวน 5,000 ขวด ส่งมอบน้ำดื่มธนาคาร จำนวน 20,000 ขวด หน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องให้แก่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งมอบน้ำดื่มธนาคาร จำนวน 15,600 ขวด หน้ากากอนามัยและสายคล้อง พร้อมด้วยอาหาร จำนวน 500 กล่อง ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร มอบเก้าอี้จำนวน 500 ตัว น้ำดื่มธนาคาร จำนวน 20,000 ขวด และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง ให้แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก ส่งมอบถุงยังชีพ ธอส. ให้แก่ เขตห้วยขวาง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ชุมชนวัดอุทัยธาราม ซึ่งเป็นชุมชนใกล้ธนาคาร รวมถึงสนับสนุน

น้ำดื่มและอาหารกลางวัน ให้หน่วยงานสำคัญต่างๆ อาทิ สถานพยาบาล สถานศึกษา และวัด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR ของธนาคาร ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  วิดีโอแนะนำ

  "พรชัย เค้าแก้ว" หวังปิดตำนานซีเกมส์ 19 ทอง
  03:52

  "พรชัย เค้าแก้ว" หวังปิดตำนานซีเกมส์ 19 ทอง

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 20:11 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์