กรมวิชาการเกษตร แนะผู้ประกอบการเลี่ยงเส้นทางส่งออกผ่านด่านโหย่วอี้กวน ล่าสุดรถติดหนักสะสมส่งผลคุณภาพผลไม้ไทย ชี้ช่องส่งผ่านด่านรถไฟผิงเสียง ด่านโม่หัน และด่านตงซิง รองรับรถขนส่งได้ไม่น้อยกว่า 2,000 คัน/วัน


วันที่ 4 พ.ค.64 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานว่า การส่งออกสินค้าผลไม้จากไทยไปจีนทางบก ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา มีปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านโหย่วอี้กวน ชายแดนจีน-เวียดนาม เนื่องจากสภาพการจราจรที่เป็นคอขวด ประกอบกับเป็นช่วงวันหยุดยาวแรงงานสากล ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับฤดูกาลส่งออกทุเรียนของภาคตะวันออก รวมทั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้เส้นทางบกในการส่งออกไปยังด่านโหย่วอี้กวน ทำให้ปัจจุบันมีรถติดสะสมก่อนเข้าด่านโหย่วอี้กวนจำนวนมากถึง 600-700 คัน จากเดิมที่ใช้เวลาผ่านด่านนี้ประมาณ 2-3 ชม. แต่ปัจจุบันใช้เวลารอถึง 2-3 วัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียนที่อาจสุกก่อนถึงมือผู้บริโภค

"กรมฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางส่งออกไปยังด่านโหย่วอี้กวน โดยใช้ทางเลือกเส้นทางอื่น โดยปัจจุบันจีนได้อนุญาตให้ผลไม้ไทยสามารถขนส่งทางบกผ่านประเทศที่สามไปยัง 4 ด่านของจีน คือ ด่านโหย่วอี้กวน ด่านโม่หัน ด่านตงซิง และด่านรถไฟผิงเสียง กรณีผู้ประกอบการต้องการส่งออกผลไม้ไปจีนทางบกไปยังด่านโหย่วอี้กวน ด่านตงซิง และด่านรถไฟผิงเสียง สามารถส่งออกจากไทยได้ที่ด่านนครพนม และด่านมุกดาหาร" นายพิเชษฐ์กล่าว และว่านอกจากนี้ยังมีทางเลือกส่งออกทางเรือได้ที่ท่าเรือแหลมฉบังด้วย โดยข้อมูลจากด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค.64 พบว่า มีการส่งออกผลไม้ไปจีนจากด่านตรวจพืชนครพนม จำนวน 651 ตู้ ด่านตรวจพืชเชียงของ จำนวน 132 ตู้ ด่านตรวจพืชมุกดาหาร จำนวน 59 ตู้ ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 1,045 ตู้ ด่านตรวจพืชลาดกระบัง จำนวน 128 ตู้ รวมตู้ผลไม้ที่ส่งออกทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น 2,015 ตู้

...

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวต่อว่า ด่านตงซิง ตั้งอยู่ที่เมืองตงซิง อ.ฝังเฉิงกั่ง เขตกว่างซีจ้วงฯ ของจีน โดยได้รับอนุญาตให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศเป็นแห่งที่ 2 ของเขตกว่างซีจ้วงฯ ต่อจากด่านโหย่วอี้กวน สามารถรองรับรถสินค้าเข้าออกได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 คัน/วัน จึงเป็นด่านที่มีศักยภาพในการนำเข้าผลไม้จากไทย โดยผลไม้ไทยได้รับอนุญาตให้นำเข้าสู่จีนจากด่านตงซิงอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.64

ด่านโม่หัน ตั้งอยู่ที่ อ.เหมิ่งล่า เขตสิบสองปันนา มณฑลยูนานของจีน เป็นด่านปลายทางอันดับ 2 ในการส่งออกผลไม้ไปจีนทางบก ตั้งอยู่บนเส้นทาง R3A จากด่านเชียงของ จ.เชียงราย-ห้วยทราย/บ่อเต็น (สปป.ลาว)-ด่านโม่หัน (จีน) ด้วยระยะทาง 1,104 กม. ใช้ระยะเวลาขนส่งเพียง 2-3 วัน

ส่วนด่านรถไฟผิงเสียง ตั้งอยู่ที่เมืองผิงเสียง เขตกว่างซีจ้วงฯ ของจีน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากด่านโหย่วอี้กวน โดยเป็นด่านรถไฟเพียงแห่งเดียวของเขตกว่างซีจ้วงฯ ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้ ซึ่งตู้สินค้าผลไม้ไทยที่ขนส่งทางรถยนต์สามารถเปลี่ยนมาขนส่งโดยรถไฟเพื่อเข้าสู่จีนได้ที่สถานีรถไฟด่งดังของเวียดนาม

"ปัญหารถติดสะสมหน้าด่านโหย่วอี้กวนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นประจำทุกปีในช่วงฤดูกาลส่งออกผลไม้ไทยและเวียดนาม โดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ 1-5 พ.ค.64 ซึ่งเป็นวันหยุดแรงงานสากล ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ของไทย กรมวิชาการเกษตรจึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนเส้นทางนำเข้าผลไม้สู่จีนไปที่ทางด่านรถไฟผิงเสียง ด่านโม่หัน และด่านตงซิง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากด่านโหย่วอี้กวน หรือขนส่งทางเรือ" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว.