ไลฟ์สไตล์
100 year

พช. เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ "โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน" เน้นแลกเปลี่ยนความรู้

ไทยรัฐออนไลน์
22 เม.ย. 2564 20:45 น.
SHARE

"อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน" เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ "โคก หนอง นา" มุ่งเน้นในการช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

วันที่ 22 เม.ย. 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าวแนะนำ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ ของกรมการพัฒนาชุมชนที่มุ่งหวังว่า จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชน มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2565 ซึ่งงานพัฒนาชุมชน ถือได้ว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของประเทศชาติ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” จะเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะทำให้กรมการพัฒนาชุมชน เดินไปถึงจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ นำไปสู่สังคมอุดมคติ ร่วมกันได้อย่างประสบผลสำเร็จ

ทั้งนี้ จากการขับเคลื่อนงานมาระยะหนึ่งพบปัญหาและอุปสรรคแต่ละท้องที่มีความแตกต่างกัน ทางกรมการพัฒนาชุมชนได้มีการจัดตั้งศูนย์ war room โคก หนอง นา เพื่อตอบข้อสงสัย ในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีการประชุม war room ทุกวันศุกร์ เพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ได้ออกแบบ Digital Platform ภายใต้ชื่อ "โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน" เป็นช่องทางหลักในการจัดการบริหารงานร่วมกัน และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล

โดยให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบบนี้สามารถเข้าถึงหน้า web กรมการพัฒนาชุมชน และ QR-Code ในโครงการ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ในการใช้งานสืบค้นข้อมูล จะทำให้ทราบรายละเอียดข้อมูลจำนวน แปลง ระดับพื้นที่ การพัฒนา เอกสารสิทธิ พื้นที่ใดบ้างเป็น HLM (ระดับครัวเรือน) CLM (ระดับตำบล) ตามรายจังหวัด และรายพื้นที่ได้อย่างชัดเจน มี และยังสามารถ link ข้อมูลสู่ศูนย์กลางอย่างชัดเจนและrealtime แสดงผลการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ว่าขับเคลื่อนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ รวมถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน จะมีการ link คลิปข้อมูลสื่อต่างๆ เพื่อไปเผยแพร่บน youtube และชุดองค์ความรู้ต่างๆ

ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนได้มีการสื่อสาร ศึกษา หาความรู้ให้ชัดเจน จากแหล่งตามๆ ตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรอบรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" กรมการพัฒนาชุมชน ให้ชัดเจน และเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพชสุทธิพงษ์ จุลเจริญโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนโคก หนอง นา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:22 น.