ไลฟ์สไตล์
100 year

ผู้ติดเชื้อ..ให้เบาใจ สู้ทุกสิทธิการรักษา

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
20 เม.ย. 2564 05:05 น.
SHARE

ท่ามกลางสถานการณ์ความกังวล การแพร่ระบาดไวรัส “โควิด-19” อันหนักหนาหนักหน่วง...กลุ่มเสี่ยง...กลุ่มเฝ้าระวัง...จะติดหรือยังไม่ติดกันแน่ ความคิดประเดประดังฟุ้งซ่านไปหมด

“สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ย้ำว่า “ประชาชนกลุ่มเสี่ยง”...ทุกสิทธิการรักษา ได้แก่ สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง และสิทธิสุขภาพอื่นๆ ที่มีอาการตามหลักเกณฑ์ สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

ข่าวแนะนำ

สปสช.ได้ปรับแก้ไขประกาศให้ครอบคลุมการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยโรงพยาบาลที่ให้บริการสามารถเบิกจ่ายกับ สปสช.ได้ โดยไม่ต้อง “เรียกเก็บ” จาก “ผู้ป่วย”

เพื่อความเบาใจในการสู้ “โควิด-19” ไปด้วยกัน ล่าสุด สปสช.ได้พิจารณาแนวทางการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการแก่หน่วยบริการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่มีรอบการจ่ายทุกๆ 1 เดือน เป็นทุกๆ 15 วัน

เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หน่วยบริการ และ...รับมือการระบาดของโควิด-19 ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บอกว่าการปรับระบบการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการให้รวดเร็วเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ สปสช.ตั้งใจดำเนินการอยู่แล้วและได้พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานนี้มาตลอด

เป้าหมายที่ตั้งใจ เราอยากให้มีลักษณะของการจ่ายเงินให้รวดเร็วขึ้น เมื่อหน่วยบริการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนเสร็จก็สามารถส่งเบิกแล้วได้รับเงินชดเชยทันที อย่างไรก็ตาม...การปรับระบบที่มีข้อมูลขนาดใหญ่เช่นนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะ ดังนั้นในเบื้องต้นจึงเริ่มที่รอบการจ่ายทุกๆ 15 วันก่อน

“เราหวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยให้หน่วยบริการมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น โรงพยาบาลมีศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์ระบาดได้มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น ปรับตัวตอบสนองกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทุกวันได้ดียิ่งขึ้น”

ควบคู่ไปกับประเด็นสำคัญคือเรื่องของการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ให้มีรูรั่วซ้ำรอย

ในอดีตที่ผ่านมา นพ.จเด็จ ย้ำว่า สปสช.ได้ปรับระบบให้มีการพิสูจน์ตัวตนประชาชนก่อนการใช้บริการเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ และได้พัฒนาระบบการตรวจสอบก่อนการจ่ายด้วยการใช้เทคโนโลยี AI

เพื่อ “ควบคุม” และ “กำกับ” การเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพสะท้อนสถิติการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการที่เกี่ยวกับโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณที่ผ่านมา จนถึงเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวนการเข้ารับบริการแบ่งเป็นการตรวจคัดกรอง 781,625 ครั้ง เป็นเงิน จำนวน 1,862,074,025 บาท...บริการการรักษาโรค 31,488 ครั้ง...เป็นเงินจำนวน 1,499,523,760 บาท

อีกประเด็นร้อนวันนี้ กรณี “ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอจัดหาเตียง”...ยิ่งนานก็ยิ่งกังวลกลัวถูกทอดทิ้ง

มาตรการปฏิบัติหลังจากที่ สปสช.ร่วมกับกรมการแพทย์ จัดระบบโดยให้สายด่วน 1330 ของ สปสช. และสายด่วน 1668 ของกรมการแพทย์ เป็นหน่วยประสานจัดหาเตียงให้แก่ผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่โรงพยาบาลที่ไปตรวจไม่มีเตียงรองรับ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2564

ช่วงเวลานั้นมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการและอยู่ในระหว่างการจัดหาเตียงรวมราว 700 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ เพื่อเป็นการดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.2564 เป็นต้นไป

ในระหว่างที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่บ้านรอการจัดหาเตียงอยู่นั้น ทางเจ้าหน้าที่ของสายด่วนทั้ง 2 สาย จะโทร.ไปสอบถามอาการทุกๆวัน จนกว่าจะประสานหาเตียงให้ได้ โดยสายด่วน 1330 จะดูแลประมาณ 400 คน และสายด่วน 1668 ดูแลอีกประมาณ 350 คน

เราเข้าใจสภาพจิตใจของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังหาเตียงไม่ได้ ซึ่งในระหว่างที่รอการจัดหาเตียงอยู่ที่บ้านนั้น ท่านอาจเกิดความกังวลใจต่างๆนานา อย่างไรก็ดี...ขอให้ความมั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ทอดทิ้งให้ท่านอยู่ตัวคนเดียว

“เจ้าหน้าที่สายด่วนจะโทร.ไปสอบถามติดตามอาการทุกวัน เพื่อรับฟัง...ให้คำปรึกษาเรื่องที่กังวล ขอให้มั่นใจว่าแม้จะยังไม่มีเตียงในโรงพยาบาล แต่ท่านยังอยู่ในการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ตลอดเวลา”

ที่สำคัญ...หากระหว่างรอการจัดหาเตียงแล้วผู้ติดเชื้อมีอาการหนักขึ้นมาก็ไม่ต้องกังวลใดๆ สามารถโทร.เข้ามาที่ สายด่วน 1668 หรือ 1330 เพื่อแจ้งอาการ เจ้าหน้าที่จะประสานรถไปรับตัวถึงที่บ้าน เพื่อนำส่งโรงพยาบาลต่อไป หาก...ไม่มีอาการใดๆ ทางสายด่วนก็จะเร่งประสานหาเตียงให้ได้โดยเร็วที่สุดเช่นกัน

การระบาด “โควิด-19” รอบนี้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก การควบคุมโรคจำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองเป็นวงกว้างเพื่อหาตัวผู้ติดเชื้อ...นำเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด

ต้องขอขอบคุณประชาชนที่ตระหนักถึงความสำคัญ นพ.จเด็จ บอกว่า ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดระลอกใหม่เป็นต้นมาก็มีผู้เดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก สปสช.ขอย้ำอีกครั้งว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีอาการป่วย มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ เดินทางไปสถานที่ที่มีการระบาด

หรือ...แม้แต่ไม่มีอาการป่วยและไม่แน่ใจว่าติดเชื้อหรือไม่ สามารถเดินทางไปรับการตรวจคัดกรอง หรือ...ปรึกษาแพทย์ได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สปสช.จะจ่ายแทนประชาชนให้เอง รวมทั้งหากพบว่าติดเชื้อ สปสช.ก็จ่ายค่ารักษาให้เช่นกัน

น่าสนใจว่า...เนื่องจากมีจำนวนผู้ไปรับการตรวจมากขึ้น ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาโรงพยาบาลหลายแห่งอาจเกิดความกังวล เพราะเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้วจะต้องรับคนคนนั้นเข้าเป็นผู้ป่วยในการดูแลทำให้บางแห่งอาจไม่กล้าตรวจเพราะเกรงว่าถ้าตรวจเจอเชื้อแล้วจะไม่มีเตียงรองรับเพียงพอ

กระทรวงสาธารณสุขได้จับมือกับโรงเรียนแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตำรวจ กลาโหม โรงพยาบาลเอกชน เตรียมเตียงรองรับผู้ป่วย ประสานส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่ายหรือข้ามเครือข่ายได้ พร้อมเปิดสายด่วนประสานช่วยเหลือ...ซึ่ง “กรมการแพทย์” จะส่งจำนวนเตียงว่างทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามมาให้ สปสช.

เพื่อช่วยประสานจัดหาเตียงรองรับผู้ป่วยต่อไป ยกตัวอย่างเช่น นาย A ไปตรวจที่โรงพยาบาล B แล้วตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19 แต่ปรากฏว่าในขณะนั้นมีผู้ป่วยโควิดจำนวนมากจนเตียงเต็มหมดแล้ว ทำให้ไม่มีเตียงสำหรับนาย A พยาบาลสามารถโทร.เข้าสายด่วนกรมการแพทย์ 1668 ได้ หรือหากสายไม่ว่างคู่สายเต็ม ก็สามารถโทร.มาที่สายด่วน สปสช. 1330 ได้ เพื่อให้ประสานจัดหาเตียงในโรงพยาบาลอื่นๆแก่นาย A ได้เลย

เมื่อ 1330 หาเตียงได้แล้ว ในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางก็จะมีรถพยาบาลของ สพฉ. มาช่วยรับส่งให้ โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเอง

“ในส่วนของผู้ป่วยที่ก่อนหน้านี้ไปตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 แต่ รพ.ที่ไปตรวจเตียงเต็ม ส่วนหนึ่งมีกลุ่มที่ไม่มีอาการ ก็สามารถโทรศัพท์ประสานมาที่สายด่วน สปสช. 1330 ได้เช่นกัน”

สิทธิการตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นสิทธิของคนไทยทุกคน หากเคยไปพื้นที่เสี่ยง เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ...สงสัยว่าจะติดเชื้อ แม้ไม่มีอาการก็อย่านิ่งนอนใจให้รีบมาตรวจแต่เนิ่นๆ วินิจฉัยให้เพื่อป้องกันควบคุมโรค

ขอให้เบาใจคลายกังวล “เราคนไทยทุกคนจะสู้ ผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้”.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19วัคซีนโควิดผู้ติดเชื้อโควิด-19ค่ารักษาค่ารักษาโควิด-19สกู๊ปหน้า1กลุ่มเสี่ยงสิทธิการรักษาสุขภาพ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:36 น.