ไลฟ์สไตล์
100 year

สงกรานต์ลดเจ็บตาย ชุมชนท้องถิ่นก็น่าอยู่

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
16 เม.ย. 2564 05:06 น.
SHARE

ลดความสูญเสียจาก “อุบัติเหตุ” ที่เกิดขึ้นในชุมชน ไม่เพียงเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมากอย่างสงกรานต์หรือปีใหม่เท่านั้น ควรที่จะต้องทำงานต่อเนื่องและเข้มข้น

อย่างที่ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็นอีกตำบลหนึ่งที่มีจุดเสี่ยงมากมาย เพราะมีถนนสายสำคัญพาดผ่านถึง 2 สาย ด้านหนึ่งมีถนนหมายเลข 24 หรือนักเดินทางทั่วไปมักรู้จักกันในชื่อ “โชคชัย-เดชอุดม” อีกด้านเป็นถนนมิตรภาพ ปริมาณรถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาจึงมีมากมาย “อุบัติเหตุ”...ในแต่ละปีก็มีมากเช่นกัน

ข่าวแนะนำ

อบต.มะเกลือใหม่ มีหน้าที่สำคัญ...ต้องลดอุบัติเหตุทางถนนลงให้ได้ จึงจัดทำ “ถนนสีขาว” ขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุ ทำป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณจุดเสี่ยง จุดอับ หรือทางโค้ง มีการจัดทำป้ายสัญญาณหรือสัญลักษณ์จราจรขึ้นมาใหม่ให้เด่นชัด มีการจัดตั้งด่านชุมชน ตรวจตราดูแลผู้ขับขี่

ควบคู่ไปกับการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรให้แก่อาสาสมัครที่เข้ามาดูแลโครงการถนนสีขาว โดยร่วมกับสถานีตำรวจอำเภอสูงเนินจัดอบรม และที่สำคัญ...ต้องลดจำนวน “นักดื่ม” เพื่อ...ลด “อุบัติเหตุ”

ขณะเดียวกัน การรณรงค์ของ อบต.มะเกลือใหม่ ก็เน้นที่ลดความเสี่ยงส่วนบุคคลด้วย ประเสริฐ ไชยสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.มะเกลือใหม่ บอกว่า เรามีการให้ความรู้แก่นักบิดวัยรุ่น...ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เพราะวัยรุ่นเป็นวัยคึกคะนอง เมื่อดื่มเหล้าเข้าไปก็ยิ่งคึกหนัก

โดยเฉพาะเด็กในวัย 13-16 ปี ทาง อบต.จึงเข้าไปรณรงค์ร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่เพื่อลดการสูญเสีย พร้อมกันนั้นยังมีบุคคลเลิกเหล้าต้นแบบ เพื่อร่วมรณรงค์ด้วย

จากการเก็บข้อมูลสาเหตุของอุบัติเหตุของการจราจรทางบกพบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่เมาแล้วขับ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ที่มีการสังสรรค์ ดื่มกินกันมา อุบัติเหตุช่วงดังกล่าวก็เกิดขึ้นมากเช่นกัน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ

“การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีผลต่อการทำงานของระบบประสาท ทำให้การทำงานของร่างกายหย่อนสมรรถภาพ การรับรู้เกี่ยวกับภาพ แสง และสีของสัญลักษณ์ต่างๆช้าลง วิสัยทัศน์ในการมองเห็นแคบ การคาดคะเนระยะผิด จึงทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย”

ต้องย้ำด้วยว่าที่ผ่านมา...มีความพยายามในการทำให้ “ชุมชน” เป็นฐานสำคัญในการสร้าง “ความปลอดภัยทางถนน” ด้วยการรณรงค์ให้ลดการดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเช่น เทศบาลตำบลหลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มีข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกครัวเรือน สามารถเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในช่วงเทศกาลได้

ชุมชนน่าอยู่ลดอุบัติเหตุ ด้วยพลังเครือข่ายที่เข้มแข็ง ศรีสมรักษ์ ผ่องแผ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เสริมว่า มาตรการสำคัญที่ได้ผลอย่างมาก คือการจัดตั้งด่านครอบครัว

โดยให้แต่ละ “ครอบครัว” ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานภายในบ้าน

“ถ้าพบว่าบุตรหลานมีการดื่มแอลกอฮอล์ให้ดูแลไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะออกนอกบ้าน ซึ่งด่านครอบครัวนี้จัดว่าเป็นด่านที่สำคัญที่สุดด่านแรกที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ยานพาหนะออกไปบนท้องถนนจนเกิดอุบัติเหตุ”

อบต.โนนยาง ยังนำความเชื่อตามวิถีชุมชนมาใช้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์ด้วย โดยสวดมนต์อัญเชิญเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลมาช่วยคุ้มครองคนในตำบลและทำการคล้องสายสิญจน์ริมถนนเป็นระยะทางยาว 13-14 กิโลเมตร และให้พระสงฆ์ปลุกเสกดินทรายแจกจ่ายให้คนในชุมชนนำไปโปรยภายในบ้าน

เพื่อช่วยคุ้มครองลูกหลานในบ้านให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาล

ข้างต้นนี้สะท้อนมิติสำคัญ “ชุมชน” ต้องมีส่วนร่วมลด “อุบัติเหตุ”

มาที่ตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล อบต.นาทอน เลือกใช้ “ธรรมนูญชุมชน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุ เช่น หากมีมาตรการใดมาตรการหนึ่งออกมาต้องสอดคล้องกับธรรมนูญชุมชน

ชาวชุมชนทุกคนต้องยอมรับ อาทิ การไปส่งลูกที่โรงเรียน หากใช้มอเตอร์ไซค์ ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวมหมวกกันน็อก หากไม่สวมจะถูกปรับคนละ 5 บาท

สมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ นายก อบต.นาทอน เล่าให้ฟังว่า ธรรมนูญชุมชนช่วยได้มาก เพราะเป็นข้อตกลงที่ผ่านการเห็นชอบจากคนในชุมชน แต่สำหรับเรื่องการลดอุบัติเหตุแล้ว เขามองว่าเหมือนกับแกงหม้อนี้ต้องอุ่นตลอด ไม่เช่นนั้นจะบูด คือต้องมีการย้ำเตือน เอาจริงเอาจัง และบังคับใช้ให้ต่อเนื่อง

ส่วนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ทำการรณรงค์ด้านอุบัติเหตุมายาวนาน และกำหนดให้เรื่องขับขี่ปลอดภัยเป็นหนึ่งในงานด้านสังคมที่ทางเทศบาลต้องดำเนินดูแลอย่างดี

แต่...เหนือสิ่งอื่นใดนั้น สุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก ย้ำว่า ข้อมูลชุมชนสำคัญที่สุด โดยทางเทศบาลตำบลปริกได้ทำการเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดว่ากลุ่มไหนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำ มีจำนวนกี่คน ไปดื่มกันที่ไหน

จากนั้นก็มาทำการวิเคราะห์ สร้างแบบจำลอง จนรู้ว่าจุดไหน กลุ่มใดที่มีความเสี่ยง ก็จะเข้าไปให้ความรู้และหาแนวทางป้องกัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านวัด โรงเรียน และมัสยิด ที่สำคัญเจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลทุกคนต้องสวมหมวกกันน็อกเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้าน

“สองปีที่ผ่านมา ในตำบลปริกไม่เกิดอุบัติเหตุเลย” สุริยา ว่า “ข้อมูลของชุมชนมีประโยชน์ และให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเสมอหากนำไปใช้ถูกที่ถูกเวลา”

รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะ “พี่เลี้ยง” อปท.ในเครือข่ายฯ เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์ ย้ำว่า คน ยานพาหนะ สภาพถนน คือสามองค์ประกอบในการเกิดอุบัติเหตุ

อย่างเช่น “คน”...ต้องหาให้ได้ว่าใครคือกลุ่มเสี่ยง ใครคือคนที่ต้องฟื้นฟู หรือต้องระบุให้ได้ว่าใครคนไหนที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ คนที่เป็นเหยื่อก็อาจจะนำมาเป็นคนต้นเรื่องในการรณรงค์ในพื้นที่ก็ได้ ส่วน “รถ”...ชุมชนท้องถิ่นต้องรู้ว่าสภาพรถบ้านไหนเป็นอย่างไร มีการดัดแปลงหรือไม่ หรือรูปแบบการใช้งานอย่างไร ที่ไม่ปลอดภัยได้

ขณะที่ “สภาพถนน” ท้องถิ่นต้องรู้ว่าจุดไหนเสี่ยง และต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร

ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส. บอกว่า ที่ผ่านมาชุมชนบางส่วนก็ทำตามนโยบายหรือคำสั่งของภาครัฐ มีการตั้งด่าน มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ แต่ก็ทำกันตามถนนสายหลักหรือถนนใหญ่ ไม่ใช่ถนนในชุมชน

ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุไม่เคยลด ประกอบกับมีงานวิจัยว่าคนบาดเจ็บและเสียชีวิตจากถนนสายรองมากกว่าถนนสายหลัก ดังนั้น จึงได้เน้นย้ำไปยัง อปท.เครือข่ายฯ ให้เข้าไปทำงานในถนนของชุมชนให้มากขึ้น

“สิ่งหนึ่งที่ท้องถิ่นต้องทำให้ได้ คือ...ในตำบลต้องรู้ใครเสี่ยง หรือต้องหากลุ่มเสี่ยงให้ได้ เช่น กลุ่มที่กินเหล้าเป็นประจำ กลุ่มวัยรุ่นที่จับกลุ่มขับรถเร็ว เมื่อหาพบก็ต้องรีบสกัดหรือให้เขาระมัดระวังตัว หรือใช้กลไกครอบครัวให้เขาอยู่แต่ในบ้าน ไม่ต้องออกไปเสี่ยงตามท้องถนน”

สุดท้ายนี้ไม่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นที่ต้องลด...“อุบัติเหตุ” หากแต่ละท้องถิ่นต้องพร้อมรับมือได้กับทุกสถานการณ์ การรู้จักตัวเอง...มีข้อมูลชุมชนรอบด้าน ย่อมสร้างความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อุบัติเหตุลดอุบัติเหตุลดอุบัติเหตุทางถนนลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่2564เมาขับอุบัติเหตุทางถนนสกู๊ปหน้า1

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:07 น.